Kada reikia atlikti geologinius tyrimus?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Paprastai geologiniai tyrimai atliekami norint užtikrinti būsimo statinio kokybę. Geologiniai tyrimai ir grunto tyrimai apima tam tikrus veiksmus (gręžiami gręžiniai, atliekami geofiziniai ar inžineriniai geologiniai tyrimai, imami uolienų, vandens ir kiti mėginiai), kurie leidžia sužinoti faktinius duomenis apie žemės gelmių sluoksnius bei jų savybes, paviršiaus taršos mąstą, požeminio geriamojo vandens kokybę ir grunto tinkamumą įvairios paskirties statinių pamatams.

Tad iš esmės geologinius tyrimus vertėtų atlikti visada, kad galėtumėte būti tikri dėl būsimo statinio eksploatacijos saugumo, kokybės ir ilgaamžiškumo.

Geologinių tyrimų reikalauja teisės aktai

Labai svarbu akcentuoti, kad geologiniai tyrimai ir jų metu gauti rezultatai yra ne tik naudingi statytojui, bet ir būtini pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“. 2022 metų birželį jis buvo atnaujintas ir dabar jame numatoma, kad geologiniai tyrimai yra privalomi atlikti tam tikrais atvejais, t. y.

1. Ypatingiems statiniams – kai vykdoma nauja statyba; rekonstruojama; kapitaliai remontuojama (kai keičiamos pamatų konstrukcijos ir (arba) pamatų apkrovos); atliekami kultūros paveldo tvarkomieji statybos darbai.

2. Nesudėtingiems statiniams – kai atliekami kultūros paveldo tvarkomieji statybos darbai.

3. Neypatingiems statiniams – kai atliekami kultūros paveldo tvarkomieji statybos darbai; kai vykdoma nauja statyba (šiai paskutinei sąlygai yra taikoma išimčių, tad tokiais atvejais vertėtų labiau pasidomėti, kaip turi būti atlikti geologiniai tyrimai).

Geologiniai tyrimai būtini vykdant statybos darbus sudėtingomis inžinerinėmis geologinėmis sąlygomis

Susidūrus su tokiu kriterijumi, gali kilti klausimas, kas yra sudėtingos geologinės sąlygos. Ekspertų teigimu, sudėtingomis sąlygomis laikoma tada, kai vietovės šlaitai yra statesni nei 25 laipsniai, kai vietovė yra Šiaurės Lietuvos karstiniame regione, kai žemės paviršiuje paplitusios durpės arba kai geologiniais reiškiniais pažeisti šlaitai. Nuo tokių sąlygų priklauso ir paties tyrimo sudėtingumas. Jeigu nežinote, ar jūsų sklypo sąlygos priskiriamos prie sudėtingų, galite pasitikrinti Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ 1 priede.

Geologiniai tyrimai naudingi daugeliu atvejų

Klaipėdos statybos kompanija – ne vienerius metus atliekanti geologinius ir grunto tyrimus – yra įsitikinusi, kad geologiniai tyrimai ar inžineriniai geologiniai tyrimai yra labiausiai susiję su įvairios paskirties statinių projektavimu ir statyba bei įrengimu, jie būtini plėtojant miestų infrastruktūrą, kuriant požemines erdves transportui, statant hidrotechninius statinius energijai išgauti ir plečiant uostus. Kadangi per daugybę veiklos metų buvo įsitikinta šių tyrimų reikalingumu ir netgi būtinybe, Klaipėdos statybos kompanija siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas: inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus; geoprojektavimo ir geotechnines konsultacijas; geoterminius ir vandens gręžinių darbus; naudingų iškasenų paiešką ir žvalgybą, geologinius kartografavimo darbus; geodinaminį ir struktūrinį aplinkos monitoringą; geotechninę statybos kontrolę.

Panašu, kad geologiniai tyrimai tampa vis svarbesni, jų poreikis ir paklausa nuolat auga, o profesionalumas ir kokybė tampa vienu iš prioritetinių užsakovų nurodomų kriterijų tyrimams. Būtent dėl to galima traktuoti, kad šie tyrimai ne tik būtini, bet ir reikalingi statybų atvejais.

Geologiniai tyrimai: yra taikoma išimčių

Kaip jau buvo minėta, 2022 metų birželį buvo keistas Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ ir numatytos tam tikros išimtys, kada geologiniai tyrimai nebūtini.

Numatoma, kad tam tikrais atvejais, kai planuojama nauja statyba (neypatingų statinių gyvenamosios paskirties, t. y. vieno, dviejų butų, pastato, pagalbinio ūkio paskirties pastato, kitos (šiltnamių) paskirties pastato) ir atliekami visų neypatingųjų statinių rekonstrukcija, sprendimą dėl geologinių tyrimų gali priimti statytojas ir statinio projektuotojas. Ši išimtis netaikoma ir geologiniai tyrimai griežtai privalomi vykdant statybas sudėtingose inžinerinėse geologinėse sąlygose.