Kokios pagrindinės problemos kyla atnaujinant daugiabutį?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Daugiabučių renovacija Lietuvoje yra aktualus ir pagreitį įgaunantis procesas, kurio naudą supranta ir vertina vis daugiau gyventojų. Vis dėlto, ruošiantis atnaujinimo darbams, žmonės dažnai susiduria su keblumais dėl ne iki galo aiškaus proceso. Pavyzdžiui, gyventojai nepagrįstai vengia kreipimosi į banką, baimindamiesi, kad šis po kurio laiko padidins paskolos palūkanas, nors tai yra tiesiog neįmanoma, o pagal JESSICA programos sąlygas, paskolos suteikiamos net nereikalaujant užstato.

Arba nuogąstauja, kad turės padengti už socialiai remtinus namo gyventojus kredito ir palūkanų dalį, nors už šiuos asmenis tenkančią kredito dalį ir palūkanas dengia savivaldybė.

 

Panašūs mitai neretai kelia skeptiškas nuotaikas ir dėl to gyventojai praleidžia galimybę atsinaujinti būstus itin palankiomis sąlygomis. Verta pastebėti, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. valstybė teikia 100 proc. paramą renovacijos projektui parengti, statybos techninei priežiūrai vykdyti ir projekto įgyvendinimui administruoti.

 

Šiuo metu yra sudarytos palankiausios sąlygos imtis atnaujinimo darbų. Atsižvelgiant į tai ir į dažniausiai pasitaikančių probleminių atvejų praktiką, pateikiami dažniausiai kylantys klausimai ir atsakymai į juos, kurie, tikimasi, palengvins renovacijos startą.

 

1. Valstybės parama pradedant namo atnaujinimą „nuo nulio“

 

Šiuo metu esančios sąlygos – kompensuojamų išlaidų dydžiai – taikomi tiems valstybės paramos prašymams, kurie Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai pateikiami iki 2013 m. gruodžio 31 d., t. y. įgyvendinus projektą (atlikus rangos darbus) ar jo pirmąjį etapą.

 

Pateikus prašymą nuo 2014 m. sausio 1 d. bus taikomi (50 proc.) kompensuojamų išlaidų dydžiai. Todėl gyventojai yra raginami paskubėti pasinaudoti geriausiomis daugiabučių namų atnaujinimo pagal JESSICA iniciatyvą sąlygomis – tereikia įgyvendinti projektą (atlikti rangos darbus), gauti statybos užbaigimo aktą ir pateikti prašymą ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio mėn. O nežinantieji nuo ko pradėti darbus gali kreiptis į Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros specialistus nemokama telefono linija 8 800 200 12.

 

2. Bendrijos informavimas apie susirinkimą

 

Sprendimas dėl renovacijos yra priimamas butų savininkų susirinkime, viešai paskelbus jo darbotvarkę prieš 2 savaites. Kai numatyta keisti bendrijos įstatus ar svarstyti lėšų skolinimosi klausimą,  apie šaukimą į susirinkimą pranešama raštu – balsavimo biuleteniai įteikiami patalpų savininkams pasirašytinai arba išsiunčiami registruotu laišku. Jei nepavyksta pasiekti asmens, kuris pakeitė savo gyvenamąją vietą ir apie tai nėra raštu pranešęs kitai sandorio šaliai, kreditoriams ar skolininkams, siųsti pranešimus bei atlikti kitus veiksmus galima paskutinėje žinomoje asmens gyvenamojoje vietoje.

 

Atsižvelgiant į tai, reikėtų: surinkti informaciją apie paskutinę žinomą gyvenamąją vietą (Gyventojų registras, administratoriaus turima informacija ir kt.) ir išsiųsti tuo adresu registruotą laišką, perduoti rašytinį pranešimą kitais žinomais kontaktais, pavyzdžiui, įteikti pranešimą bute gyvenantiems asmenims su įpareigojimu jį perduoti savininkui (išsiųsti turimu el. paštu, į žinomą darbo vietą ir kt.), nurodant, kad informacija buvo išsiųsta paskutiniu žinomu asmens adresu bei išsaugant įrodymus apie informavimą.

 

3. Nepilnamečio asmens, turinčio nuosavybės teises, galimybės

 

Nepilnamečiai asmenys, turintys buto nuosavybės teises, taip pat gali dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo procese pagal iniciatyvą JESSICA. Nepilnamečio asmens tėvai tiesiog turi gauti teismo leidimą sudaryti paskolos sutartį, jeigu jos suma viršija 4 minimalių algų dydį. Jei nepilnametis turi globėjus, jie turi gauti teismo leidimą sudaryti bet kokį sandorį, kurio suma viršija 5 000 Lt. Šių leidimų prašymai teikiami gyvenamosios vietos apylinkės teisme.

 

Teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, gali paprašyti, kad pareiškėjas pateiktų įrodymus, patvirtinančius šeimos turtinę padėtį (pajamas, santaupas, kitą turtą, prievoles), duomenis apie šeimos turtą, duomenis iš vaiko teisių apsaugos tarnybos apie vaiko tėvus, taip pat būsimo sandorio preliminarias sąlygas ir jo įvykdymo galimybes bei vaiko teisių apsaugos galimybes sandorio neįvykdymo atveju ir kitus įrodymus.

 

4. Užsienyje esančių asmenų įgaliojimai

 

Jeigu buto savininkas ketina išvykti į užsienį, rekomenduojama pasirūpinti notaro patvirtintu įgaliojimu kitam asmeniui atlikti veiksmus, susijusius su jo nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu ir disponavimu. Tokiu atveju įgaliotasis asmuo galėtų dalyvauti bendrijos susirinkimuose balsuojant ir dėl daugiabučio renovacijos bei atlikti veiksmus, susijusius su lėšų skolinimosi klausimais. Pasirūpinęs tuo, asmuo gali padėti bendrijai be didesnių rūpesčių dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje pagal iniciatyvą JESSICA, nes net vienas papildomas balsas gali būtų itin reikšmingas.

 

Jeigu toks asmuo yra jau išvykęs iš Lietuvos, analogišką įgaliojimą jam gali patvirtinti ir konsulinis pareigūnas. Tokiu atveju reikėtų kreiptis į atitinkamoje šalyje esančią Lietuvos Respublikos konsulinę įstaiga.