Statybą leidžiantis dokumentas vietinės reikšmės keliui

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Pagal Kelių įstatymą vietinės reikšmės keliai skirstomi į keturias kategorijas. Pirmajai nesudėtingųjų statinių grupei priskiriami IV kategorijos vietinės reikšmės keliai, kurių parametrai statybos techniniame reglamente nėra apibrėžti.

Šio kelio tiesimui statybą leidžiantis dokumentas (SLD) privalomas tik statybos techniniame reglamente numatytais atvejais – jeigu kelias tiesiamas: kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje), taip pat magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies.

Antrajai nesudėtingųjų statinių grupei priskiriami I – III kategorijos vietinės reikšmės keliai, kurių parametrai nurodyti statybos techniniame reglamente. Šiai grupei priklauso didžioji dalis vietinių kelių.

 

Tokių kelių tiesimui SLD reikalingas tik tada, jeigu kelias bus tiesiamas: magistralinio dujotiekio vietovėse, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies, be to mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, upėje ar jos dalyje, kuri yra įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje (jeigu joje statyba galima), Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje).

Svarbu atminti ir tai, kad tiesiant bet kokį inžinerinį statinį, kaip pavyzdžiui kelią, arčiau nei 1 metrą iki gretimo sklypo ribos, privalu gauti gretimo sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.