Bentogrout, bentonitinis injektavimo mišinys hidroizoliacijos atstatymui

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Sutankėjusi injektuota medžiaga suformuoja atsparią vandeniui, apsauginę membraną aplink visą požeminę konstrukcijos dalį. Bentogrout gali būti naudojamas sandarinimui pratekėjimų esančių sutrūkinėjusio betono konstrukcijose, juostinių, plytų ir akmens pamatuose.

 

Darbai atliekami greitai ir lengvai:

 

Bentogrout paprasčiausiai išmaišomas su vandeniu ir injektuojamas. Injektuotas mišinys sutirštėja, išsiplečia ir suformuoja nelaidžią vandeniui membraną. Bentogrout gali būti injektuojamas tiek iš viršaus per gruntą konstrukcijos išorėje, be grunto iškasimo, tiek ir iš statinio vidinės pusės, gręžiant skyles sienose ar grindyse. Darbų vykdymas nereikalauja daug laisvos vietos.

 

Deja, daugelis hidroizoliacijos atstatymui naudojamų medžiagų yra skirtos tik vidinės pamatų pusės paviršių apdirbimui. Tuo tarpu Bentogrout, injektuojamas į statinio išorę, apsaugo pačią statinio konstrukciją nuo įmirkimo, užkirsdamas kelią armatūros korozijai, esančios pačioje konstrukcijoje. Storas Bentogrout membranos sluoksnis padengia statinio paviršių, užpildo grunte esančias tuštumas ir pačioje konstrukcijoje esančius įtrūkimus, bei plyšius. Bentogrout ypač patrauklus tuo, kad gali pats save užsandarinti atsiradus pastato sėdimams, o dėl jų ir naujiems konstrukcijos įtrūkimams, todėl būtent dėl šios savybės šis hidroizoliacijos būdas išlieka patikimas per visą statinio gyvavimo laiką.

 

Bentogrout nesusitraukia, nesudžiūsta būdamas po gruntu ir yra atsparus užšalimo/atšilimo ciklams. Mišinys lieka lankstus, išlaiko glaisto konsistenciją visą tarnavimo laiką ir išsaugo brinkimo potencialą (savęs paties sandarinimo savybę). Kadangi Bentogrout prigimtis yra natūralūs mineralai, jis yra darugiškas aplinkai (ekologiškas), o jo tarnavimo laikas viršija statinio gyvavimo laiką! 

 

PASIRUOŠIMAS

 

Prieš Bentogrout injektavimmą, nustatykite ir pažymėkite visas požemines elektros, kanalizacijos ir mechaninio aptarnavimo komunikacijas. Sėkmingam darbų vykdymui būtina saugoti injektavimo įrangą nuo mechaninių pažeidimų. Aprūpinkite darbo vietą visomis reikalingomis medžiagomis ir tinkamai veikiančia įranga dar prieš darbų pradžią. Jei injektavimas vykdomas iš statinio vidinės pusės, prieš ruošiant injektavimo mišinį būtina atlikti grežimo darbus.

 

Injektavimo Antgalis:

 

Rangovui reikės Injektavimo Antgalio, kurio pagalba bus sujungta siurblio žarna su Injektavimo vamzdžiu. Paveikslėliuose pavaizduoti du Injektavimo antgalių varinatai.

PAVEIKSLĖLIS 1 vaizduoja Injektavimo antgalį jungiantį dvi žarnas – viena skirta mišiniui, o kita grežimo aprūpinimui slėginiu vandeniu arba oru. 

PAVEIKSLĖLIS 2 vaizduoja Injektavimo antgalį jungiantį tik vieną žarną skirtą tik mišinio tiekimui. Injektavimo antgalis taip pat tarnaus kaip svirties įrenginys padedantis darbuotojui sustumti Injektavimo vamzdį į gruntą.

 

Maišymas su Vandeniu:

 

Naudokite tiktai švarų vandenį. Bentogrout mišiniui geriausiai tinka šaltas vanduo, kurio pH yra tarp 8 ir 10. Aukštos temperatūros vanduo gali pagreitinti mišinio stingimą.

