Dvinarė šilumos kaina mišrias šilumos sistemas įsirengusiems vartotojams

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatos, numatančios privalomą vartotojų atsiskaitymą už šilumą pagal dvinarę šilumos kainą, jei pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.).

Pasirinkti šilumos kainą – dvinarę arba vienanarę – visi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai galėjo ir iki šiol. Iki šiol visi vartotojai kiekvieną mėnesį už šilumą mokėjo pagal vienanarę šilumos kainą, ją padauginant iš sunaudoto šilumos kiekio. 2018 m. spalio mėnesį AB „Kauno energija“ vienanarė šilumos kaina – 4,21 ct/kWh (be PVM ir be mažmeninio aptarnavimo kainos).

Kas yra dvinarė šilumos kaina?

Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalis.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį mokamas kiekvieną mėnesį visus metus už tą pačią vidutinę šilumos galią, ją dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies.

Šilumos vartojimo galia nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą, šilumos suvartojimo galia skaičiuojama iš trijų paskutinių metų konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Jei dvinarė kaina būtų pradėta taikyti 2018 metais, vartojimo galia būtų apskaičiuota įvertinus 2015, 2016 ir 2017 metais suvartotos šilumos energijos (pastato/buto šildymui, karšto vandens ruošimui ir karšto vandens temperatūros palaikymui) kiekį, dalinant iš tų metų valandų skaičiaus. Šilumos suvartojimo galia gali būti apskaičiuota ir vertinant trumpesnį laikotarpį, jei jo metu buvo priimti sprendimai, iš esmės keičiantys šilumos suvartojimą.

AB „Kauno energija“ vartotojams 2018 m. spalio mėn. taikomos dvinarės kainos pastovioji dalis sudaro 13,32 Eur/kW/mėn. (be PVM).

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį paskaičiuojamas konkretaus pastato įvade įrengtu šilumos skaitikliu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies arba atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.

AB „Kauno energija“ vartotojams 2018 m. spalio mėn. taikomos dvinarės kainos kintamoji dalis sudaro 2,40 ct/kWh (be PVM ir be mažmeninio aptarnavimo kainos).

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad apskaičiuojant išlaidas būsto šildymui ir karštam vandeniui, energijos sąnaudos įvertinamos pagal įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą kainą, taikant vienanarę centralizuotai tiekiamos šilumos kainą. Taikant dvinarę centralizuotai tiekiamos šilumos kainą, kompensacijos apskaičiavimas nėra numatytas.

Vartotojų dėmesiui:

Vadovaujantis aukščiau minėto Šilumos ūkio įstatymo straipsnio nuostatomis, nuo 2018 m. spalio 1 d. vartotojams, naudojantiems ar turintiems galimybę naudoti ne tik centralizuotai tiekiamą šilumą, bet ir kitą kuro ar energijos rūšį, dvinarę šilumos kainą taikyti yra privaloma.

Prašome šilumos vartotojų, kurių pastate naudojama alternatyvi energija ar kuro rūšis, apie tai informuoti AB „Kauno energija“ Pardavimo departamentą el. paštu info@kaunoenergija.lt .

Šilumos tiekėjo darbuotojas gavęs informaciją susisieks su vartotojų atstovu ir aptars galimus turimų duomenų apie pastato vidaus šilumos tiekimo sistemą patikslinimus.