Naujos statybų parodos akcentas – būsto renovacija

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Statybos įmonių vadovų apklausos parodė išaugusį šio sektoriaus optimizmą. Pastebima nemažai ženklų, liudijančių statybos ir būsto renovavimo įmonių atsigavimą. Gerokai suaktyvėjus daugiabučių namų renovacijos procesui, savo įžvalgomis dalinasi Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) direktorius Valius Serbenta ir didžiausios statybų žiniasklaidos bendrovės „Supernamai“ vadovas Darius Jokubauskas.

Ar teisingai suprantame būsto renovavimą?

Pastaruoju metu vis dažniau girdime, kad būstų renovavimas įgauna pagreitį. Žmogus, renovuodamas būstą, kartu atnaujina ir visą savo aplinką, pakeičia gyvenimo sąlygas, kartais net įpročius. Šiandien visuomenėje vyrauja kiek netikslus ir gana siauras renovavimo sampratos suvokimas. Pastatų renovavimas yra kur kas platesnė sąvoka nei vien fasadų apšiltinimas ar langų pakeitimas. D.Jokubausko teigimu, renovacija yra plati savoka, apimanti procesus nuo statybos iki būsto įrengimo ir interjero atnaujinimo.

Naujas programos modelis keičia situaciją

Pasak BETA direktoriaus V. Serbentos, per paskutinius kelerius metus įgyvendinant minėtą programą buvo atnaujinta vos apie 20 daugiabučių gyvenamųjų namų, todėl negalima teigti, kad iki šiol tai buvo sėkmingai valstybės įgyvendinama programa. Šiandien situacija jau gerokai pasikeitė. Šį pavasarį buvo pristatytas naujas daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo modelis – pakeisti jo principai. Naujame modelyje modernizavimo sąvoka konvertuota į energinio efektyvumo didinimo siekiamybę. Be to, norima pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas ir ypač spręsti socialiai jautriausios visuomenės dalies problemas, t. y. tų gyventojų, kurie negali apmokėti didžiulių sąskaitų už šildymą. Jų atžvilgiu valstybė pasirinko kiek kitokią kryptį, ir tai leidžia tikėtis geresnių spartesnio proceso rodiklių.

Pasimokyta iš klaidų

Dabar būstų renovavimas vyksta sparčiau, nes, kuriant naujojo renovavimo modelio reikalavimus, buvo atsižvelgta į ankstesniojo modelio klaidas ir aiškintasi, kokių kilo problemų, kas trukdė tinkamai įgyvendinti ankstesnės būsto renovavimo programos uždavinius. Buvo nustatytos trys pagrindinės priežastys, dėl ko kliuvo jos įgyvendinimas.

Pirmoji – iniciatyvos stoka. Daugeliui gyventojų, dirbančių visą darbo dieną, vakare rūpintis būsto renovavimu neužteko laiko, jėgų, o svarbiausia – žinių.

Antroji – būstų savininkai turėjo patys tapti kreditų gavėjais. Tai buvo nepageidautina, ypač krizės metais, kai papildomai įsipareigoti mokėti už kreditus buvo gana rizikinga. Be to, lietuviai iš viso turi menkas kreditų naudojimo tradicijas. 

Trečioji – gyventojai neturėjo pakankamai informacijos, todėl vengė būti aktyvūs – daugelis nebuvo įsitikinę teigiamais renovavimo rezultatais ir abejojo, ar jis bus efektyvus, ar tikrai padės sutaupyti lėšų.

Dėl to buvo pasiūlytas kitoks renovavimo modelis, orientuotas į efektyvumą, į procesą labiau įtraukiantis savivaldybes.

Savivaldybėms – daugiau atsakomybės

Šiuo metu savivaldybės jau pačios atrenka daugiabučius namus, kurie jų teritorijoje suvartoja daugiausia energijos ir šiuo požiūriu yra patys neefektyviausi. Jos pačios savo iniciatyva rengia tų pastatų atnaujinimo projektus ir pateikia juos gyventojams. Tačiau tik patys gyventojai gali nuspręsti – įgyvendinti projektą ar ne.

Bet kuriuo atveju tai yra gyventojų turto išsaugojimo ir jo vertės padidinimo klausimai. V. Serbenta pripažino, kad, patobulinus finansavimo mechanizmą, dabar šie projektai įgyvendinami lengviau. Anksčiau buvo renovuota tikrai mažai – tik apie 20 namų, o šių metų ankstyvą pavasarį, pristačius naujos programos sąlygas, baigiama parengti maždaug 840 gyvenamųjų daugiabučių namų atnaujinimo projektų. 240-ies tokių namų gyventojai jau tvirtai nusprendė įgyvendinti jiems pateiktus projektus. Šiuo metu tvarkomi šių projektų finansavimo reikalai, pradėti rangos darbų pirkimai.

Didesni siekiai

Bet apskritai į pastatų renovavimą reikia žiūrėti kur kas plačiau. Juk kuo daugiau namų bus atnaujinta, tuo daugiau bus sutaupyta ir energijos. Pasak V. Serbentos, po pastatų renovavimo vidutiniškai sutaupoma apie 50 % suvartojamos energijos. Jo manymu, didesnis atnaujintų pastatų skaičius jau galėtų turėti įtakos ir šilumos gamintojams. Tad savivaldybių vaidmuo turi didesnę reikšmę. Pavyzdžiui, būtų gerai nuo keliolikos namų atnaujinimo pereiti prie kompleksinių projektų, kurių įgyvendinimas virstų kompleksinėmis energinio efektyvumo didinimo programomis. Beje, jose galėtų dalyvauti ne tik daugiabučiai gyvenamieji, bet ir individualūs namai, visuomeniniai ar kitos paskirties pastatai, kuriuos šildo centralizuotai tiekiama šiluma. Turėtų būti įvertintas šilumos gamybos ir tiekimo sektorius, inžinerinės infrastruktūros objektai, pavyzdžiui, labai daug energijos suvartojantys gatvių apšvietimo tinklai. Visa tai galėtų tapti pagrindu toliau savivaldybėms vykdyti ir plėsti energinio efektyvumo programas. Gyventojai jau pastebi, kad dabar savivaldybėms tenka kur kas daugiau atsakomybės, ir tai juos skatina teigiamiems poslinkiams.