 

Mišinio paruošimo įranga:

 

Naudokite mišinio paruošimo įrangą gebančią vykdyti pastovų skaidymą ir plakimą. Rekomenduojama naudoti laipsniškai siaurėjančios formos siurblį su vertikalia mente ir horizontalų maišytuvą, su kaspino formos mentėmis. Nerekomenduojama naudoti stūmoklinio siurblio, kadangi jis generuoja atbulinio spūdžio kamščius. SVARBU: spaudiminis bet kokių medžiagų injektavimas, gali iškelti arba pajudint iš vietos šalia esančius statinius. CETCO® rekomenduoja naudoti Chemgrout Model CG-555 arba panašų skiedinio maišytuvą. Įrengtas ant priekabos CG-555 maišytuvas turi skiedinio siurblį ir maišytuvą kartu su įmontuotu benzininiu/hidrauliniu kompresoriumi.

 

Injektavimo Spūdis:

 

Įprastai Bentogrout injektuojamas esant 1.38-5.51 bar (20-80 psi) spūdžiui, bet dėl darbo vietos aplinkybių spūdis gali būti ir kitoks. Tai priklauso nuo:

•   naudojamo skiediniui vandens kiekio

•   siurblio žarnų skersmens ir ilgio

•   Injektavimo Antgalio tvirtumo

•   grunto sudėties ir tankumo

Pavyzdžiui, vietose su didelėmis tuštumomis injektavimo spūdis gali būti tik 0.69 bar (10 psi), bet tik tol kol susiformuos grįžtamasis spaudimas, kuris gali pakilti iki 6.89-13.78 bar (100-200 psi). Dėmesingai stebėkite injektavimo spaudimo lygį Bentogrout skiedinio injektavimo metu ir laiku reguliuokite jo dydį. Papildomai, vienas komandos narys gali stebėti injektavimo procesą iš vidinės statinio pusės. Tai ypač svarbu kai pamatai mūriniai.

 

INJEKTAVIMAS

 

Mišinio paruošimo Instrukcija:

 

Supilkite dd 46 litrus švaraus vandens į mechaninį maišytuvą, tuomet supilkite vieną 20 kg maišą sauso Bentogrout. Kruopščiai maišykite 3-5 minutes kol gausite košės pavidalo vientisą masę.

 

Paruoštas Bentogrout išlieka tinkamas injektavimui ir savo paskirčiai 45 minutes. Paruošus mišinį, jei injektavimo darbai sustapdomi ar laikinai atidedami, atjunkite siurblio žarną greito išjungimo sklendės pagalba nuo siurblio antgalio ir padėkite žarnos galą aukščiau siurblio piltuvo, kad žarnoje esantis Bentogrout sutekėtu atgal į piltuvą iki kol bus atnaujinti darbai. Neleiskite Bentogrout mišiniui likti žarnoje. Mišinys sustings ir užkimš žarną.

 

 

Sluoksnio Storis:

 

Įprastai siekiama suformuoti 12 mm arba storesnį Bentogrout mišinio sluoksnį. Medžiagų sunaudojimo lygis priklausys nuo injektavimo gylio, tuštumų tūrio, grunto tankio, medžiagų nuostolio ir panašiai. Iš 20 kg Bentogrout gaunama 0.05 m3 injektavimo mišinio. Skaičiuojant išeigą 12 mm storio sluoksniui, kai nėra tuštumų, 20 kg maišo turėtų užtekti apytiksliai 4.6 m2. Tikroji išeiga kinta priklausomai nuo kiekvieno projekto aplinkybių.

 

 

Injektavimas iš Lauko pusės:

 

Naudokite 10-18 mm diametro kietasienio plieno vamzdį kaip Injektavimo vamzdį Bentogrout injektavimui. Nupjaukite vamzdžio galą 45° kampu, Injektavimo vamzdžio įsiskverbimo į gruntą palengvinimui. Dirbant su vienu Injektavimo vazdžiu, jis gali būti greitai įvedamas ir ištraukiamas iš grunto, tuo tarpu turint kelis vamzdžius, jie gali būti iš anksto įvesti į gruntą numatytose vietose, o injektavimas vykdomas jungiantis prie kiekvieno iš eilės.

 

Įveskite Injektavimo vamzdį kiek galima arčiau pamato kas 0.6 m tarp centrų į reikiamą gylį. Naudokite vamzdinį strypą arba ilgą gražtą negiliam pradiniam įsigręžimui į gruntą. Su Dvigubos Jungties Injektavimo Antgaliu, naudodami slėginį orą ar vandenį, palengvinkite įsiskverbimą į gruntą (Paveikslėlis 1). Su Viengubos Jungties Injektavimo Antgaliu naudokite patį mišinį, kaip palengvinančią įsiskverbimą į gruntą priemonę (Paveikslėlis 2). Giliose vietose gali prireikti panaudoti atramas (iškasus dalį grunto) prieš įvedant ilgą Injektavimo vamzdį.

