Nebaigtam statiniui įregistruoti būtina statybos inspektorių pažyma

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) prie Aplinkos ministerijos sulaukia daug paklausimų apie galimybes įregistruoti nuosavybės teisę į dar nebaigtą statinį. Tai ypač aktualu tokių statinių statytojams, kai šie nori juos parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti. Informacijos apie tai, kiek statinio jau pastatyta, reikalauja ir pinigų statybai paskolinę kreditoriai.

Norint Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nebaigtą statyti (atnaujinti, rekonstruoti) statinį, Registrų centrui reikia pateikti ne tik to statinio kadastro duomenų bylą, bet ir VTPSI pažymą, kad nėra esminių nukrypimų nuo projekto.

Šiai pažymai gauti statytojas turi VTPSI teritoriniam skyriui pateikti prašymą – arba tiesiogiai, arba naudodamasis elektronine informacine sistema „Infostatyba“. Jo formą galima rasti VTPSI tinklalapyje www.vtpsi.lt.

Kai statinio projektas rengtas dviem etapais – techninis projektas ir darbo projektas, pastarąjį reikia pateikti visais atvejais, o techninį – tuomet, jeigu buvo pakeisti jo sprendiniai arba jis nėra įkeltas į „Infostatybą“. Kai statinio projektas rengtas vienu etapu, techninį darbo projektą reikia pateikti, jeigu buvo keisti jo sprendiniai arba jis nėra įkeltas į „Infostatybą“.

Pateikiant prašymą tiesiogiai, kartu turi būti pateikti ir į kompiuterinę laikmeną įrašyti nuskenuoti dokumentai. Pateikiant nuotoliniu būdu – prisijungus prie „Infostatybos“, interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt reikia užpildyti atitinkamus lentelių laukus, o nurodytose vietose pridėti privalomus dokumentus.

VTPSI pareigūnas, nustatęs, kad prašyme nurodytas asmuo turi teisę būti statytoju ir pateikė visus reikiamus dokumentus, įregistruoja šį prašymą „Infostatyboje“ ir išsiaiškina, ar nėra kliūčių išduoti pažymą. Ar statomas statinys atitinka esminius projekto sprendinius, gali būti patikrinta ir statybvietėje. Jeigu nustatoma nukrypimų, pažyma neišduodama, o statytojui surašomas savavališkos statybos aktas ir imamasi veiksmų jos padariniams pašalinti. Pažyma neišduodama ir gavus informacijos, kad dėl SLD išdavimo teisėtumo teismas yra priėmęs nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymus.

Prašymą pažymai gauti įregistravus „Infostatyboje“, ji išduodama per 10 darbo dienų arba statytojui pateikiamas motyvuotas atsisakymas ją išduoti. Šis atsisakymas pateikiamas raštu, jeigu prašymas buvo gautas tiesiogiai. Jeigu buvo pateiktas nuotoliniu būdu, atsisakymo motyvai paskelbiami „Infostatyboje“. Gauti pažymą galima ir tada, kai SLD galiojimas yra pasibaigęs.