Ar rekontruojant namą reikalingas bendraturčio sutikimas ir leidimas ?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui privalomas leidimas rekonstruoti statinį. Šio straipsnio 5 dalyje pateiktas statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikiamų dokumentų sąrašas.

Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 7 punkte nurodyta, kad vienas iš privalomų pateikti dokumentų yra statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar <…>.

Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalyje pažymėta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį.

Atsižvelgdami į pirmiau nurodytą, manome, kad norint rekonstruoti neypatingąjį statinį, kuris priklauso dviem bendraturčiam, privaloma gauti rašytinį statinio bendraturčio sutikimą bei statybą leidžiantį dokumentą iš savivaldybės administracijos.

 

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.