Ugnis namuose ir šildo, ir naikina

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Apšildyti,bet neperkaitinti

Šiaulių miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos vyr. inspektorius Gintaras Zonis vardijo faktorius, kurių turi paisyti būsimi šildymo įrenginių savininkai. Plačiau apie šiuos reikalavimus parašyta 1998 metais patvirtintose Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklėse.

Kietojo kuro uždarojo degimo krosnis (tai krosnys, kurių pakura degimo metu sandariai uždaroma) leidžiama įrengti ne didesniuose kaip dviejų aukštų gyvenamuosiuose namuose. Atvirojo degimo krosnis (krosnis, kurios pakuroje degantis kuras tiesiogiai spinduliuoja šilumą į patalpą) gali būti ne aukščiau kaip penktame aukšte.

Didžiausia uždarojo degimo krosnių paviršiaus temperatūra (neskaitant metalinės įrangos) neturi viršyti 110-120 laipsnių karščio. Viena krosnimi galima šildyti ne daugiau kaip tris tame aukšte esančias patalpas. Dviejų aukštų pastatus leidžiama šildyti dviaukštėmis krosnimis su izoliuotomis pakuromis ir dūmtraukiais kiekviename aukšte, dviaukščiuose butuose – įrengiant pakurą pirmame aukšte.

Jeigu patalpas šildo krosnis, draudžiama įrengti oro priverstinio šalinimo vėdinimą, nekompensuojant oro priverstiniu tiekimu, bei kreipti dūmus į vėdinimo kanalus ar dūmų kanaluose įrengti groteles arba prie jų jungti vėdinimo kanalus.

Dūmtraukių (kaminų) įrengimo subtilybės

Gintaras Zonis sakė, kad krosnys statomos prie nedegių vidinių pertvarų su dūmtraukiais (kaminais). Malkomis kūrenamų uždarojo degimo krosnių dūmtraukiuose būtina įrengti dvi sandarias sklendes, o anglimis ir durpėmis kūrenamose krosnyse – vieną.

Kaminų aukštis, skaičiuojant nuo grotelių pakuroje iki dūmtraukio viršaus, turi būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Dūmtraukių viršus negali būti žemiau kaip pusė metro virš aukščiausios stogo vietos.

Plytų dūmtraukio viršų (0,2 metro aukščiu) reikia apsaugoti nuo kritulių. Ant kaminų draudžiama statyti stogelius ar kitokius dūmų kanalo antgalius. Jei pastato stogo danga yra degi, dūmtraukiai privalo turėti kibirkščių gaudiklius.

Malkos turi būti laikomos specialiai įrengtose vietose, pro kurias neturi eiti šiltas židinio oras.

Svarbūs skaičiai

Degias ar nelabai degias pastato konstrukcijas, kurios liečiasi su krosnimi, kaminu arba vėdinimo kanalais šalia dūmtraukių, anot inspektorius G. Zonio, reikia izoliuoti nedegiomis medžiagomis: jų storis turi būti ne mažesnis kaip 380 milimetrų iki neapsaugotų degių pastato konstrukcijų.

Atstumas nuo krosnies, trijų plytų storio perdangos viršaus iki degių lubų, apsaugotų tinko ar metaliniu tinkleliu arba skardos lakštų, turi būti: 250 milimetrų – nuo periodiškai kūrenamos krosnies, 700 milimetrų – nuo kitokių krosnių.

Atstumas nuo kaminų išorinio paviršiaus iki degių stogo konstrukcijų: 130 milimetrų – nuo plytinių ir betoninių dūmtraukių; 250 milimetrų – nuo neizoliuotų keraminių dūmtraukių; 130 milimetrų – nuo izoliuotų keraminių ir metalinių dūmtraukių.

Kad išvengtume gaisro, pastatų konstrukcijas reikia apsaugoti: uždengti degias grindis po uždarojo degimo krosnies pakuros durelėmis metaliniu 700×500 milimetrų lakštu. Degią sieną ar pertvarą prie krosnies pakuros būtina padengti 25 milimetrų storio tinko sluoksniu arba apkloti metaliniu lakštu. Degias grindis prie židinio verta užkloti nedegios medžiagos lakštu, kurio plotis būtų 500 milimetrų, o ilgis į abi puses po 15 centimetrų viršytų židinio angos plotį.

Atstumas nuo pakuros iki priešais esančios sienos turi būti ne mažesnis kaip 1250 milimetrų.

Priežiūra

Kūrenant židinį, krosnelę ar krosnis, kamino anga apauga suodžių ir dervų sluoksniu. Dėl šios priežasties sumažėja kamino trauka, naudingos šilumos atidavimo koeficientas, didėja gaisro galimybė. Angas galima išvalyti pasikvietus kaminkrėtį arba cheminėmis medžiagomis. Šios medžiagos ardo suodžių, ir dervų molekulinę struktūrą, jas būtina naudoti bent kartą per metus.

Pelenų nepatartina išpilti prie degių medžiagų, rinkti paprastu dulkių siurbliu. Karščiui atsparūs kibirai specialiai skiriami pelenams surinkti dulkių siubliu.

Vienas iš būdų surinkti pelenus: speciali talpykla pelenams yra nedegi. Ji prijungta prie dulkių siurblio, kuriuo pelenai surenkami į talpyklą.