Ar gali būti sodo namas jei sodininkų bendrija išregistruota?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Sodo namas po rekonstrukcijos atitiktų sodo namams keliamus kriterijus, t.y. rekonstruoto sodo namo plotas neviršys 80 kv. m, o aukštis – 8,5 m.

Ar tai, kad sodininkų bendrija yra išregistruotas subjektas, sukelia būtinumą keisti žemės paskirtį į gyvenamąją ir atliekant sodo namo rekonstrukciją jo paskirtį keisti į gyvenamąjį namą?

ATSAKYMAS (2017-07-26, Nr. (9.12)-2D-10495)

Paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Žemės naudojimo būdų turinio apraše, patvirtiname Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40, reglamentuota, kad:

 

Žemės sklypų naudojimo būdas

Žemės sklypų naudojimo būdo turinys

I. Žemės ūkio paskirties žemė

 

1.Mėgėjų sodo žemės sklypai

Mėgėjų sodo teritorijos žemės sklypai, skirti mėgėjų sodininkystei, vieno buto gyvenamosios paskirties pastatams su pagalbinio ūkio paskirties pastatais, kitos (sodų) paskirties pastatams.

Sodininkų bendrijų įstatymo 2 dalies 2-3 punktuose apibrėžta, kad mėgėjų sodo sklypas (toliau – sodo sklypas) – mėgėjų sodo teritorijoje pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypas, o mėgėjų sodo teritorija – savivaldybės ar jos dalies bendrojo plano sprendiniuose pažymėta, išskyrus atvejus, kol savivaldybės ar jos dalies bendrasis planas nėra parengtas, teisės aktu mėgėjų sodininkystei skirta teritorija, suformuota pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo dokumentą ir suskirstyta į sodininkų ir kitų asmenų nuosavybės ar kitomis teisėmis valdomus sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemę (rekreacijai ir kitoms reikmėms).

 

Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų ar žemės valdos projektų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad bendruoju atveju žemės ūkio paskirties žemės sklype, kurio naudojimo būdas „Mėgėjų sodo žemės sklypas“, sodo namo rekonstravimas nekeičiant jo paskirties yra galimas, nepriklausomai nuo to ar sodininkų bendrija išregistruota ar ne.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.