Neteisėto šilumos vartojimo prevencija mažina „nagingųjų“ galimybes

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Nepaisant didėjančio visuomenės sąmoningumo, vis dar pasitaiko atvejų, kai nagingi piliečiai sugalvoja, kaip pasinaudoti viena ar kita viešąja paslauga už ją nemokant. Galbūt jiems atrodo, kad tokios paslaugos turi būti teikiamos nemokamai arba gal jie tiesiog visuomet ir visur siekia būti „gudresni“ už kitus. Dažniausiai tokie žmonės sugalvoja, kaip neteisėtai prisijungti prie elektros, šilumos ar vandentiekio tinklų ir nemokėti už jais tiekiamą energiją. Tokiu būdu jie ne tik gadina pačius tinklus, bet ir mažina galimybes atpiginti šias paslaugas kitiems vartotojams. Apmaudu, tačiau dažnai tokie „gudručiai“ savo kaimynų yra laikomi gudresniais, galvotais ar apsukresniais, nors realiai jie juos tiesiog apvaginėja.

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje tokių atvejų taip pat pasitaiko. Pagal pastarųjų 5 metų duomenis, Kaune per šildymo sezoną vidutiniškai nustatomi 3 – 4 nesankcionuoto šilumos vartojimo atvejai. Tai sudaro vos apie 0,003 proc. nuo bendro visų šilumos vartotojų skaičiaus, tačiau jau vien tai, kad tokie atvejai vis dar nustatomi, rodo, kad ne visi mūsų kaimynai yra sąžiningi ir kad prevencinis darbas turi būti vykdomas.

Šiuo tikslu, šilumą Kaune tiekiančios bendrovės „Kauno energija“ Kontrolės skyrius nuolat stebi šilumos vartojimo rodiklius visų vartotojų įrenginiuose ir analizuoja daugelį kitų šilumos tiekimo ir vartojimo parametrų ir jų pokyčių. Galimi neteisėto šilumos vartojimo atvejai nustatomi išanalizavus šilumos vartojimo pobūdį, suvartojamos šilumos kiekius ir kitus parametrus.

Dažniausi pasitaikantys atvejai – netvarkingas suvartoto karšto vandens deklaravimas ar skaitiklio paveikimas, siekiant, kad jo rodmenys būtų mažesni už realiai suvartotą kiekį. Tačiau pasitaiko ir įžūlesnių, techniškai sudėtingiau įgyvendinamų nesankcionuoto vartojimo atvejų, kai šilumai ar karštam vandeniui vogti dažnai net įrengiami papildomi vamzdynai arba kitaip bandoma „apgauti“ šilumos tiekimo bei apskaitos įrenginius.

Vamzdžius nusitiesė po žeme

Vienas iš „įspūdingiausių“ prieš keletą metų užfiksuotų nesankcionuoto šilumos vartojimo atvejų buvo užfiksuotas Kauno Vilijampolės rajone. Dar 2010 metais čia buvo nustatytas termofikacinio vandens nutekėjimas tarp vienos iš Raudondvario plente esančių šilumos kamerų ir netoliese esančio daugiabučio. Atkasus vamzdyną, buvo aptikta, kad prie jo savavališkai prijungti plastikiniai vamzdžiai, vedantys į netoliese esantį garažų masyvą. Buvo nustatyta, kad šie vamzdžiai veda į vienam piliečiui priklausantį garažą.

Apie 50 metrų ilgio vamzdžiai buvo įkasti į žemę ir per pamatus įvesti į pastatą. Jame buvo sumontuota uždaromoji armatūra ir radiatoriai. Visai šiai sistemai įrengti neabejotinai turėjo prireikti ir specialios technikos, ir darbo jėgos, ir nemažai laiko bei lėšų.

 

Piliečiui tuo metu už nelegalų prisijungimą prie šilumos tiekimo tinklų buvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas, kurio pagrindu 2010-11-04 Valstybinė energetikos inspekcija minėtam piliečiui skyrė piniginę baudą. Nelegalus vamzdynas buvo išmontuotas, o šilumos vamzdynas, vedantis į daugiabutį, AB „Kauno energija“ lėšomis sutvarkytas.