 

Įsiskverbus su injektavimo vamzdžiu į reikiamą gylį, pumpuokite mišinį tol, kol jis išsiverš į grunto paviršių arba kol susiformuos stiprus atgalinis spaudimas.

PASTABA: Būkite atsargūs tame, kad injektavimo mišinys nepatektų į drenažinio vamzdyno vidų. Tęsdami pumpavimą lėtai ištraukite injektavimo vamzdį.

 

Tuomet pereikite prie sekančios injektavimo vietos ir pratęskite injektavimo darbus.

 

 

Injektavimas iš vidaus per Pamatinę Plokštę ar Sieną:

 

Išgręžkite 15-18 mm diametro skyles konstrukcijos vietose, kur planuojama injektuoti mišinį. Turi būti išgręžtos mažiausiai dvi skylės – viena mišinio injektavimui, o kita spūdžio išleidimui. Įdėkite vamzdžio įmovą iš PVC į išgręžtas skyles tam, kad užtikrintumėte gerą siurblio žarnos susijungimą su skyle sienoje. Pumpuokite Bentogrout per iš anksto išgręžtas skyles tol, kol mišinys pradės skverbtis per gretimą skylę (-es) arba tol, kol susiformuos stiprus atgalinis spaudimas. Injektuodami mišinį per sieną, darbą pradėkite žemiausiame sienos taške ir tęskite darbus tolygiai kildami link viršaus.

 

PASTABA:  Mišinio spaudiminis injektavimas gali tapti konstrukcijos iškėlimo ar sujudinimo priežąstimi. Po injektavimo būtina laikinai užsandarinti skyle sienoje, nepašalinus joje esančią įmovą. Toliau tęskite injektavimą sekančiame taške. Visiškai užbaigus injektavimo darbus, reikia pašalinti įmovas ir užtaisyti skyles nesusitraukiančiu, vandeniui nelaidžiu skiediniu (pvz. PC® Cristal Patch‘n Plug).

 

Bentogrout Injektavimui iš vidaus taip pat galima naudoti Viengubos Jungties Injektavimo Antgalį (Paveikslėlis 2) su trumpu 200 mm ilgio kietasienio plieno injektavimo vamzdžiu. Šiuo atveju injektavimo vamzdžio galas turi turėti guminę tarpinę tam, kad būtų suformuota tandi, sandari jungtis su skyle sienoje tinkamam injektavimo darbų atlikimui.

 

 

Valymas:

 

Pabaigus injektavimo darbus, ndelsdami švariai vandeniu išplaukite visą naudotą įrangą ir įrankius. Pašalinkite mišinio likučius nuo grunto paviršiaus.

PASTABA: Paruoštas mišinys yra labai slidus.

 

 

Atsargumo priemonės:

 

Privaloma laikytis sekančių atsargumo priemonių tam, kad būtų apsaugoti darbuotojai ir visuomenė. Venkite dulkių patekimo į kvėpavimo takus. Užtikrinkitę tinkamą vėdinimą. Apsaugokite akis. Dirbdami visuomet dėvėkite akių apsaugai skirtas priemones. Patekus mišiniui į akis, gausiai praplaukite jas švariu vandeniu. Papildomi perspėjimai, saugos informacija ir pirmosios pagalbos suteikimo instrukcijos turi būti skelbiami Saugaus Darbo Aprašymo Lapuose.

 

 

Apribojimai:

 

Bentogrout neskirtas įtrūkimų tiltų konstrukcijose ir didesnių nei 3 mm įtrūkimų sandarinimui. Interjero paviršiuose esantys didesni nei 3 mm plyšiai turi būti užsandarinami cementiniais plyšių užtaisymo mišiniais tam, kad būtų išvengtas injektuojamo mišinio išstūmimas į paviršių. Bentogrout neskirtas pačių konstrukcijų užtaisymams, netinka darbams virš grunto lygio ir vietose, kuriose neužtikrinamas tinkamas mišinio uždarymas. Bentogrout neskirtas deformacinių siūlių sandarinimui.