Antro sodo namo statybos reikalavimai

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Prašau atsakyti, kokia tvarka galima vykdyti statybos darbus, t. y. ar pirma reikėtų pakeisti esančio sodo pastato (48 kv. m bendro ploto) paskirtį į pagalbinio ūkio paskirties, ir tik po to pradėti statyti naują sodo pastatą, ar galima visus abiejų statinių statybos darbus atlikti kartu ir pakeitimus užfiksuoti vienu kartu užpildant deklaraciją apie statinio užbaigimą?

ATSAKYMAS

Informuojame, kad vadovaujantis Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos taisyklių 8 punkto nuostatomis, paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Pateikus papildomos informacijos, nenurodytos paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

Statybos įstatymo 24 straipsnio 1-4 dalyse, nustatyta, kad statinio statyba užbaigiama, kai surašomas statybos užbaigimo aktas arba pasirašoma deklaracija apie statybos užbaigimą.

Statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ 16 punkte nustatyta, kad patalpų ir pastatų paskirties keitimas ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas šio reglamento 20 punkte nurodytais būdais atliekamas Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka užbaigtame statyti statinyje.

Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad mėgėjų sodo sklype Statybos įstatymo nustatyta tvarka galima statyti ar rekonstruoti vieną vienbutį gyvenamąjį namą ir jo priklausinius arba vieną sodo namą ir jo priklausinius nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

 

Atsižvelgiant į paklausime pateiktą informaciją ir aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, manome, kad vienu metu dviejų sodo namų (esamo ir statomo) viename mėgėjų sodo sklype būti negali. Jeigu:

– sodo namas pastatytas ir nustatyta tvarka įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, tai pirmiausiai reikėtų pakeisti sodo namo paskirtį į pagalbinio ūkio pastatą – pirtį. Kadastrinių matavimų byla ir deklaracija apie statinio paskirties pakeitimą būtų pagrindas duomenų pakeitimui Nekilnojamojo turto registre. Po to galima statyti naują sodo namą ir jo statybos užbaigimo procedūras atlikti surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą ir nustatyta tvarka įregistruoti jį Nekilnojamojo turto registre;

– sodo namo statybos užbaigimas neužfiksuotas Statybos įstatymo nustatyta tvarka ir jis neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, reiškia jo statyba neužbaigta. Todėl esamo sodo namo statybos darbus, reikalingus jo pertvarkymui į pagalbinio ūkio paskirties pastatą (pirtį) ir naujo sodo namo statybos darbus galima būtų atlikti vienu metu. Statybos užbaigimo procedūras galima atlikti surašant vieną deklaraciją apie sodo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato statybos užbaigimą.

Statybos techninius reglamentus galite rasti Inspekcijos interneto svetainėje www.vtpsi.lt → Teisinė informacija → Teisės aktai → Statybos techniniai reglamentai, o kitus teisės aktus – Seimo interneto svetainėje www.seimas.lt.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.