Greitai ateis žiema – netinkamas laikas pastatų renovavimo darbams. Tačiau reikia laiko atlikti techninius darbo projektus, suorganizuoti pirkimus, gauti statybos leidimus ir t. t. V. Serbenta tikisi, kad ateinantį pavasarį prie minėtų 840-ies namų jau atsiras pastoliai, o šiame kontekste balandžio 10–13 d. Vilniuje vyksianti paroda „Supernamai 2014“ bus organizuota pačiu laiku, nes padės daugeliui žmonių apsispręsti dėl renovavimo.

Paroda „Supernamai 2014“ – naujos koncepcijos projektas

Pagrindinis parodos „Supernamai 2014“ akcentas – būsto renovavimas ir energijos taupymas. Šios temos buvo pasirinktos todėl, kad šiandien tai labai aktualūs ir tarpusavyje susiję dalykai. Nuolat kyla šildymo kainos, didėja išlaidos būstui išlaikyti. Ir šalies gyventojai į būsto renovavimą žiūri vis dar labai siaurai. Renginys turėtų akivaizdžiai paveikti vartotojus ir padėti suvokti renovacijos svarbą: parodyti būdus, kaip galima sutaupyti lėšų ir gyventi ne tik geresnėmis sąlygomis, bet ir kur kas gražiau, komfortiškiau, be to, turėti įgijusius didesnę rinkos vertę namus. Parodos ekspozicijos bus įvairios – nuo statybos iki interjero sprendimo ir aplinkotvarkos, nes renovavimo sąvoka taikoma viskam, kas gali būti modernizuojama ir atnaujinama.

Ne mažiau dėmesio parodoje bus skirta energijos taupymui, kuris toli gražu nėra vien tik šildymo sprendimai. Visoje Europoje daug dėmesio skiriama efektyviam energijos vartojimui. D. Jokubauskas tikisi, kad padedant parodos „Supernamai 2014“ partneriui BETA bus galima išpopuliarinti naująjį daugiabučių renovavimo modelį, kurio įgyvendinimas įgauna pagreitį, ir pristatyti projektus bei jau nuveiktus darbus.

Pasak D. Jokubausko, parodos organizatoriai rengia kitokią nei įprasta parodą. Tai bus ne vien pažintinis renginys, pristatantis statybų ir būsto renovavimo naujienas, modernias statybos technologijas ar interjero sprendimus, bet kartu ir geras laiko praleidimo būdas. Organizatoriai kelia sau tikslą, kad kiekvienas „Supernamai 2014“ parodos lankytojas ne tik apžiūrėtų ekspozicijas, bet rastų sau veiklos visam pusdieniui ir net dienai. Parodos ekspozicijos užims „Siemens“ arenos vidaus erdves ir didžiules gretutines lauko aikšteles iki pat PC „Ozas“. Parodos metu numatyta suorganizuoti ir kitokių renginių, pavyzdžiui, amatininkų mugę ir pan., kad visos keturios parodos dienos būtų patrauklios visiems lankytojams. Dar vienas organizuojamos parodos išskirtinumas – nemokamas įėjimas. Tai, organizatorių manymu, ypač svarbu besimokančiam jaunimui, kurį paroda skatins praplėsti savo interesus.

Paroda „Supernamai 2014“ suteiks papildomų galimybių statybos ir būsto renovavimo sektoriaus įmonėms plačiau pristatyti savo paslaugas, naujausias technologijas, medžiagas ir produktus. D. Jokubauskas parodas priskiria prie demonstracinių reklamos formų. Anot jo, „nors parodos statybos versle yra paplitęs dalykas, tačiau konkurencija, kuri iš tiesų šioje srityje yra nemaža, padeda judėti į priekį. Juk šiandien būsto renovavimas rūpi iš tiesų daugeliui Lietuvos gyventojų“.

Renginys turėtų tapti baigiamuoju akordu ir leisti lankytojams pasidaryti atitinkamas išvadas, sužinoti, kas iki tol bus nuveikta. Žmonės parodoje turėtų nauju žvilgsniu pažvelgti į renovavimo procesus, atrasti dalykų, kurių anksčiau nežinojo. Ypač laukiamos parodoje moterys, kurios visada žino, kaip tvarkyti būsto reikalus. Beje, paroda bus skirta ne vien renovavimo temai – ji pakvies į daugybę įvairių ekspozicijų ir renginių.

Statybų žiniasklaidos bendrovė „Super namai“ leidžia specializuotus žurnalą ir laikraštį, valdo internetinius būsto portalus, dalyvauja kuriant TV laidas, todėl gerai jaučia statybos įmonių darbo pulsą. Pasak D. Jokubausko, reikia visokių naujojo renovavimo modelio viešinimo priemonių. Nors žurnalo „Supernamai“ puslapiuose apie renovavimą rašyta ir diskutuota daug, bet kaip apie ateities siekiamybę buvo vartojamas būsimasis laikas, o apie dabar vykstančius procesus galima kalbėti kaip apie būtinybę esamuoju laiku. Jo manymu, kai kitų metų balandžio mėnesį vyks paroda, renovavimas jau tikrai vyks sparčiai ir bus galima organizuojamuose seminaruose ar diskusijose pasidalyti sėkmingais pavyzdžiais.