Kodėl perkant būstą reikia notaro?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Su pardavėju sukirtę rankomis dėl perkamo būsto ir su banku susitarę dėl paskolos, galite planuoti susitikimą su notaru. Prieš tai, kol galėsite save vadinti tikruoju naujo būsto savininku, jūs pas notarą turėsite apsilankyti kelis kartus.

Nuosavas būstas – turbūt vienas svarbiausių gyvenimo pirkinių, kuriam neretai tenka skolintis iš banko. Tam, kad pirkinys būtų teisėtas, o ateityje nekiltų nesusipratimų dėl jo įsigijimo, būtina visus su būsto pirkimu susijusius svarbius dokumentus tvirtinti pas notarą – valstybės įgaliotą teisininką. Jis taip pat padės gauti pažymas, kurių jums reikės, jei būstą pirksite pinigų pasiskolinę iš banko.

Suplanuokite pas notarą tris vizitus

Tik notaro patvirtintos nekilnojamojo turto sutartys laikomos galiojančiomis. Todėl vien žodinio susitarimo su būsto pardavėju jums tikrai nepakaks. Pirmiausia pas notarą turėsite sudaryti ir patvirtinti būsto pirkimo ir pardavimo sutartį. Vėliau ten pat turėsite patvirtinti būsto įkeitimo bankui sandorį. O galiausiai – gauti notaro patvirtinimą, kad tinkamai atsiskaitėte su turto pardavėju.

Be notaro patvirtintų pažymų banko kreditas jums nebus suteiktas. Be to, turėdami notaro patvirtintas sutartis ir išduotas pažymas, ir jūs galėsite jaustis saugiau, jei ateityje kiltų ginčų dėl jūsų įsigyto turto. Pavyzdžiui, pas notarą patvirtinę, kad įvykdėte visus būsto pirkimo ir pardavimo sutartyje nustatytus reikalavimus, jūs nesunkiai galėsite įrodyti, kad už būstą pardavėjui sumokėjote visą kainą.

Nepamirškite, kad notarai atstovauja abiejų pusių – pirkėjo ir pardavėjo – interesams. Todėl visai nesvarbu, kas iš jūsų savo nuožiūra parinks notarą, kuris tvirtins sandorį. Visuose notarų biuruose sudarytos sutartys yra galiojančios, juose taikomi ir tokie pat mokesčiai.
 

Pirmas vizitas pas notarą – tvirtinti pirkimo ir pardavimo sutarties

Pas notarą sudaryti ir patvirtinti pirkimo ir pardavimo sutartį svarbu ir jums, būsto pirkėjui, ir pardavėjui. Kitaip ši sutartis bus laikoma negaliojančia ir neteisėta.

Prieš sudarydamas pirkimo ir pardavimo sutartį, visų pirma notaras valstybės registrų centrinėse duomenų bazėse patikrina, ar parduodamas turtas tikrai priklauso pardavėjui, nėra įkeistas ar areštuotas. Jeigu paaiškėja, kad nekilnojamasis turtas yra įkeistas, notaras patikrina ir tai, ar yra gautas kreditoriaus sutikimas jį parduoti. Jums ši informacija ypač svarbi. Tik tuomet galėsite būti užtikrinti, kad būstą įsigyjate teisėtai ir dėl to ateityje nekils nesusipratimų.

Sudarytoje būsto pirkimo ir pardavimo sutartyje notaras patvirtins, kaip ir kada bus sumokėti pinigai, kada jums bus perduotas turtas, kokios pasekmės gresia laiku neatsiskaičius už įsigyjamą būstą, kaip ir kokiais atvejais gali būti nutraukiama sutartis.

Prieš sudarydami būsto pirkimo ir pardavimo sutartį, labai atidžiai ją perkaitykite – jokių neaiškumų neturi būti likę. Todėl, jei turite klausimų dėl sutarties sąlygų, drąsiai prašykite notaro, kad jums jas paaiškintų.

Notarų pareiga yra užtikrinti, kad ir jūs, ir būsto pardavėjas aiškiai suprastumėte visas sutartyje nustatytas sąlygas ir su jomis visiškai sutiktumėte. Jei kiltų nesutarimų dėl sąlygų, notaras turėtų padėti suderinti abiejų pusių interesus. Beje, iš anksto su būsto pardavėju aptarkite, kaip pasidalinsite mokestį už sutarties sudarymą ir patvirtinimą.

