Kokius statinius ir kada privalu registruoti

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Teisės aktų pakeitimai, numatantys privalomą statinių registraciją, įsigaliojo 2015 m. lapkričio 1 d. Iki šios datos baigti statyti ar pradėti, bet ilgiau kaip trejus metus nebaigti ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (NTR) neįregistruoti statiniai turėjo būti įregistruoti iki 2016 m. lapkričio 1 d.

Statinio statybos užbaigimo procedūras atlikus po 2015 m. lapkričio 1 d., statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti NTR ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama).

Nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys turi būti įregistruotas ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybą leidžiančio dokumento (SLD) išdavimo dienos. Statytojas taip pat privalo tikslinti statybos metu pasikeitusius statinio kadastro duomenis ne rečiau kaip kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti statinio įregistravimo NTR.

 

Kartu su prašymu įregistruoti pastatytą statinį Registrų centrui turi būti pateiktas statybos užbaigimo aktas (kai jis privalomas) ar deklaracija apie statybos užbaigimą ir statinio kadastro duomenų byla. Nebaigtas statyti statinys registruojamas VTPSI išduodamos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu. Norint gauti šią pažymą taip pat privaloma pateikti statinio kadastro duomenų bylą. Kadastrinius matavimus atlieka šiai veiklai atestuoti specialistai, kurių sąrašą galima rasti Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje paskelbtame registre. Visi su prašymu išduoti pažymą privalomi pateikti dokumentai nurodyti Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos apraše. Prašymą galima pateikti tiek tiesiogiai VTPSI teritoriniam skyriui, tiek ir nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt).

Neprivaloma registruoti nesudėtingų statinių. Tačiau, to nepadarius, nebus galima statiniu disponuoti (parduoti, padovanoti, įkeisti ir pan.). Norint įregistruoti pastatytą nesudėtingą statinį, RC pateikiamas prašymas, statinio kadastro duomenų byla ir statytojo surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą. Nebaigtas statyti ar rekonstruoti nesudėtingas statinys gali būti registruojamas statytojo pageidavimu, VTPSI pažymos šiuo atveju nereikia.

Artėjant lapkričiui gyventojai susirūpino, ką daryti tais atvejais, kai statinys pastatytas, SLD jau negalioja (jo galiojimo terminas buvo pasibaigęs iki 2010 m. spalio 1 d., kai tą dieną galioję SLD buvo pripažinti galiojančiais neterminuotai), bet užbaigta statyba nustatyta tvarka neįforminta, o neturint statybos užbaigimo dokumento statinio įregistruoti neįmanoma. VTPSI specialistai atsako, kad išeitis yra. Jeigu pastato statybos darbai pagal seniai išduotą SLD yra užbaigti, tik neatliktos statybos užbaigimo procedūros, jas galima atlikti ir turint jau nebegaliojantį SLD.