Šlaitinių stogų konstrukcijų reikalavimai

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

 

3. esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos;

 

4. stogo sandūros prie sienų ir prie kitų vertikalių paviršių turi būti patikimai užsandarintos su tam tikslui pritaikytomis dangomis, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Ant vertikalių paviršių sandarinantys sluoksniai turi būti užleisti ne mažiau kaip 150 mm ir patikimai užsandarinti;.

 

5. bituminės čerpės turi būti patikimai pritvirtintos prie pakloto.

 

 

Šlaitinių stogų, dengtų banguoto beasbesčio šiferio lakštais, dangos įrengimo reikalavimai:

 

– banguoto šiferio lakštais dengtų šlaitinių stogų nuolydis turi būti didesnis kaip 7o;

– banguoto šiferio lakštų pritvirtinimo vietos turi būti ant bangos viršaus;

– šiferio dangoje stogo nuolydžio kryptimi kas 18 m turi būti įrengtos deformacinės siūlės. Kai pastato ilgis iki 25 m, deformacinės siūlės nebūtinos;

– antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų ir pereiti per stogo dangą per skyles šiferio lakštų bangų paviršiumi. Šios skylės turi būti užsandarintos;

– esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo dalyje;

– stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sustiprintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais;

– stogo sandūros prie sienų turi būti padengtos skarda. Skarda turi būti užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Skarda ant banguoto šiferio lakštų turi uždengti bent vieną visą lakšto bangą;

– stogo vietose, kuriose numatomos praėjimų ir vaikščiojimo zonos, turi būti įrengti ne mažesnio kaip 400 mm pločio paklotai.

 

Šlaitinių stogų, dengtų beasbesčio lygaus šiferio ar panašiomis plokštelėmis, dangos įrengimo reikalavimai:

 

1. beasbesčio lygaus šiferio ar panašiomis plokštelėmis dengtų šlaitinių stogų nuolydis turi būti didesnis kaip 25o;

 

2. stogo plokštumų susikirtimo vietos ir apšiltinto stogo sandūrų su neapšiltintu stogu vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais;

 

3. antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos;

 

4. esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos;

 

5. stogo sandūros prie sienų ir prie kitų vertikalių paviršių turi būti padengtos skarda ir patikimai užsandarintos, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Skarda turi būti užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm ir patikimai užsandarinta. Ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau kaip per pusę plokštelės pločio, bet ne mažiau kaip 150 mm;

 

6. plokštelės turi būti patikimai pritvirtintos prie pakloto.

 

Šlaitinių stogų, dengtų čerpėmis, dangos įrengimo reikalavimai:

 

1. čerpių stogo nuolydžiai ir čerpių tvirtinimas turi atitikti čerpių gamintojo įrengimo instrukcijos reikalavimus. Kai stogo nuolydis per 50o, turi būti tvirtinamos visos čerpės;

 

2. antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos;

 

3. esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos;

 

4. stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais;

 

5. stogo sandūros prie sienų ir kitų vertikalių paviršių turi būti padengtos skarda. Skarda turi būti užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau kaip 150 mm.

 

 

Šlaitinių stogų, dengtų falcais sujungtais skardos lapais, dangos įrengimo reikalavimai:

 

 

1. šlaitinių stogų, dengtų falcais sujungtais skardos lapais, mažiausias leistinas nuolydis 7o;

 

2. jei šlaitinio stogo nuolydis mažesnis už 25o, visos skardos jungtys turi būti su dvigubais falcais;

 

3. karnizuose turi būti ištisinis 700 mm pločio lentų paklotas;

 

4. ant stogo šlaito, tvirtinamo nuosvyriojo stogo latako vietoje, į abi puses po 500 mm nuo šio latako žemiausio taško turi būti įrengtas ištisinis lentų paklotas;

 

5. stogo šlaitų susikirtimo vietose, prie švieslangių ir kitose vandens susikaupimo požiūriu pavojingose stogo vietose turi būti dvigubi skardos lakštų sujungimo falcai;

 

6. falcais sujungtos skardos stogo danga turi būti dengiama ant medinių grebėstų. Atstumas tarp grebėstų turi būti ne didesnis kaip 200 mm;

 

7. stovintieji skardos falcai turi būti įrengti stogo nuolydžio kryptimi, o gulstieji falcai turi netrukdyti vandeniui nuo stogo nutekėti ir būti montuojami ties grebėstais;

 

8. stogo nuolydžio kryptimi ties stovinčiaisiais falciniais sujungimais skarda turi būti tvirtinama ne didesniais kaip 600 mm intervalais;

 

9. prie vertikalių paviršių skarda turi būti pakelta į viršų ne mažiau kaip 150 mm ir patikimai užsandarinta, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo;

 

10. antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos;

 

11. esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos.

