Svarbiausios priežastys kodėl būtina laiku deklaruoti elektros skaitiklio rodmenis

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Skaitiklio rodmenis privalu deklaruoti kiekvieną mėnesį, o tais atvejais kai atsiskaitoma pagal vidutinio suvartojimo apskaičiavimą, mažiausiai kartą per kalendorinius metus ir keičiantis energijos kainoms, taip pat pasikeitus vartojimo įpročiams, pavyzdžiui įsigijus naujus elektros įrenginius.

Deklaravimas ypatingai svarbus, kai klientas keičia tiekėją, keičiasi kainos ar keičiasi savininkas, nes tik deklaravus rodmenis galima išvengti neatitikimų sąskaitose. Pardavus nuosavybę, rodmenis tiekėjui reikia deklaruoti iki nuosavybės perleidimo naujam savininkui dienos.

Nedeklaravus, sąskaita apskaičiuojama pagal vidutinį suvartojimą, kuris gali ženkliai skirtis nuo realaus suvartojimo, nes tiekėjas gali neturėti išsamios kliento vartojimo istorijos, gali būti pasikeitę vartojimo įpročiai ar vartojamos energijos kiekiai. Taip pat, deklaruojant rodmenis laiku, galima greičiau pastebėti, jei sugedo elektros apskaitos prietaisas.

Verta atsiminti, kad užfiksuoti elektros apskaitos prietaisų rodmenis bet kuriuo metu gali ir bendrovės specialistai – skaitikliai yra ESO tinklo dalis, todėl jų rodmenys yra tikrinami, o po patikros – suvartojimo rodmenys visada atnaujinami.

Keičiantis kainoms, rodmenis reikia deklaruoti iki kainų pasikeitimo dienos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) paskelbė naujas gamtinių dujų ir visuomeninio elektros tiekimo kainas, įsigaliosiančias nuo kitų metų sausio 1 d. Patvirtintos naujos elektros kainos yra aktualios namų ūkiams, kuriems „Ignitis“ užtikrina visuomeninį elektros energijos tiekimą ir nesinaudojantiems nepriklausomo tiekėjo paslaugomis.

Keičiantis kainoms, rodmenis reikia deklaruoti iki kainų pasikeitimo dienos. Gyventojams, kurie naudojasi visuomeninio tiekimo paslaugomis šios kainos keičiasi nuo 2022 m. sausio 1 dienos, todėl rodmenis reikia deklaruoti iki šių metų gruodžio 31 d. imtinai.

Deklaruojant kiekvieną mėnesį, klientas visuomet gaus tikslią sąskaitą pagal realų suvartojimą ir galės planuoti savo išlaidas. Už einamąjį mėnesį rodmenis reikia deklaruoti iki mėnesio paskutinės dienos, pvz., už 12 mėn. rodmenis reikia deklaruoti iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai.

Prieš keičiant tiekėją – privaloma deklaruoti rodmenis

Šiuo metu vykstanti elektros rinkos liberalizacija gyventojams suteikia galimybę patiems pasirinkti norimą tiekėją, bet kartu atneša ir keletą naujovių, susijusių su elektros energijos rodmenų deklaravimu. Viena jų – paliekant visuomeninį ar keičiant nepriklausomą tiekėją būtinybė deklaruoti energijos suvartojimą iki įsigaliojant naujai elektros pirkimo sutarčiai.

Prieš pradedant gauti paslaugas iš nepriklausomo tiekėjo yra būtina deklaruoti elektros skaitiklio rodmenis visuomeniniam tiekėjui. To nepadarius laiku, neapmokėtos kilovatvalandės bus perskaičiuotos nauju tarifu. Konkreti kaina priklausys nuo pasirinkto plano.

Keičiant tiekėją rodmenis reikia deklaruoti iki paskutinės tiekėjo sutarties galiojimo dienos, pvz., jeigu sutartis su nauju tiekėju sutartis įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 dienos, rodmenis visuomeniniam tiekėjui reikia deklaruoti iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai.

Daugiau informacijos apie skaitiklius, jų priežiūrą ir tikrinimą – ESO svetainėje.