Gruodį šilumos kaina Kaune ir Jurbarke bus 5,8 proc. mažesnė, nei pernai

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Vykdydama Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254) bei Šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikų nuostatas, AB „Kauno energija“ valdyba savo 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 2018-29-1 nustatė šias galutines centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo 2018 m. gruodžio 1 dienos:

gyventojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,34 ct/kWh su 9 proc. PVM,

 

kitiems vartotojams – vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį – 5,93 ct/kWh su 21 proc. PVM.

Palyginus su 2017 m. gruodžio mėnesiu, ši kaina bus 5,8 proc. mažesnė. Kainos sumažėjimą įtakojo bazinės šilumos kainos perskaičiavimas ir su juo susijęs faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo grąžinimas vartotojams. Mažesnė bazinė šilumos kaina nustatyta įvertinus bendrovės investicijų į efektyvumo didinimą grąžą. Iš viso per šiuos metus nuo gegužės 1 d. AB „Kauno energija“ vartotojams bus grąžinusi apie 2,4 mln. eurų šio skirtumo.

Taip pat buvo nustatytos ir karšto vandens kainos (kai karšto vandens tiekėjas – AB „Kauno energija“):