 

 

Šlaitinių stogų, dengtų profiliuotos skardos lakštais ir skardos čerpėmis, dangos įrengimo reikalavimai:

 

 

1. profiliuotos skardos lakštais ir skardos čerpėmis dengtų šlaitinių stogų nuolydis turi būti ne mažesnis už 7o;

 

2. profiliuotos skardos lakštai ir skardos čerpės turi būti patikimai pritvirtinti;

 

3. po profiliuotos skardos lakštais ir skardos čerpėmis būtina įrengti ištisinį specialiosios dangos (hidroizoliacinį ar antikondensacinį) sluoksnį. Šis sluoksnis turi nesiliesti su stogo danga;

 

4. hidroizoliacinis ar antikondensacinis sluoksniai turi būti tokie, kad užtikrintų profiliuotos skardos lakštų ar skardos čerpių dangos apatinio paviršiaus vėdinimą ir kondensato nutekėjimą;

 

5. stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti suvirtintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais;

 

6. stogo sandūros prie sienų ir kitų vertikalių paviršių turi būti padengtos skarda. Skarda turi būti užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie vertikalaus paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti patikimai užsandarintas, kad į stogo konstrukcijos nepatektų vanduo. Ant stogo dangos skarda turi būti užleista ne mažiau kaip 150 mm;

 

7. antenos ir įvairios atotampos turi būti tvirtai pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų. Skylės stogo dangoje turi būti užsandarintos;

 

8. esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo dalyje. Jų praėjimo per stogą vietos turi būti užsandarintos.

 

Šlaitinių stogų medžiagų reikalavimai:

 

1. medžiagų ir gaminių, naudojamų šlaitinių stogų dangoms, įrengti atsparumas tūriniam šaldymui turi būti ne mažesnis kaip FRE 150;

 

2. šlaitinių stogų konstrukcijoms įrengti naudojamos medienos ir medienos gaminių masinis drėgnis turi būti ne didesnis kaip 20% ir ne mažesnis kaip 8%.

 

Vandens nuleidimo nuo šlaitinių stogų reikalavimai:

 

1. lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm. Draudžiama lietvamzdžius įrengti išorės sienų uždarosiose vagose bei nišose;

 

2. atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais;

 

3. lietvamzdžių ir stogo latakų skerspjūvio plotas turi būti pagrįsti skaičiavimais;

 

4. lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos;

 

5. prie sienos lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu;

 

6. įrengiami stogo latakai turi būti pritvirtinami ne didesniais kaip 900 mm atstumais;

 

7. visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio;

 

8. latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28o;

 

9. gaminant latakų konstrukcijas, būtina įvertinti galimas jų deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius;

 

10. žemiau išvardytais atvejais šlaitiniuose stoguose būtina įrengti sniego gaudytuvus:

 

10.1. visų nuolydžių skardos ir plastmasių gaminiais (čerpėmis, profiliuotais lakštais, plastikinėmis skaidriomis dangomis ir panašiai) dengtų stogų atbrailose – virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų;

 

10.2. keraminėmis ar betoninėmis čerpėmis, beasbesčio šiferio ir kitais panašiais gaminiais dengtų stogų atbrailose, kai stogo nuolydis viršija 30o, – virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų.

 

 Konstruktyviniai šlaitinių stogų elementų reikalavimai:

 

1. Akmenės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Neringos, Palangos, Plungės, Skuodo, Šilutės, Telšių miestuose, taip pat Klaipėdos ir Telšių apskrityse šlaitinių stogų karnizai būtų išsikišę ne mažiau kaip 700 mm, kitur – ne mažiau kaip 400 mm;

 

2. hidroizoliacinis, antikondensacinis bei vėją izoliuojantis medžiagų sluoksniai turi būti patikimai sujungti;

 

3. stogo danga turi būti išsikišusi 40 – 50 mm nuo karnizo krašto.

 

 

Šlaitinių stogų pastogių vėdinimo reikalavimai:

 

 

1. neapšiltintų šlaitinių stogų pastogės turi būti natūraliai vėdinamos;

 

2. pastogei vėdinti būtina įrengti angas. Angų plotas kiekvienoje sienoje turi būti ne mažesnis kaip1:500 stogo horizontalios projekcijos ploto.

 

 Šlaitinio stogo konstrukcijų vėdinimo ir kiti reikalavimai:

 

1. natūraliam stogo konstrukcijų vėdinimui stogo šlaito apačioje – atbrailoje turi būti angos, ne mažesnės kaip 0,2% vieno metro pločio juostos stogo šlaito paviršiaus ploto, bet ir ne mažesnes kaip 200 cm2/m;

 

2. stogo konstrukcijoms vėdinti angas būtina įrengti kraige (kai panaudojamos specialios čerpės su vėdinimo angomis, šios čerpės gali būti klojamos antroje eilėje nuo kraigo viršaus) arba valminių stogų keterose. Šių angų dydis turi būti pagrįstas skaičiavimais;

 

3. stogo konstrukcijų viduje esantys vėdinami oro tarpai turi būti ne mažesni kaip 200 cm2/m ir oro tarpo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 20 mm;

 

4. naudojant medinius ar medienos gaminių paklotus bei grebėstus, stogo konstrukcijose būtina įrengti oro tarpus ir angas atbrailose bei kraige.

 

 Įrengiant daugiabučių gyvenamųjų namų, visuomeninių, gamybinių pastatų bei sandėlių stogus, privaloma vadovautis atitinkamuose galiojančiuose dokumentuose nurodytais priešgaisriniais reikalavimais. Medžiagų degumo klasės turi būti nustatomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus normatyvinius dokumentus nurodytus B priede.