Daugiau kaip pusė baigtų statyti naujų būstų – Vilniaus apskrityje

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Per šių metų pirmąjį ketvirtį baigti statyti 1 763 nauji gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 13,7 proc. mažiau nei 2018 m. atitinkamą ketvirtį.

Per ketvirtį pastatyti 1 585 nauji gyvenamieji namai su 3 542 būstais, iš jų 52,3 proc. – daugiabučiuose namuose. Baigtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 337,9 tūkst. kv. m ir buvo 9,7 proc. mažesnis nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį, skelbia Statistikos departamentas.

Daugiau kaip pusė (54,8 proc.) pirmąjį šių metų ketvirtį baigtų statyti naujų būstų buvo Vilniaus apskrityje, 22,3 proc. – Kauno, 14 proc. – Klaipėdos.

Šiemet pirmąjį ketvirtį 53,3 proc. visų pradėtų statyti būstų buvo Vilniaus apskrityje, 31,7 – Kauno, 8,6 proc. – Klaipėdos.

Pradėti statyti 106 nauji negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 320,7 tūkst. kv. m ir buvo 73,3 proc. didesnis nei atitinkamą 2018 m. ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą pradėta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (166,5 tūkst. kv. m) bei įstaigų pastatų (100,6 tūkst. kv. m).

65,1 proc. visų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo pradėta statyti Vilniaus apskrityje, 19,6 – Kauno, 7,7 proc. – Klaipėdos.

Per šių metų pirmąjį ketvirtį išduoti 1 276 statybos leidimai naujiems pastatams statyti, tai 52,3 proc. mažiau nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį.

Naujiems gyvenamiesiems namams statyti išduoti 1 076 leidimai, arba 54,5 proc. mažiau nei prieš metus. Vyrauja individualiųjų gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 98,2 proc. visų leidimų. Leista statyti 1 287 naujus individualiuosius namus, kurių naudingasis plotas 53,2 proc. mažesnis, ir 31 naują daugiabutį namą, kurių naudingasis plotas 55,1 proc. mažesnis nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį.

Statistikos departamento duomenimis, šiemet pirmąjį ketvirtį baigti statyti 177 nauji negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 359,9 tūkst. kv. m ir buvo 40,3 proc. didesnis nei 2018 m. pirmąjį ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti naujų pramoninių pastatų ir sandėlių (205,1 tūkst. kv. m) bei įstaigų pastatų (49,9 tūkst. kv. m).

34,5 proc. pastatytų naujų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Kauno apskrityje, 25,3 – Vilniaus, 11,9 proc. – Marijampolės.

Šių metų pirmąjį ketvirtį pradėta statyti 871 gyvenamasis ir negyvenamasis pastatas, t. y. 40,2 proc. mažiau nei 2018 m. atitinkamąjį ketvirtį.

Per ketvirtį pradėti statyti 765 nauji gyvenamieji namai su 1 996 būstais, iš jų net 58,6 proc. buvo daugiabučiuose. Pradėtų statyti naujų būstų naudingasis plotas sudarė 177 tūkst. kv. m ir buvo 23,2 proc. mažesnis nei pernai pirmąjį ketvirtį.