Kauno rajono savivaldybė paskelbė šildymo sezono pradžią

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nuo š. m. spalio 1 dienos Kauno rajone oficialiai pradedamas 2021 – 2022 m. šildymo sezonas.

Įsakyme nurodoma, jog šilumos vartotojai, išskyrus ikimokyklinio ugdymo, mokymo, sveikatos priežiūros ir socialines įstaigas, gali priimti sprendimą pastato šildymą, nepažeidžiant higienos normų, pradėti vėliau, negu nustatyta šildymo sezono pradžia. Apie tokį sprendimą būtina raštu informuoti šilumos tiekėją.

Tokį sprendimą gyventojai gali priimti butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Apie tokį sprendimą šilumos vartotojus atstovaujantis asmuo (administratorius, bendrijos pirmininkas ar jungtinės veiklos įgaliotinis) turi raštu informuoti šilumos tiekėją.

AB „Kauno energija“ nuolat pasirengusi tiekti šilumą vartotojams kada tik jie pageidauja. Bendrovė išlaiko šilumos tiekimo parametrus iki pat pastatų įvadų, tad šildymą įjungti galima bet kuriuo metu. Fiziškai šildymą įjungia ir parametrus sureguliuoja namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas.

Pabrėžtina, kad pastatų viduje už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei remontą yra atsakingi gyventojų pasirinkti pastatų administratoriai ir kvalifikuoti šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. AB „Kauno energija“ laiko būtinu priminti, kad iki šildymo sezono pradžios visi šilumos punktai turėjo būti parengti eksploatacijai ir privalo turėti parengties pasus.