ESO koreguoja išmaniųjų skaitiklių diegimo grafiką

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), siekdamas užtikrinti kibernetinio saugumo reikalavimus ir kaip įmanoma labiau sumažinti bet kokias galimas grėsmes, pakoregavo išmaniųjų skaitiklių diegimo grafiką.

Pagal atnaujintą grafiką gyventojams, kurie per metus vartoja daugiau nei 1000 kWh elektros bei visoms verslo įmonėms, bus pradėti įgyvendinti 2022 m. pirmąjį pusmetį, o pabaigti 2025 metais. Anksčiau skelbta, kad diegimo darbai bus pradėti įgyvendinti 2021 m. ketvirtą ketvirtį ir pabaigti iki 2023 m. pabaigos.

Pokyčius daugiausiai lėmė tai, kad su laimėjusiu tiekėju „Sagemcom Energy & Telecom SAS“ atlikta analizė parodė, kad siekiant užtikrinti kibernetinės saugos rizikų valdymą ir sprendimo patikimumą ilguoju laikotarpiu, prieš pradedant išmaniųjų skaitiklių diegimą, turi būti įdiegta bei ištestuota fizinė ir programinė saugumo infrastruktūra. Šios infrastruktūros diegimas užtikrins aukščiausio lygio kibernetinį saugumą bei informacijos konfidencialumą, integralumą ir autorizuotą prieigą.

Anksčiau planuota, kad išmaniųjų skaitiklių bei fizinės ir programinės saugumo infrastruktūros diegimas vyks lygiagrečiai – t.y., tuo pačiu metu kaip ir išmaniųjų skaitiklių diegimas. Tačiau atsižvelgiant į šiuo metu vis labiau augančią kibernetinės saugos svarbą ir siekį išvengti galimų rizikų ar jas minimizuoti, nuspręsta, kad toks grafiko pakeitimas yra būtinas.

Svarbu ir tai, jog koreguojant grafiką siekiama optimalaus jo įgyvendinimo laikotarpio – užtikrinant žemiausius racionalius diegimo darbų kaštus lyginant su kitomis alternatyvomis. Įvertinta, kad 2023 m. pabaigoje įdiegtų skaitiklių pagalba bus apskaitoma virš 80 proc. visos ESO tinkle persiunčiamos elektros energijos.

Bendra išmaniosios apskaitos infrastruktūros projekto investicijų vertė siekia iki 150 mln. eurų ir 2019 m., pagal atliktos kaštų ir naudų analizės teigiamus rezultatus yra suderinta su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (VERT). Ši investicija yra VERT reguliuojamos ESO veiklos dalis, atitinkamai per investicijos tarnavimo laikotarpį finansuojama kaip bendro tarifo dalis. Atskirai bei individualiai gyventojams už išmaniųjų skaitiklių diegimą mokėti nereikės. Visą investicijos sumą sudaro ne tik aukščiau su „Sagemcom Energy & Telecom SAS“ sudaryta sutartis dėl skaitiklių diegimo, kuri siekia apie 77 mln. eurų, bet ir kiti su skaitiklių diegimu bei programos įgyvendinimu susiję aspektai. Tai esamų sistemų vystymas, kitų susijusių informacinių sprendimų kūrimas bei paslaugos ir klientų bei visuomenės informavimas.

Diegimo grafikas koreguojamas, nes prieš diegiant skaitiklius bus įrengta ir ištestuota kibernetinio saugumo įranga, kurią seniau planuota diegti tuo pačiu metu kaip ir išmaniuosius skaitiklius
Koreguojant grafiką, įvertina, kad būtų užtikrinti žemiausi racionalūs diegimo kaštai
Išmaniųjų skaitiklių diegimas prasidės 2022 m. pirmąjį pusmetį