Gyventojai privalės kaupti lėšas namo atnaujinimui

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Proporcingai savo daliai butų ir kitų patalpų savininkai privalo apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. Į šias lėšas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal atskiro buto ir kitų patalpų savininko prievoles.

Tai įteisino Seimas, ketvirtadienį priėmęs Civilinio kodekso pataisas, susijusias su daugiabučių namų priežiūra.

Perleidus butą ar kitas patalpas naujam savininkui, su kaupiamosiomis lėšomis susijusios teisės ir prievolės atiteks naujam savininkui. Lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarką nustatys Vyriausybė. Ginčus dėl kaupiamųjų lėšų spręs teismas.

Nustatyta, kad sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priims butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių penkeriems metams skirs savivaldybės vykdomoji institucija. Likus šešiems mėnesiams iki šio termino pabaigos, galės būti pradedama administratoriaus pasirinkimo procedūra, jeigu bent 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikš pageidavimą spręsti administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo, arba savivaldybės vykdomoji instituciją gaus pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos. Nesant tokio pageidavimo ir nusiskundimų, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas šiam daugiabučiam namui bus pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui. Nustatyta, kad bendrojo naudojimo objektų administratorių civilinė atsakomybė už fiziniams ir juridiniams asmenims padarytą žalą, vykdant administravimo funkcijas, bus draudžiama civilinės atsakomybės draudimu.

Civiliniame kodekse įtvirtinta, kad bendrojo naudojimo objektų administratoriais negalės būti šilumos, elektros energijos, dujų, geriamojo vandens tiekėjai, asmenys, teikiantys atliekų vežimo paslaugas, liftų nuolatinės priežiūros paslaugas (išskyrus namus, kuriuose nėra liftų), jeigu jie dirba tos pačios savivaldybės teritorijoje, taip pat kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su išvardytais asmenimis pagal Konkurencijos įstatymą. Šis draudimas administratoriui nebus taikomas administruojant turtą, esantį gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 100 tūkst. gyventojų, jeigu savivaldybės taryba nenuspręs kitaip.

Priimtomis pataisomis nustatyta, kad maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką nustatys savivaldybės taryba. Administravimo išlaidas apmokės butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

Sprendimai dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutarties dalyvių arba bendrojo naudojimo objektų administratoriaus sudarytą bendrojo naudojimo objektų aprašą naudojami tenkinti ne viso gyvenamojo namo, o tik atskiroje jo dalyje esančių patalpų savininkų poreikius, nepažeidžiant name esančių patalpų savininkų teisių, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo ar balsuojant raštu priimtų sprendimų, valdymo ir naudojimo, gali būti priimami tos dalies butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip, ir yra privalomi tos dalies butų ir kitų patalpų savininkams.

Už Civilinio kodekso pataisas ketvirtadienį balsavo 90 parlamentarų, 2 susilaikė.