Kviečia miesto centrinės dalies gyventojus jungtis prie centralizuotų miesto tinklų

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Didžiausia šalyje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ ketverius metus iš eilės vykdo paraiškų reitingavimą kvartalinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrai apgyvendintose Vilniaus miesto, Švenčionių, Šalčininkų bei Vilniaus rajonų teritorijose. Šiais metais bendrovė pristato naują kvartalinių tinklų plėtros programą – „Baltos zonos“ – kuria bus reitinguojamos tinklų plėtros paraiškos, skirtos Vilniaus miesto centrinės dalies vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros plėtrai.

„Programos tikslas – užtikrinti vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros įrengimą Vilniaus miesto centrinėje dalyje. Šios dalies gyventojai, kurie dėl tam tikrų priežasčių iki šiol neturėjo galimybės prisijungti prie tinklų. Pakanka pateikti prašymą-paraišką ir norimų prijungti būstų sąrašą, todėl jie nepatirs išlaidų rengiant projektinius pasiūlymus“, – sako „Vilniaus vandenys“ Gamybos tarnybos vadovas Tadas Kazlauskas.

Balta zona yra laikoma Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje miesto dalyje esančios gatvės, kuriose nėra įrengta centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) buitinių nuotekų surinkimo tinklų, o gyventojai neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų ir vis dar naudojasi vietiniais vandens išgavimo įrenginiais bei nuotekas tvarko vietiniuose nuotekų valymo įrenginiuose arba naudojasi išgriebimo duobėmis. Į Baltų zonų ribas patenka Vilniaus miesto savivaldybės Šnipiškių, Žvėryno, Žirmūnų, Naujamiesčio, Senamiesčio ir Rasų seniūnijos.

Siekdama kuo efektyviau panaudoti investicijas, bendrovė paraiškas vertins ir reitinguos vadovaudamasi įmonės patvirtinta Baltų zonų plėtros objektų reitingavimo metodika. Įvertinusi pateiktas paraiškas ir sudariusi reitingo eilę, kuri bus paskelbta www.vv.lt, aukščiausiai reitingo eilėje esančius objektus įgyvendins panaudojant bendrovės nuosavas lėšas. Baltų zonų plėtros objektų reitingavimui skirta daugiau kaip pusė milijono eurų.

Taikant Baltų zonų plėtros objektų reitingavimą siekiama užtikrinti centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūros įrengimą pradedant Vilniaus miesto centrine dalimi. Įvykdžius 2021 m. Baltų zonų reitingavimą, bus vertinamos gautos paraiškos, jų apimtys ir bendrovė svarstys galimybę didinti Baltų zonų plėtros reitingavimo teritoriją, taip nuosekliai vykdant plėtrą nuo centrinės miesto dalies link tolesnių Vilniaus m. dalių.

Kaip dalyvauti projektų reitingavime?

Gyventojai, norintys, kad jų gyvenamoji teritorija būtų prijungta prie centralizuotų tinklų, turi pateikti užpildytą reitingavimo PARAIŠKĄ bei jos priedą – planuojamų prijungti būstų SĄRAŠUS, nurodant gyventojų kontaktinę informaciją. Patvirtintą reitingavimo metodiką gyventojai gali rasti ČIA. Pažymėtina, kad paraiškos bus priimamos ir iš Vilniaus miesto savivaldybės.

Remiantis patvirtinta metodika, gyventojai paraiškas gali teikti, kai Baltų zonų objektą sudaro nuo 2 iki 20 individualių gyvenamųjų namų arba nuo 1 iki 20 gyvenamųjų daugiabučių namų (imtinai) ir jų teritorija patenka į aukščiau išvardintas seniūnijų ribas.

Užpildytą ir pasirašytą paraišką bei paraiškos priedą nuo 2021 metų balandžio 19 iki 30 dienos reikia atsiųsti elektroniniu paštu info@vv.lt, laiško pavadinime nurodant „Baltų zonų finansavimas 2021/Objekto pavadinimas”.

Kaip vyksta projektų reitingavimas?

Pagal gautas gyventojų paraiškas ir planuojamų prijungti būstų adresus bendrovė sudarys preliminarias infrastruktūros plėtros schemas, pagal kurias bus apskaičiuotos objektų investicijos bei sudaryta reitingo eilė, vertinant reikiamą įrengti tinklų ilgį, siurblinių skaičių, planuojamų prijungti būstų skaičių.

Įvykus reitingavimui ir atsižvelgiant į aukščiausiai reitingo eilėje esančių objektų investicijas, bendrovė paskelbs finansuojamų objektų sąrašus ir atrinktus finansuoti pareiškėjų atstovus informuos jų pasirinktu būdu. Patvirtinus finansuojamus objektus, bus inicijuojamos viešųjų pirkimų procedūros, rengiami techniniai projektai, atliekami tinklų statybos darbai.

2021 m. reitingavimo etapai

Balandžio 19-30 d. Paraiškų teikimas el. paštu info@vv.lt

Gegužės 3-birželio 30 d. Paraiškų vertinimas pagal kriterijus ir taikymo sritį. Infrastruktūros objektų reitingavimas, preliminarios reitingo eilės sudarymas, preliminarių statybos skaičiuojamųjų sąmatų skaičiavimas. Preliminaraus investicinių infrastruktūros objektų sąrašo pateikimas Vilniaus m. sav.

Liepos 12 d. Galutinio – investicinių infrastruktūros objektų sąrašo Bendrovės tinklalapyje www.vv.lt paskelbimas ir patekusiųjų į vystomų infrastruktūros objektų sąrašą, informavimas.