Norintys pasikeisti asbesto stogus turėtų suskubti

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Kaimo gyventojai, norintys pasikeisti asbesto stogus ir pasinaudoti Europos Sąjungos (ES) parama, turėtų paskubėti. Iki lapkričio 15 d. dar galima patekti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 –2013 m. programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Paraiškos yra renkamos ne tik Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniuose skyriuose, bet ir rajonų savivaldybių centruose. Savivaldybėse paraiškos renkamos pagal numatytą grafiką, kurį galima rasti internete, adresu www.nma.lt (naujienų skiltyje), nuo 9 iki 12 val.

Didžiausia paramos suma – 6 000 Lt

Pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ remiamas kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangos keitimas. 2013 m. didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 6000 litų.

KPP parama gali būti skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų, o pareiškėjas turi būti kaimo gyventojas, kuris ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija. Pareiškėjas taip pat turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu gyvena.

Finansuojama iki 50 proc. išlaidų

ES ir valstybės biudžeto paramos lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos.

Parama nėra skiriama stogą laikančiosioms konstrukcijoms, stogo šiltinimo medžiagoms, medžiagoms termoizoliaciniam sluoksniui įrengti bei statybos darbams.

Parama pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas projektą turi pradėti įgyvendinti savo lėšomis, o vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas, deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos yra išmokama parama.

Mokėjimo prašymai bus įvertinti greičiau

Pasak NMA Tęstinių priemonių administravimo skyriaus vyriausios specialistės Rasos Baltakartytės, kaimo gyventojams stogo dangos keitimo darbus rekomenduojama pradėti tada, kai sulaukia teigiamo atsakymo iš NMA apie paraiškos patvirtinimą. Projektai turi būti įgyvendinti per 12 mėn., tačiau norėdami, kad išlaidos būtų kuo greičiau kompensuotos, paramos gavėjai, pasikeitę asbestinių stogų dangas, turėtų nedelsti ir iš karto NMA teikti mokėjimo prašymą kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais.

„Norime pažymėti, jog 2013 m. spalio viduryje buvo pakoreguotos įgyvendinimo taisyklės, kuriose numatyta, kad mokėjimo prašymai turi būti įvertinti per 20 darbo dienų. Kai iki tol mokėjimo prašymo vertinimo terminas buvo 30 darbo dienų. Taigi parama nuo šiol pareiškėjus pasieks greičiau,“ – pareiškėjams naudingais pakeitimais dalijasi R. Baltakartytė.
NMA specialistai taip pat primena pareiškėjams, kurie, vertinant mokėjimo prašymus, sulaukė NMA užklausų, į jas atsakyti kaip įmanoma greičiau, nes galutinį sprendimą priimti yra įmanoma tik turint visą reikiamą informaciją.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad į mokėjimo prašymo vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų paramos gavėjui, patikrų vietoje, įtariamo pažeidimo tyrimo atlikimo bei ekspertizės atlikimo terminas.

Svarbu teikusiems paraiškas 2012 m.

Asmenys, kurie pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ teikė paraiškas 2012 m. ir pasikeitus įgyvendinimo taisyklėms, prasitęsė projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 18 mėn., taip pat turėtų suskubti teikti mokėjimo prašymus, nes projektų įgyvendinimo laikotarpis jau artėja į pabaigą.

Paramos gavėjai, nepateikę laiku mokėjimo prašymų, rizikuoja netekti dalies ar net visos paramos. Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 0,5 proc., todėl nustatyto mokėjimo prašymo teikimo termino rekomenduojama laikytis.

Šiemet pagal veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ jau pateikta 3423 paraiškų, o prašoma suma yra didesnė kaip 20,5 mln. Lt. Per visą 2007-2013 metų laikotarpį asbesto stogų keitimui išmokėta daugiau kaip 29,4 mln. Lt. paramos.