Kas sudaro elektros kainą?

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Visuomeninės elektros energijos vidutinę kainą sudaro:

Litgrid AB teikiamos elektros energijos perdavimo paslaugos kaina. Litgrid AB teikia persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais paslaugas.

LITGRID AB teikiamų sisteminių paslaugų kaina. Šios paslaugos užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais, laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo reikalavimų, o taip pat užtikrina naujų tarptautinių jungčių į Švediją ir Lenkiją aptarnavimą.

ESO elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemosios įtampos tinklais kaina. Ji priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją.

ESO elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos (elektros energijos pardavimo, vartotojų aptarnavimo paslaugų ir kt.) kaina.

 

VIAP (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų) kaina, kurią nustato VKEKK, apima subsidijas gamintojams, kurie užtikrina elektros energijos gamybą būtiną elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams; subsidijas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo, saulės, hidro, biokuro); subsidijas tenkančias šaliai svarbiems strateginiams elektros energetikos objektams numatytiems Nacionalinėje energetikos strategijoje finansuoti ir pan.

PVM – mokesčiai valstybei (21 procentas nuo bendros paslaugų kainų sumos).