Kas atlieka užbaigtų statinių naudojimo priežiūrą?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Statybos užbaigimas

Žinančiųjų, kad statybą leidžiančius dokumentus (SLD) išduoda savivaldybių administracijos, kasmet daugėja. Tą parodė ir gyventojų apklausos. Tačiau apie tai, kad rūpintis užbaigtų statinių naudojimo priežiūra taip pat yra savivaldybių pareiga, didžioji dalis gyventojų vis dar nežino ir kreipiasi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (Statybos inspekcija), nors ši funkcija jai nepriskirta.

Primename, kad statinio naudojimas ir priežiūra prasideda užbaigus jo statybą ir tęsiasi iki statinio naudojimo pabaigos, t. y. iki statinio išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro dienos arba iki statinio griovimo darbų pradžios. Tai numatyta statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 8 punkte (Reglamentas).

Pabrėžiame, kad užbaigtų ir Nekilnojamojo turto registre registruotų statinių naudojimo priežiūrą atlieka savivaldybių administracijos. Ši funkcija savivaldybių administracijoms nustatyta Statybos įstatymo 49 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatose. O Statybos inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymu, statybos valstybinę priežiūrą atlieka iki statinio statybos užbaigimo ir statybos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Beje, Statybos inspekcija valstybinę priežiūrą atlieka ir jau naudojamame pastate, tačiau tik tais atvejais, kai jame vykdomi statybos darbai.

Svarbu atsiminti, kad, remiantis Reglamentu, viešojo administravimo subjektai, vykdantys statinių naudojimo priežiūrą (tarp jų ir savivaldybių administracijos), atliekantys statinių techninės priežiūros kontrolę, apžiūrėję statinį ar jo dalį privalo nustatyti:

1) ar statinys naudojamas pagal paskirtį;

2) ar nevykdomi statinyje statybos darbai be SLD, jei juos turėti privaloma. Nustačius, kad statinyje vykdomi statybos darbai be SLD, pranešti Statybos inspekcijai;

3) ar statinį naudojant laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų;

4) padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą atsižvelgiant į Reglamento 108.2.1–108.4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus.

Taigi, jau pastatytų ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotų statinių naudojimo priežiūrą privalo vykdyti savivaldybių, kuriose yra statiniai, administracijos. Statybos inspekcija šios funkcijos neatlieka, išskyrus atvejus, kai jau pastatytame ir naudojamame pastate vykdomi statybos darbai.