Sodo namo paskirties keitimas į 1-2 butų gyvenamąjį namą

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) (toliau – Statybos įstatymas) 20 straipsnio 1 dalyje išvardyta, kuriais atvejais rengiamas statinio projektas. Jei numatoma nesudėtingą statinį (Jūsų atveju sodo namą pakeisti į vieno buto gyvenamąjį namą):
– rekonstruoti, rengiamas supaprastintas rekonstravimo projektas, numatant pastato paskirties keitimą;
– kapitališkai remontuoti, rengiamas kapitalinio remonto aprašas, numatant pastato paskirties keitimą;
– atlikti tik paprastąjį remontą ar neatlikti jokių statybos darbų, rengiamas pastato paskirties keitimo projektas.

 

Įvertinus tai, kas minėta, ir tai, kad Jūsų sodo namas pastatytas, bet Nekilnojamojo turto registre neregistruotas, ir norint pakeisti sodo namo paskirtį į nesudėtingą vieno buto gyvenamąjį namą, pirmiausiai reikia nustatyta tvarka sodo namą įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir tik po to jį pertvarkyti pagal vieną iš pirmiau nurodytų statinio projektų, dėl kurio gautas rašytinis pritarimas.

 

 

Statybą leidžiančiam dokumentui (Jūsų atveju rašytiniam pritarimui atitinkamos rūšies statinio projektui) gauti reikalingas prašymas ir dokumentai, nurodyti Statybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalyje, šie dokumentai išvardyti ir Reglamento 3 priede. Dokumentai pateikiami tos savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje norima pertvarkyti statinį, arba pasinaudojus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ galimybėmis.

 

 

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.