Kaip geriau pasiruošti namo renovacijai?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Investicijų planas – vienas svarbiausių dokumentų renovacijos procese. Šiame dokumente, remiantis daugiabučio fizinių konstrukcijų vertinimais ir energinio naudingumo skaičiavimais, numatomos priemonės, mažinančios daugiabučio šilumos energijos suvartojimą. Investicijų planas – tai pamatas techniniam projektui ir tolimesniems rangos darbams. Būtent dėl šios priežastis investicijų plano rengimas ir jo tvirtinimas – ypatingai svarbūs renovacijos žingsniai. Ką reikėtų žinoti, kad investicijų plano rengimas vyktų kuo sklandžiau, pasakoja renovacijos ekspertai.

Kas yra investicijų planas?

 

„Investicijų planą galima įsivaizduoti kaip dokumentą, pagal kurį nustatomos visos namo „ligos“, pavyzdžiui, maža sienų varža, šildymo sistemos ir kitų inžinerinių sistemos problemos ir t. t. Visa tai įvertinus investiciniame plane siūlomos energinio efektyvumo priemonės, kurios turėtų būti įgyvendintos, nurodoma jų kaina ir įvertinamas atnaujinimo atsipirkimo laikas.

 

Labai svarbu pažymėti, kad nustatant daugiabučio „ligas“ svarbi tiksli diagnostika, todėl būtina, kad investicinių planų rengėjai turėtų laiko ir galimybių nuodugniai apžiūrėti daugiabutį, kurio atnaujinimo investicijų planą rengs“, – pasakoja vienos didžiausių sostinės renovacijos administravimu užsiimančių įmonių vadovas Vilmantas Jankūnas. Investicijų planų rengėjas Donatas Barysa perspėja, kad investicijų plane gyventojai neturėtų tikėtis pamatyti konkrečių prekės ženklų – pavyzdžiui, fasado šiltinimo sistemos, langų, durų, šildymo sistemos gamintojų pavadinimų. Šios detalės aprašomos techniniame darbų projekte.

 

Kokias priemones galima rinktis?

 

Pagal šiuo metu galiojančias Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos taisykles, 30 proc. valstybės parama suteikiama šioms energinio efektyvumo priemonėms: šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymui, stogo ir sienų apšiltinimui, ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų įrengimui arba atnaujinimui, laiptinių ir rūsio durų keitimui, langų keitimui.

 

Taip pat 10 proc. subsidija skiriama naujo šilumos punkto įrengimui arba esamo neautamatizuoto šilumos punkto modernizacijai. Kartu su šiomis priemonėmis gyventojai gali rinktis ir papildomas priemones, pavyzdžiui, vandentiekio, šalto vandens sistemos atnaujinimą, laiptinės remontą, atsinaujinančių energijos šaltinių įsirengimą, bei gauti joms paskolą su 3 proc. lengvatinėmis palūkanomis 5 metams. Renovacijos projekto išlaidoms – investicijų projekto rengimui, renovacijos projekto administravimui ir techninei darbų priežiūrai skiriama 100 proc. valstybės parama.

 

Du investicinių planų variantai

 

Apžiūrėję daugiabutį ir pasitarę su gyventojais, investicinių planų rengėjai paprastai pateikia du investicinių planų variantus. Pirmajame nurodomos priemones, kurių reikėtų, kad daugiabutis po renovacijos pasiektų C energinio efektyvumo klasę, antrajame – tos, kurias įgyvendinus daugiabutis pasiektų aukštesnę nei C klasę. D. Barysa atkreipia dėmesį, kad anksčiau gyventojai buvo įpratę rinktis iš „pigesnio“ ir „brangesnio“ investicijų planų varianto, į kurį buvo įtrauktos ne tik valstybės kompensuojamos, bet ir kitos renovacijos priemonės.

 

„Dabar abiejų investicijų planų variantų esmė – energinio efektyvumo priemonių pasirinkimas. Papildomos priemonės, pavyzdžiui, vandentiekio atnaujinimas, gali būti įtrauktas ir mažiau kainuojantį investicijų planą, jeigu daugiabučiui būtina šių vamzdynų modernizacija“, – pažymi pašnekovas. V. Jankūnas akcentuoja, kad po investicinių planų pristatymo gyventojai gali prašyti i dviejų variantų sudaryti trečiąjį, kuris geriausiai atspindi daugiabučio poreikius bei finansines galimybes.

 

Kas rengia investicijų planus?

 

Investicijų plano kokybė priklauso ne tik nuo jame įrašyti energinio efektyvumo priemonių, bet ir nuo rengėjų kompetencijos. Kaip vienbalsiai sutaria ekspertai, šiuo metu Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos reikalavimai investicinių planų rengėjams yra tikrai griežti, todėl nerimauti dėl šių specialistų patikimumo nereikėtų. „Investicinių planų rengėjus mažiausios kainos konkurso būdu atrenka renovacijos projekto administratorius“, – sako V. Jankūnas bei pažymi, kad šiame konkurse gali dalyvauti tik rengėjai, turintys visus kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir atitinkamą patirtį.

 

D. Barysa priduria, kad vienas svarbiausių dokumentų investicijų planų rengėjams, dalyvaujantiems konkursuose rengti investicijų planus daugiabučių renovacijai – Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo specialisto atestatas, kuris išduodamas tik atitinkamos kvalifikacijos ir patirties specialistams, baigusiems specializuotus kursus.