Išmanieji skaitikliai Lietuvoje – ilgalaikė nauda klientui

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
2020 m. pabaigoje ESO planuoja pradėti diegti išmaniuosius skaitiklius, kurie duos ilgalaikę naudą ne tik elektros energijos skirstymo tinklui, bet ir vartotojams bei visai Lietuvos ekonomikai.

Derinant projekto investicijas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), aptariamas ir skaičiuojamas platus spektras socialinių ir ekonominių naudų vartotojams ir skirstymo tinklui, rinkos įgalinimui. Jas galima suskirstyti į tris pagrindines kategorijas:

Efektyvesnis skirstymo tinklo valdymas: minimizuotos vagysčių galimybės, tikslesnės investicijos į tinklą, optimizuoti skaitiklių priežiūros ir rodmenų nurašymo kaštai bei kitos šiuo metu ESO patiriamos sąnaudos. Preliminariais skaičiavimais finansinės naudos per visą laikotarpį gali siekti iki 250 mln. eurų.

Galimybė taupyti ir naudoti mažiau energijos. Kaip parodė ESO vykdytas pilotinis projektas bei tarptautinė kitų šalių patirtis, įdiegus išmaniuosius skaitiklius, stebimi ženklūs energijos vartojimo mažėjimai – patys klientai turėdami išmaniųjų skaitiklių rodmenis, pradėjo vartoti mažiau. Per ESO vykdytą pilotinį projektą, klientai vidutiniškai naudojo 6% mažiau elektros energijos, kas per visą išmaniųjų skaitiklių gyvavimo laikotarpį gali sudaryti iki 200 mln. eurų.

Konkurencijos įgalinimas. Įdiegus išmaniuosius skaitiklius, fiksuojant vartojimą net 15 minučių tikslumu, bus įgalinta konkurencija, t.y. nepriklausomi tiekėjai galės geriau varžytis dėl klientų – konkuruoti paslaugomis, jų kokybe, kainomis ar kitais individualiais sprendimais. Panaši transformacija įvyko telekomunikacijų sektoriuje prieš dvidešimt metų. Galima tikėtis, kad įdiegus išmaniuosius skaitiklius bus pasiekta rinkos konkurencija ir dinamika, kuri atneš daugiausia pasirinkimo naudos kiekvienam Lietuvos vartotojui.

Išmanieji skaitikliai jau įdiegti ir sėkmingai veikia daugumoje Europos šalių.

Šiuo metu su VKEKK yra derinami naudų ir investicijų pagrindimo dokumentai bei skaičiavimų prielaidos. Skaičiavimai juose parengti įvertinus aktualią kitų šalių patirtį, apklausas, pilotinio projekto rezultatus, anksčiau atliktų vertinimų informaciją.

Rengiant su VKEKK derinamus investicijų dokumentus buvo naudojamasi ir 2012 m. ir 2017 m. atliktų kaštų naudų analizių duomenimis. Atskiri šių studijų duomenys buvo naudojami rengiant su VKEKK derinamus dokumentus, tačiau tam tikra ankstesniais laikotarpiais parengtų studijų informacija buvo aktualizuojama, reikšmingai koreguojama, tikslinamos prielaidos, perskaičiuojamos naudos ar kaštai.