Saulės elektrinės montavimas ant pastato stogo

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje nustatyta, kad naujo statinio statyba yra statybos rūšis, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį.

Vadovaujantis aukščiau išdėstytu manome, kad ant pastato įrengta ar į pastatą integruota saulės šviesos energijos elektrinė (toliau – saulės elektrinė) laikytina įranga, o jei saulės elektrinės pagaminta elektros energija būtų naudojama pastato reikmėms – pastato inžinerine sistema.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nuostatomis, jeigu dėl saulės elektrinės įrangos ir konstrukcijų ant pastato įrengimo nebus keičiamos, šalinamos, įrengiamos naujos, stiprinamos, silpninamos pastato laikančiosios konstrukcijos, saulės elektrinės įrangos ir konstrukcijų įrengimas ant pastato priskirtinas prie paprastojo remonto darbų.

 

Jeigu dėl saulės elektrinės įrangos ir konstrukcijų ant pastato įrengimo bus keičiamos, šalinamos, įrengiamos naujos, stiprinamos, silpninamos pastato laikančiosios konstrukcijos, saulės elektrinės įrangos ir konstrukcijų įrengimas ant pastato priskirtinas prie kapitalinio remonto darbų.

Pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 7 dalį ant pastatų statomos ar į pastatus integruojamos saulės šviesos energijos elektrinės įrengiamos be statybą leidžiančio dokumento.

Tačiau:
– jeigu saulės elektrinės pagaminta elektros energija būtų naudojama pastato reikmėms (įrengiama, pertvarkoma pastato inžinerinė sistema), tai dėl šių darbų atlikimo statybą leidžiantis dokumentas privalomas statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 5.3 punkte nurodytais atvejais;
– jeigu dėl saulės elektrinės įrangos ir konstrukcijų įrengimo keisis pastato išvaizda (žiūrėti 6 priedo 9 p.), tai dėl šių darbų atlikimo statybą leidžiantis dokumentas privalomas statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo nurodytais atvejais (kai keičiama pastato išvaizda).

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.