Kas yra atsinaujinantys elektros energijos ištekliai?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Todėl vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos dešimties metų ekonomikos augimo „Europa 2020“ (daugiau apie tai skaitykite čia) strategijos prioritetų yra būtent mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 20 proc. ir padidinti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) dalį galutiniame energijos suvartojime iki 20 proc. Lietuvai šis rodiklis yra 23 proc. 2014 m. Lietuva pasiekė numatytą tikslą ir šis rodiklis sudarė 23,9 proc. (plačiau apie tai skaitykite čia).

Atsinaujinančių išteklių energija – energija iš AEI: vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių naudojimas technologiškai galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija.

 

Bendrųjų šalies kuro ir energijos sąnaudų struktūra 2015 m., procentais (Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas)

AEI naudojimo skatinimas nacionaliniu lygiu numatytas Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, o ilgalaikė AEI naudojimo plėtra numatyta Nacionalinėje energetikos strategijoje ir Nacionalinėje AEI plėtros strategijoje. Nacionalinėje AEI plėtros strategijoje nurodyta, kad Lietuvos AEI plėtra laikoma vienu svarbiausių valstybės energetikos politikos prioritetų.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo uždaviniai atskiruose energetikos sektoriuose 2020 m. yra šie:

elektros energijos, pagamintos iš AEI, dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu elektros energijos suvartojimu, padidinti ne mažiau kaip iki 20 proc.,

 

centralizuotai tiekiamos šilumos energijos, pagamintos iš AEI, dalį šilumos energijos balanse padidinti ne mažiau kaip iki 60 proc.,

 

namų ūkiuose AEI dalį šildymui sunaudojamų energijos išteklių balanse padidinti ne mažiau kaip iki 80 proc.,

 

AEI dalį transporto sektoriuje padidinti ne mažiau kaip iki 10 proc. Šis tikslas kol kas sunkiausiai įgyvendinamas.

Interaktyvų Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių įvairių jėgainių, naudojančių AEI, žemėlapį, kuriame galima atlikti atrankas pagal vietovę, naudojamą AEI rūšį ir (ar) instaliuotąją galią, galite rasti čia.