Kaip matuojamas atstumas nuo pastato iki gretimo sklypo?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Prašome pateikti informaciją, nuo kurios atskirai statomo Namo ir jo priklausinių (išskyrus nesudėtingus statinius) vietos iki turėtų būti pradedamas matuoti 3 metrų atstumas, t. y. ar nuo Namo ir jo priklausinių (išskyrus nesudėtingus statinius) išsikišimų (karnizų)?
Taip pat prašome nurodyti teisės aktą ar teisės aktus, kuriais remiantis matuojamas minėtas atstumas.

 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – reglamentas) 7 priede numatyti besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų privalomumo atvejai.

 

Reglamento 7 priedo 4 punkte numatyta, kad, besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai privalomi statant ant sklypo ribos sublokuotus pastatus, statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 3 m atstumu nuo sklypo ribos, tačiau ne arčiau kaip 1 m (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių konstrukcijų), kai pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio bet kurios konstrukcijos, esančios 1–3 m atstumu nuo sklypo ribos, bet kurio taško aukštis, matuojamas nuo žemės paviršiaus ties sklypų riba (žemesniojo paviršiaus, jei ties sklypų riba yra aukščių skirtumas), didesnis už horizontalų atstumą nuo šio taško iki sklypų ribos, statant pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius arčiau kaip 1 m nuo sklypo ribos.

 

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, atstumas nuo pastato ar inžinerinio statinio su stogu iki gretimo žemės sklypo (teritorijos) ribos vertinamas nuo šių statinių labiausiai išsikišusių konstrukcijų.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.