Vieno buto gyvenamojo namo statyba

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Žemės sklype yra įregistruotas gyvenamasis namas, kurio paskirtis – gyvenamoji (trijų ir daugiau – daugiabučiai pastatai), 5 garažai bei 1 ūkinis pastatas. Sklypas didelis ( apie 1 ha), projektuojamas vienbutis gyvenamas namas nuo kitų statinių nutolęs 50 m atstumu.
Ar gali žmogus savo sklype statytis vienbutį gyvenamąjį namą, neatsižvelgdamas į tai, kokios paskirties pastatai įregistruoti sklype?

ATSAKYMAS 

Informuojame, kad elektroniniame paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų nekilnojamojo turto kadastre, pertvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-12/D1-8, priede nurodyta, kad Mažaaukščių namų teritorija pakeista į Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją.

 

Žemės naudojimo būdų turinio aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 (2013 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. 3D-380/D1-920 redakcija), V skyriuje Kitos paskirties žemė 16 punkte nustatytas žemės naudojimo būdas Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, t. y. žemės sklypai, skirti vieno ar dviejų butų gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais.

Atsižvelgdami į paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas manome, kad paklausime nurodytas šiuo metu jau pakeistas žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis, o žemės sklype, kurio naudojimo būdas Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos numatyta galimybė statyti vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus su pagalbinio ūkio pastatais.
Įsakymus galite rasti Seimo interneto svetainėje www.seimas.lt.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.