Kas ir už kiek šildys – neaišku

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Šiaulių miesto šilumos ūkio specialiojo plano koncepcija vakar pakartotinai pristatyta viešame svarstyme su visuomene. Bet nepaaiškėjo, ar mieste reikia naujų šilumos tiekėjų, ar šilumos kaina mažės.

Privatininkų aktualija – neišsprendžiama

Specialųjį planą rengia inžinerinė konsultacinė bendrovė „COWI Lietuva“. Planas laikomas strateginiu. Turi būti numatytos ilgalaikės miesto šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptys, energijos rūšių parinkimas, šilumos tiekimo užtikrinimas mažiausiomis sąnaudomis. Kaip bus suderinami interesai – atsijungimas nuo centralizuoto šildymo ir nepriklausomų šilumos gamintojų prisijungimas.

Atsijungimą numatoma reglamentuoti rengiant plano sprendinius, o tvarką nustatys Savivaldybė. Lems ekonominiai ir aplinkosauginiai reikalavimai.

Bet vakar vėl nebuvo atsakyta, ar tikslingas privatininkų atėjimas į centralizuotą miesto šilumos rinką, ar dėl to mažės šilumos kaina vartotojams.

Plano rengėjai tik pabrėžė, jog „naujų šilumos šaltinių miestui nereikia“. „Šiaulių energijos“ galių visiškai pakanka miesto šilumos poreikiui patenkinti. O dėl nepriklausomo šilumos tiekėjo atėjimo kylanti rizika vasarą stabdyti bendrovės „Šiaulių energija“ termofikacinę jėgainę.

Suskirstė į zonas

Planuotojams keliamas tikslas koreguoti 2008 metais patvirtintą specialųjų planą. Projekto vadovė Ingrida Tomaševičienė iškabino schemą ir vardijo, kas koreguojama.

Centralizuoto šilumos tiekimo zona „smulkinama“ į 17 zonų ir išskiriamos dvi pramoninės zonos – pietinė ir šiaurinė. Į jas su savo biojėgainėmis ir numato ateiti privačios bendrovės.

Pramoninėse zonose oro tarša kietosiomis dalelėmis jau dabar viršija leistinas normas. Todėl statant lokalius katilus ar biojėgaines būtų privaloma įrengti išmetamų teršalų valymo filtrus.

Medelyne – dujoms prioritetas

Išskirtos necentralizuoto tiekimo zonos, kuriose prioritetą siūloma suteikti šildymui dujomis. Į tokią zoną pakliūna Medelynas, kiti individualių namų kvartalai, kuriuose yra dujų trasos ar numatoma jų plėtra.

Bet niekas nedraus rinktis ir ekologiškas energijos rūšis: geoterminę, saulės ir panašiai.

„Lietuvos dujų“ Šiaulių filialo direktorius Algirdas Gavėnavičius prašė ir dujas pripažinti ekologišku kuru.

Dujininkai norėtų prioriteto Pramonės parke. Siūlė svarstyti galimybę daugiabučiuose karštą vandenį ruošti naudojant dujas.

Suabejota, ar verta daugiabučiuose dubliuoti centralizuotą šildymą ir šildymą dujomis, kaip bus, jeigu dujų tiekimas nutrūks?

A. Gavėnavičius prašė nevertinti dujininkų „kaip priešų": „Per 50 metų dujų tiekimas niekada dar nebuvo nutrūkęs ir nenutrūks.“

Miesto pakraščiuose planuojamos konkurencingos mišrios zonos. Yra ir „baltų“ zonų, kuriose galima bus naudoti bet kokią energijos rūšį.

Tik siūlyta įvardyti, jog draudžiama kūrenti atliekas, kurias deginant išsiskiria dioksinai ir furanai, sukeliantys vėžį.

Prašys terminus pratęsti

Koncepcijai dar turi pritarti miesto Taryba. Plano sprendiniai turi būti parengti iki gruodžio pabaigos. Kad tai nerealu, patvirtino miesto vyriausioji architektė Rasa Budrytė.

Miesto Tarybos nariai Artūras Visockas, Aurimas Nausėda pasiūlė planavimo procesą stabdyti, nes po pusmečio gali tekti planą taisyti.

Seime rengiamasi priimti Nacionalinio šilumos ūkio plėtros programą. Ji numatys ne tik modernizavimo kryptis, bet ir šilumos įrenginių poreikį bei potencialą atskirose savivaldybėse. Tada turėtų paaiškėti, ar reikia Šiauliams nepriklausomų tiekėjų.

R. Budrytė perspėjo, jog programa nebūtinai bus palanki Šiauliams. Ypač kad, pačių politikų teigimu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė yra pareiškusi, jog Šiauliuose reikia ardyti monopolį.

Architektė sutiko kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą, kad būtų pratęsti planavimo terminai.