Nebereikia patiems vykti į Registrų centrą

Pas notarą tvirtindami pirkimo ir pardavimo sutartį, kartu atliksite ir dar vieną svarbų žingsnį – pateiksite prašymą įregistruoti perkamo būsto nuosavybę nekilnojamojo turto registre, kurį tvarko Registrų centras. Anksčiau tą daryti reikėjo patiems būsto pirkėjams. Dabar tai už jus pagal įstatymą privalo padaryti notaras.

Įregistruoti savo perkamą turtą Registrų centre labai svarbu. Taip jūs galėsite apsisaugoti nuo galimų sukčiavimo ir manipuliavimo nekilnojamuoju turtu atvejų, pavyzdžiui, būsto perpardavimo be jūsų žinios.

Mokestį už turto įregistravimą notarui turėsite sumokėti jūs. Jis priklauso nuo įsigyjamo turto vertės ir laiko, per kurį norite gauti jūsų nuosavybės teisę liudijančią pažymą. Jei būstui įsigyti skolinatės iš banko, šią pažymą turėsite pateikti savo banko specialistui.

 

 

Antras vizitas pas notarą – patvirtinti būsto įkeitimo sandorio

Norėdami iš banko gauti būsto kreditą, turėsite dar kartą apsilankyti notarų biure. Šį kartą tam, kad notaras parengtų ir patvirtintų jūsų įsigyjamo būsto įkeitimo bankui sutartį. Atminkite, kad, prieš įkeisdami turtą, pirmiausia jį turėsite apdrausti nuo įvairios rizikos, pavyzdžiui, gaisro, žaibo, vandens poveikio.

Pasitarkite su savo banko specialistu, kuriame notarų biure jums būtų patogiausia sudaryti būsto įkeitimo sutartį.

Atminkite, kad pirkdami būstą kartu su bendraskoliu, pasirašant įkeitimo sutartį pas notarą turėsite dalyvauti abu. Nepilnamečius vaikus auginančioms šeimoms, kurių įkeičiamas būstas yra vienintelis jų nekilnojamasis turtas, notarui reikia pateikti ir iš apylinkės teismo gautą leidimą įkeisti perkamą būstą.

Pasitarkite su savo banko specialistu ar notaru, kokių dokumentų jums gali prireikti sudarant būsto įkeitimo bankui sandorį. Patvirtinęs būsto įkeitimo sutartį notaras ją įregistruos hipotekos registre.
 

Trečias vizitas pas notarą – patvirtinti, kad būstas nupirktas

Kai turtas įkeistas, o įkeitimo sandoris yra įregistruotas hipotekos registre – bankas gali išmokėti kreditą ir pervesti pinigus jūsų įsigyjamo būsto pardavėjui. Tačiau neskubėkite švęsti įkurtuvių – ilgai nedelsdami dar kartą apsilankykite pas notarą.

Minėto pardavėjo patvirtinimo apie jūsų atsiskaitymą pagrindu notaras, gavęs pardavėjo patvirtinimą apie visišką atsiskaitymą už turtą, jums turi išduoti tai liudijančią pažymą. Šį liudijimą apie atsiskaitymą už įsigytą būstą ir visų sutartyje nustatytų sąlygų įvykdymą notaras pateiks ir Registrų centrui. Nepraleiskite šio svarbaus žingsnio. Turėdami notaro liudijimą, kuris bus įregistruotas ir Registrų centre, jūs net ir po dešimties ar daugiau metų, sumanę parduoti įsigytą būstą, galėsite lengvai įrodyti, kad už nekilnojamąjį turtą esate visiškai atsiskaitę.
—-
Svarbu
Prisiminkite, kad visų Lietuvoje veikiančių notarų biurų paslaugos yra įkainotos vienodai. Su Lietuvos notarų įkainiais galite susipažinti interneto svetainėje http://www.notarurumai.lt.

Atminkite, kad jaunoms šeimoms, perkančioms pirmąjį būstą ir jį registruojančioms Nekilnojamojo turto registre bei hipotekos registre, taikoma 50 proc. registravimo mokesčių nuolaida.