Ar nusipirkus žemės sklypą su statinio statybos leidimu reikia leidimą perrašyti naujam savininkui?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Žemės sklypas

Dažnai pasitaikantis atvejis, kuomet gyventojai nusiperka žemės sklypą su parengtu namo projektu, kuriam prieš keletą metų, o gal net dešimtmetį išduotas statybos leidimas. Norint pradėti statybos darbus kyla klausimas – ar šis leidimas yra galiojantis ir ar jį reikia perrašyti naujam namo savininkui? Ir jei taip  –  kaip tai padaryti?

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad  2010 m. spalio 1 d. galioję, taip pat po 2010 m. spalio 1 d. išduoti ir galiojantys statybą leidžiantys dokumentai (SLD) galioja neterminuotai.

Jei statytojas (-ai) (užsakovas (-ai)) pasikeitė po 2021 m. spalio 31 d., tai statybos darbai ir statybos užbaigimo procedūros gali būti vykdomi tik SLD atnaujinus informaciją apie statytoją (-us) (užsakovą (-us)).

Jei statytojas (-ai) (užsakovas (-ai)) pasikeitė iki 2021 m. spalio 31 d. nuostatos dėl informacijos atnaujinimo apie pasikeitusį statytoją netaikomos.

Kai norima atnaujinti duomenis SLD, SLD išdavusiam subjektui teikiamas laisvos formos prašymas atnaujinti informaciją apie statytoją SLD.

Statytojas SLD išduodančiam subjektui tiesiogiai ar per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) pateikia prašymą atnaujinti duomenis apie statytoją[1]. Jeigu SLD, kurio duomenis prašoma atnaujinti, išduotas ne per IS „Infostatyba“ ir šioje sistemoje nėra techninės galimybės pateikti prašymo ir atnaujinti SLD duomenis, asmuo su prašymu kreipiasi tiesiogiai į SLD išduodantį subjektą, kuris atnaujintą SLD registruoja savo dokumentų valdymo informacinėje sistemoje. Atsiradus techninei galimybei, atnaujinto SLD duomenys suvedami į IS „Infostatyba“. Jei SLD išduotas ne per IS „Infostatyba“, kartu su prašymu atnaujinti informaciją apie statytoją pateikiamas ne per IS „Infostatyba“ išduotas SLD ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija. Tinkamai suvedus prašymo duomenis IS „Infostatyba“, prašymas automatiškai užregistruojamas.

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant prašymą atnaujinti informaciją apie statytoją, nebaigtas statyti statinys ir daiktinės teisės į jį (-uos) turi būti registruoti naujo statytojo (-ų) vardu Nekilnojamojo turto registre.

Žinotina, kad statytoju netampama ir SLD perrašyti neprivaloma, jei statinio statytojas (-ai) (užsakovas (-ai)) ar jų dalis pasikeitė, kai perleidžiamas butas ar kita patalpa (jų dalis) nebaigtame statyti pastate ir (ar) šiam pastatui aptarnauti skirto inžinerinio statinio dalis, nebent perleidėjas ir įgijėjas yra raštu susitarę kitaip.