Reikalavimai sodo namo statybai ir bendro ploto skaičiavimas

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

ATSAKYMAS:

Informuojame, kad nesudėtingo statinio sąvoka yra pateikta Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 2 straipsnio 6 dalyje, o nesudėtingų statinių požymiai nustatyti statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903; 2011, Nr. 96-4531).

 

Nesudėtingo statinio plotai skaičiuojami sumuojant patalpų plotus, o patalpų plotai skaičiuojami imant atstumus tarp atitvarų vidinių paviršių. Rūsio plotas neįskaičiuojamas. Tačiau rūsys negali būti išsikišęs už pastato ribų. Terasa, kaip neturinti visų atitvarų (neuždara) erdvė, nelaikoma patalpa. Todėl jos plotas į nesudėtingo statinio plotą neįskaičiuojamas. Mansardos plotas įskaičiuojamas.

 

Jūsų numatomam statyti I –os grupės nesudėtingam statiniui, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915) 6 priedo 3 punktu, rašytinis savivaldybės įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas tik statant kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar valstybinėje žemėje. Jeigu rašytinis pritarimas nereikalingas, nereikalingas ir supaprastintas statybos projektas.

Neišlaikant atstumo iki sklypo ribos, reikalingas rašytinis gretimo sklypo savininko sutikimas.

 

Tuo atveju, kai nereikalingas rašytinis pritarimas, gretimo sklypo savininko sutikimas laikomas statybą leidžiančiu dokumentu.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.