Bituminė juosta asfaltui CORABIT FB

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Bituminės važiuojamosios kelio dalies dangos kokybė ir ilgaamžiškumas iš esmės priklauso nuo tinkamo sujungimo siūlių, kurios daugeliu atvejų neišvengiamai atsiranda, sandarinimo.

 

Sujungimo siūlės atsiranda tokiais atvejais, pvz.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– esant paviršiaus restauracijai, vykdant tranšėjų kasimo darbus (prijungimas prie esamo įtvirtinimo);

– sugriuvusių paviršių remontas ir sanavimas;

– nauja statyba ir viso gatvių tinklo aprūpinimas (darbinės siūlės, vidurio linijos siūlės, šoniniai prijungimai).

 

Šioms siūlių zonoms tenka aukštos apkrovos, pvz.:

 

  – eismo apkrova;

  – oro sąlygų įtaka;

  – asfaltbetonio mišinio susitraukimas.

Jeigu sujungiant nėra naudojamos tinkamos jungiamosios medžiagos, siūlių įtrūkimas – tai tik laiko klausimas. Besiskverbiantis vanduo ir šaltis dar labiau ardo važiuojamosios kelio dalies paviršių, o tai reikalauja didelių techninių ir ekonominių sąnaudų dangos remontui ar restauracijai.
Nepriekaištingos asfaltbetonio dangos ruožo siūlės ir sujungimai sąlygoja ilgaamžiškumą, saugų eismą ir komfortišką važiavimą. Šie reikalavimai įvykdomi montuojant prilydomas siūlių sandarinimo juostas.

 

Taikomi standartai:

• ZTV Fug-StB Papildomos techninės sutartinės sąlygos ir direktyvos dėl siūlių
eismo ruožuose.
• ZTV Asphalt StB Papildomos techninės sutartinės sąlygos ir direktyvos dėl važiuojamosios kelio dalies dengimo asfaltbetoniu.
• ZTV A StB Papildomos techninės sutartinės sąlygos ir direktyvos dėl iškasimo eismo ruožuose.
• ZTV BEA-StB Papildomos techninės sutartinės sąlygos ir direktyvos dėl eismo ruožų asfaltbetonio dangos konstrukcijos išsaugojimo.
• M SNAR Atmintinė dėl asfaltbetonio dangos sluoksnių sujungimo, siūlių, jungčių ir kraštų konstrukcijos.

 

Puikiai įsiterpianti „KEBU“ įmonės CORABIT FB siūlių sandarinimo juosta
CORABIT FB siūlų sandarinimo juosta – tai prilydoma juosta, skirta kelių tiesimo darbams. Ji patikrinta pagal standartą ZTV Fug-StB 01 ir atitinka TL Fug-StB 01 reikalavimus. CORABIT FB siūlių sandarinimo juosta su CORABIT FB gruntu siūlėse suformuoja siūlėse taip vadinamą „minkštą sąnarį“. Tokiu būdu užkertamas kelias įtrūkimams ir važiuojamoji kelio dalis tarnauja ilgiau. CORABIT FB plyšių sandarinimo juosta tinka asfaltbetonio ir mastikos asfalto apdorojimui.

Panaudojimo atvejai

 

Naujų gatvių tiesimas ir paviršių remontas • Darbinių siūlių sujungimas • Paralelinių važiuojamosios kelio dalies juostų sujungimas • Sujungimas su šoninėmis jungtimis – Sujungimas su betoniniais bordiūrais arba plytelėmis padengtais keliais;

Tranšėjų kasimo darbai • Esamos ir naujos dangos sujungimas;

Paviršių remonto darbai • Senos ir naujos dangos sujungimas;

Važiuojamosios kelio dalies požeminiai įrenginiai • Prijungimas prie kanalų dangčių, slankiojamų ir hidrantų dangčių, lietaus surinkimo įrenginių, prijungimas prie tramvajaus bėgių;

Įtrūkimų sandarinimas.

 

Apdorojimo nurodymai

 

 

Siūlės šonų paruošimas

 

Pagal standarto ZTV Fug-StB 01 reikalavimus, šonai turi būti sausi, švarūs, be dulkių ir turi būti padengti atitinkamu gruntu. Norint nepriekaištingai prilipdyti ir užpildyti siūlę, primygtinai reikalaujama naudoti specialiai darbui su CORABIT FB siūles sandarinančia juosta skirtą CORABIT FB gruntą. „KEBU“ įmonės CORABIT FB gruntą reikia tolygiai užtepti arba užpurkšti ir palikti išdžiūti mažiausiai 30 min. (priklausomai nuo oro sąlygų).

 

 

CORABIT FB plyšius sandarinančios juostos matmenų pasirinkimas

 

 

Aukštis:

 

Restauruojant asfaltbetonio paviršių:

            įrengiamos dangos storis + 5 mm

Esant mastikos asfaltui ir naujai tiesiant asfaltbetonį su tam skirtomis mašinomis:

            įrengiamos dangos storis

 

Storis:

 

Rekomenduotinas mažiausias juostos plotis (storis) – 10 cm.

„KEBU“ įmonės CORABIT FB siūlių sandarinimo juostos montavimas

Patieskite CORABIT FB siūlių sandarinimo juostą ir nukirpkite reikiamą ilgį.

 

Pakilusių vietų kampuose juosta suduriama priglustinai. Propano dujų degikliu pakankamai išlydykite vieną siūles sandarinančios juostos pusę ir tada tinkamu įrankiu (pvz., glaistykle, plokščia mente) prispauskite ją prie siūlės šono. Išlydyti dujų liepsna yra būtina. Priešingu atveju juosta tinkamai neprikibs ir nebus norimo briaunas arba montuojamas detales sandarinančio poveikio.

Paviršių restauracija

 

Asfaltbetonio dangos įrengimas:

 

 

  – Metalinių bėgių klojimas;

  – Mišinio išpylimas ir išlyginimas;

  – Mišinio likučių pašalinimas nuo esamo paviršiaus;

  – Tankinimas (visų pirmiausia siūlių, tada paviršiaus);

 

Mastikos asfalto dangos įrengimas:

 

  – Mišinio išpylimas ir išlyginimas;

  – Skaldos apibarstymas.

 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos apie asfaltbetonio važiuojamosios kelio dangos tiesimą pateikta „Papildomose techninėse sutartinėse sąlygose ir direktyvose dėl asfaltinės važiuojamosios kelio dangos tiesimo, ZTV Asphalt-StB“.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į ten paminėtas oro sąlygas ir mišinio temperatūras.