Asbestinius stogus pasikeitę gyventojai raginami teikti mokėjimo prašymus

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Kaimo gyventojai, kurie nori pasikeiti asbesto stogus, bet nespėjo pateikti paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ Europos Sąjungos (ES) paramai gauti, tai galės padaryti per papildomą paraiškų surinkimą, kuris vyks nuo rugsėjo 30 d. iki lapkričio 15 d.

Geriausia – nedelsti

 

Šiuo metu jau baigiamas paraiškų, pateiktų per pirmąjį šių metų paraiškų rinkimo etapą, vertinimas. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) per šių metų gegužės 13 – liepos 31 d. vykusį paraiškų rinkimą buvo pateiktos 2973 paraiškos, kuriose prašomos paramos suma siekia 17,7 mln. Lt. Sulaukę teigiamo atsakymą iš NMA apie paramos patvirtinimą, kaimo gyventojai gali pradėti stogo keitimo darbus. Projektai turi būti įgyvendinti per 12 mėn.

Tačiau norėdami, kad išlaidos būtų kuo greičiau kompensuotos, paramos gavėjai, pasikeitę asbestinių stogų dangas, turėtų nedelsti ir iš karto NMA teikti mokėjimo prašymą kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais. NMA specialistai taip pat primena, kad kaimo gyventojai, kurie teikė paraiškas 2012 m. ir pasikeitus įgyvendinimo taisyklėms, prasitęsė projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 18 mėn., turėtų suskubti teikti mokėjimo prašymus, nes projektų įgyvendinimo laikotarpis jau artėja į pabaigą.

Paramos gavėjai, vėliau nei numatyta grafike pateikę mokėjimo prašymus, rizikuoja netekti dalies ar net visos paramos. Pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 0,5 proc., todėl nustatyto mokėjimo prašymo teikimo termino rekomenduojama laikytis.

 

Išlaidas reikia pagrįsti

 

Parama pagal KPP veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas turi įgyvendinti projektą savo lėšomis, o vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.

Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama NMA interneto svetainėje www.nma.lt. Pagal KPP veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ finansuojama ne daugiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Šiemet didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 6 000 Lt. Per visą paramos gavimo laikotarpį paramos gavėjas gali pateikti iki dviejų mokėjimo prašymų. Tačiau atkreipiamas dėmesys, kad statybinių stogo keitimo medžiagų įsigijimo išlaidos negali būti išskaidytos į du atskirus mokėjimo prašymus. NMA gautus mokėjimo prašymus įvertina ir paramos lėšas užsako per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo užregistravimo.

Pareiškėjai raginami į iš NMA gautas užklausas atsakyti kaip įmanoma greičiau, nes galutinį sprendimą priimti yra įmanoma tik turint visą reikiamą informaciją.

 

Tinkamos ir netinkamos kompensuoti išlaidos

 

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų, statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo ir jų šalinimo paslaugų pirkimo bei projekto viešinimo išlaidos.