Sienos su tuščiais oro tarpais. Ką daryti?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Šio proceso intensyvumas nedaug tepriklauso nuo sienoje esančio oro tarpo storio.

Per pastogę nespėjęs išeiti šiltas oras prisiliečia prie išorinių šaltų plytų, atiduoda joms šilumą ir šaldamas leidžiasi žemyn, kol vėl gauna šilumos nuo vidinės sienos dalies.

Toks konvekcijos ratas yra apie 20% sienoms tenkančių šilumos nuostolių priežastis. Tad apšiltinus sienas iš išorės oro cirkuliacija tuščiuose oro tarpuose tik šiek tiek sulėtėja, bet šiluma vis tiek išeina.

Kokį šiltinimo variantą pasirinkti?

Palikti tuščius oro tarpus sienose ir apšiltinti jas iš vidaus?

Apšiltinus sienas iš vidaus, šiluma neįleidžiama į sienas, todėl į giluminius laikančių sienų sluoksnius įsiskverbia šaltis, perkeldamas ten ir rasos tašką (temperatūra, prie kurios iš oro pradeda kondensuotis drėgmė, kaip vakare rasa ant žolės), todėl rudenį drėksta ne tik išorinė sienos dalis, bet ir giluminiai jos sluoksniai.

Žiemą, paspaudus šalčiui, ardomas ne tik išorinis, bet ir vidinis laikantis mūras.

Kuo užpildyti sienuose oro tarpus?

Sienos niekada nebus šiltos, jei jose bus palikti tušti oro tarpai. Tokie tarpai traukia iš patalpų šilumą, kaip kaminas.

Šiuo metu rinkoje mirga daug pasiūlymų užpildyti oro tarpus įvairiomis medžiagomis.

Kokios medžiagos tinka oro tarpų užpildymui?

Oro tarpų užpildymui skirta medžiaga turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) 100% užpildyti oro tarpus sienose ir visiškai sustabdyti oro cirkuliaciją juose, nes tik nejudantis oras yra geriausias šilumos izoliatorius;

2) nedidinti savo tūrio sienose, nes tai sukeltų pavojų pažeisti sienos konstrukciją;

3) praleisti garus, t. y. leisti sienoms “kvėpuoti”;

4) neįgerti vandens, nepralesti drėgmės iki vidinės sienos dalies;

5) turėti geras šilumines savybes;

6) būti stabili ir ilgaamžė;

7) turėti galimybę 100 % užpildyti oro tarpus, nepadarant pastebimų fasado apdailos pažeidimų.

Akivaizdu, kad ne visos rinkoje oro tarpų užpildymui siūlomos medžiagos atitinka šiuos reikalavimus, todėl rinktis reikia labai atsakingai.

Juolab, kad kai kurios medžiagos sienose gali atnešti daugiau žalos, negu naudos.

Visas oro tarpams siūlomas medžiagas galima perskirti į dvi grupes – birias medžiagas ir termoputas.

Be to, taip pridrėkusios sienos per vėsesnę vasarą dažniausiai nespėja išdžiūti ir jose pasilieka likutinė drėgmė, prie kurios prisideda sekančių metų neigiamos pasekmės.

Taip apšiltintų sienų stiprumas ir termoizoliacinės savybės pastoviai blogėja.

Palikti tuščius oro tarpus sienose ir apšiltinti jas iš išorės?

Apšiltinimas iš išorės efektyvus tik tada, kai sienose nėra tuščio oro tarpo, nes per vidinę sienos dalį įšilęs oras kyla į viršų ir per įvairius smulkius nesandarumus pastogėje išsineša šilumą. Tik nedidelė šilumos dalis išeina per išorinę sienos dalį.

Todėl, esant tuščiam oro tarpui, šiltinti sienas iš išorės neracionalu, nes gausite tik nedidelį dalinį efektą.

Iš išorės reikia šiltinti oro tarpų neturinčias sienas, arba sienas, kurių oro tarpai kokybiškai užpildyti tam skirta medžiaga.

Taigi, jei sienose yra oro tarpai, nepriklausomai nuo to, kokio jie storio, būtina sustabdyti oro konvekciją juose, kokybiškai užpildant juos tam skirta medžiaga.