Kaip žiemą apsaugoti vidaus vandentiekio vamzdynus nuo užšalimo?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003, patalpų, kuriose yra inžineriniai įrengimai, temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5 ºC. Tačiau, kaip rodo statistika, vartotojai laiku nepasirūpina, kad jų nuosavybėje ar teritorijoje esantys vandentiekio tinklai būtų tinkamai įrengti, o patalpos apsaugotos nuo šalčio.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų ir 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 30-637 pakeistų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 7.2 punkte nurodoma, kad daugiabučio namo administratorius turi organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą, šalinti smulkius defektus, užtikrinti inžinerinių sistemų saugų naudojimą bei profilaktiką. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių 9.1 punktas taip pat teigia, kad abonentai (vartotojai) teisės aktuose nustatyta tvarka privalo prižiūrėti nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ar naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius ir geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas.

 

Individualių namų savininkai, jungdamiesi prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, turėtų atkreipti dėmesį į STR keliamus reikalavimus dėl vandentiekio tinklų gylio.

Kad žiemą išvengtumėte nepatogumų ir nuostolių, rekomenduojame:

papildomai termoizoliacinėmis medžiagomis apšiltinti nešildomose patalpose esančius vandentiekio įrengimus ir vamzdynus;

užtikrinti, jog vartotojų teritorijoje esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai nebūtų užstatyti, neprieinami, užtvindomi, neužšaltų, neapledėtų tinklų šulinių dangčiai, neužlietų paviršinis vanduo (vandentiekio ir nuotekų tinklų šuliniai turi būti sandariai uždengti dangčiais);

jei užšalo vandentiekio įrenginiai ar vamzdynai, šildyti karštu vandeniu, elektriniais šildytuvais ir jokiu būdu nešildyti atvira ugnimi, nes gali sugesti skaitiklis ar išsilydyti įrengimų medžiagos;

jei oro temperatūra atšąla iki 30 ar net 40 laipsnių šalčio, leisti vandeniui tekėti iš čiaupo bent silpna srovele;

įvykus avarijai, pranešti mums avarijoms registruoti skirtu nemokamu telefonu 8 800 10880.