Nebereiks papildomai investuoti į alternatyvius šilumos gamybos įrengnius

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Nuo 2019 m. vasario 1 d. naujai statomų ir projektuojamų A++ energinio naudingumo klasės pastatų statytojams nebereikės papildomai investuoti į alternatyvius šilumos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių įrenginius.

Tai užtikrina 2019 m. vasario 1 dieną įsigaliosiantis atnaujintas Statybos techninis reglamentas „STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, pagal kurį AB „Kauno energija“ ir kai kurių kitų Lietuvos šilumos tiekimo įmonių centralizuotai tiekiama šiluma pripažįstama didžiąja dalimi pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Naujoji reglamento nuostata aktuali naujų pastatų statytojams ir projektuotojams, statantiems A++ energinio naudingumo klasės pastatus, nes tiek senajame, tiek ir atnaujintame reglamente sakoma, kad naujai statomiems ar projektuojamiems pastatams A++ energinio naudingumo klasė suteikiama jei didžiąją sunaudojamos energijos dalį pastate ar jo dalyje sudarys atsinaujinančių išteklių energija.

Tokią šilumą Kaune, Kauno rajone ir Jurbarke kaip tik ir tiekia AB „Kauno energija“. Jau nuo 2015 metų bendrovės tiekiama šiluma didžiąja dalimi (apie 80 proc.) yra gaminama iš biokuro, t. y. iš atsinaujinančių energijos išteklių. Naujajame reglamente AB „Kauno energija“ šilumos gamybos ir tiekimo procesas pripažįstamas vienu iš mažiausiai aplinką teršiančių energijos gamybos procesų, o bendrovės tiekiama šiluma pripažįstama atitinkanti naujai statomų ar projektuojamų A++ energinio naudingumo klasės pastatų reikalavimus.

 

Tai reiškia, kad naujai statomuose ar projektuojamuose A++ energinio naudingumo klasės pastatuose nebereikės įrengti alternatyvių šilumos gamybos šaltinių, pavyzdžiui, geoterminio šildymo arba saulės energiją naudojančių įrenginių. Pakaks naudoti šilumą iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklo.

Taip pat tai reiškia, kad šių pastatų statytojams nebereikės papildomai investuoti į šiuos šilumos gamybos įrenginius, o tokių pastatų projektuotojams nebereikės numatyti papildomų šilumos gamybos įrenginių pastatų projektuose, taip atlaisvinant vietą kitiems galimiems įrenginiams ar patalpoms.

Projektuotojų ir nekilnojamojo turto vystytojų nuomone, tai yra didelis palengvinimas, nes ženkliai sumažėja projektavimo užduočių ir nebereikia skirti pinigų papildomiems šilumos gamybos įrenginiams.