Vėliau šis pilietis savo šilumos vartojimo įrenginius prie tinklų neteisėtai prijungė pakartotinai, tačiau šis atvejis gana greitai buvo nustatytas. Piliečiui buvo pateikta pretenzija dėl žalos atlyginimo, tokiu būdu siekiant išspręsti ginčą ne teismo tvarka, tačiau pilietis savo kaltės nepripažino. Bendrovė kreipėsi į teismą, kuris AB „Kauno energija“ nurodytą žalą priteisė, pripažindamas, kad atsakovai tikrai elgėsi neteisėtai ir padarė žalą šilumos tiekimo įmonei. Po teismo sprendimo atsakovas žalą atlygino.

Grobstymo atvejai nedažni

Pasak AB „Kauno energija“ Kontrolės skyriaus vadovo T. Janušo, tikslingi šilumos grobstymo atvejai nėra dažni, tačiau kaip be būtų gaila jų vis dar pasitaiko.

Susiduriama ir su atvejais, kai šiluma neteisėtai vartojama įrengiant netgi tam specialią įrangą, vamzdynus ar sutrikdant apskaitos prietaisų veikimą. Tokie atvejai anksčiau ar vėliau išaiškinami ir iš kaltųjų asmenų išieškoma padaryta žala.

AB „Kauno energija“ turimos techninės priemonės leidžia nustatyti neteisėto šilumos vartojimo atvejus, vykdoma ir tiesioginė vartojimo kontrolė AB „Kauno energija“ specialistams lankantis pastatuose ir pas vartotojus. Naudojantis turimomis techninėmis priemonėmis, gana greitai nustatoma, kur neteisėtai vartojama šiluma. Todėl tikimasi, kad, naudojant šias priemones, ateityje nesankcionuoto šilumos vartojimo atvejų visiškai neliks.

Nesankcionuotam šilumos vartojimui nustatyti atliekami ir neeiliniai šilumos vartotojų patikrinimai. Juos taip pat vykdo bendrovės kontrolieriai, esant reikalui pakviesdami į pagalbą antstolius arba kitų valstybės institucijų atstovus. Antstolis, nustatant nesankcionuotą šilumos vartojimą, konstatuoja faktines aplinkybes. Beveik visų tokių patikrinimų metu nesankcionuoto šilumos vartojimo atvejai nustatomi.

Siekdami nuslėpti nesankcionuoto šilumos vartojimo faktą, žmonės dažnai bando sudaryti kliūtis patekti į šilumos punktus, bando neįleisti į patalpas, kuriose yra neteisėtai prijungti šilumos vartojimo įrenginiai ir pan. Tačiau, pateikus nenuginčijamus argumentus, dalyvaujant antstoliui, faktas vis dėlto būna nustatomas.

Nustačius nesankcionuoto šilumos vartojimo atvejį, kontrolieriai surašo pranešimą apie administracinio nusižengimo požymius turinčios veiklos padarymą. Taip pat, atsižvelgiant į vartojimo parametrų pokyčius, nustatomas ir laikotarpis, kurį pilietis šilumą vartojo nesankcionuotai, t. y. neteisėtai. Pagal tai, bendrovės specialistai suskaičiuoja ir bendrovei padarytą žalą bei pateikia vartotojui dokumentus šiai žalai apmokėti. Taip pat, panaikina galimybę toliau vartoti šilumą už ją nemokant.

Be to, kadangi neteisėtas prisijungimas prie tinklų yra nusikaltimas, už kurio padarymą baudžiama pagal Baudžiamojo kodekso nuostatas, kiekvieno atvejo medžiaga perduodama policijai. Policija neteisėtus prisijungimus prie tinklų vertina kaip nusikalstamus veiksmus ir pateiktos medžiagos pagrindu kelia baudžiamąsias bylas.

Sankcijos, kurių už neteisėtą prisijungimą prie šilumos tinklų ir už neapskaitytos šilumos vartojimą gali sulaukti vartotojas, pagal baudžiamojo kodekso 179 straipsnį yra viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas nuo 2 iki 6 metų priklausomai nuo padarytos žalos dydžio. Be abejo, nėra siekiama nubausti ką nors laisvės atėmimu ar net viešaisiais darbais, tačiau žala bendrovei privalo būti atlyginta.

Kad ateityje tokių nesankcionuoto vartojimo atvejų mažėtų, AB „Kauno energija“ nuolat vykdo šilumos parametrų ir jų pokyčių analizę, prevencinius veiksmus šilumos punktuose, nuolat vykdo nuotolinį šilumos apskaitos prietaisų stebėjimą ir analizuoja vartojimo duomenis.