Aptarta elektros įtampos svyravimo ir mikrotrūkių problematika

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Komisija pakvietė atsakingų institucijų, organizacijų atstovus ir elektros perdavimo bei skirstymo operatorius diskusijai ir siūlymams, kaip spręsti verslo vartotojams aktualų klausimą dėl elektros įtampos svyravimų ir mikrotrūkių, kurie dažnai daro įtaką investuotojams vertinant Lietuvos konkurencingumą.

Diskusijos metu sutarta, kad pirmasis žingsnis − tiek perdavimo, tiek skirstymo tinklo kokybės parametrų bei poreikio gerinti tinklą analizė. Turint konkrečią statistinę informaciją dėl būtinybės gerinti perdavimo ir skirstymo tinklo kokybę, bus galima įvertinti optimalų lėšų poreikį investicijoms.

Kadangi ne visiems vartotojams būtina turėti itin aukštos kokybės techninių parametrų elektros energijos tiekimą, atitinkamai bus galima spręsti dėl galimų subalansuotų priemonių, kurių jautrios technologijos užtikrintų patikimą elektros energijos tiekimą.

Pavyzdžiui, galima pritaikyti individualius sprendimus konkretiems vartotojams pagal jų naudojamas technologijas; verslo vartotojams kreiptis paramos į ES fondus; valstybės parama gerinant tinklo parametrus Lietuvos ekonominės zonos teritorijoje, kur koncentruotųsi tokie vartotojai.

Elektros energijos įtampos svyravimo ir mikrotrūkių problema ypač aktuali duomenų centrams, chemijos pramonei, įmonėms, gaminančioms automatikos įrenginius, ir pan.