Lazdijų krašto muziejus iškart atšventė net du – 20 ir 100 metų jubiliejus

Du jubiliejinius gimtadienius šiandien mini mūsų krašto istorijos, tradicijų, žymių žmonių atminimo sargas – Lazdijų krašto muziejus, sukvietę šia proga Lazdijų krašto gyventojus ir svečius į dar naują, unikalią savo paskirtimi vietą – Laisvės kovų muziejaus kiemelį.

Ta proga prisiminta dar nesena Lazdijų krašto muziejaus istorija: 2004 metais muziejus įkurtas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Tuo tarpu žymaus mūsų krašto šviesuolio, kunigo, poeto,  vertėjo, „Žiburio“ gimnazijos įkūrėjo ir direktoriaus Motiejaus Gustaičio įsteigtam Lazdijų muziejui šiemet sukanka jau 100 metų.

Lazdijų krašto muziejaus bendruomenę bei visus renginio svečius savivaldybės merė Ausma Miškinienė sveikino net su trimis šiandien Lazdijuose švenčiamomis šventėmis – Lazdijų miesto 427-uoju gimtadieniu, Lazdijų muziejaus 100-ečiu ir Lazdijų krašto muziejaus 20-ečiu. Ji pasidžiaugė, kad Lazdijų krašte auga kultūros objektų skaičius, o tai rodo naują rajono gyvenimo lygmenį.

Apdovanojimų lietus

Už rūpestį muziejaus veikla, svarų indėlį vykdant muziejaus kultūrines, edukacines veiklas, ilgametį bendradarbiavimą ir draugystę, Lazdijų krašto muziejaus direktorės pareigas laikinai einanti Daiva Andruškevičienė nuoširdžiai dėkojo ir simbolines dovanėles įteikė ilgamečiams muziejaus draugams ir rėmėjams: Lazdijų kultūros centro folkloro ansambliui ,,Riecimėlis, Vytautui Leskevičiui, Zuzanai Urbonaitei, Audronei ir Kęstučiui Pileckams, Liucijai Snarskienei,  Jonui Malinauskui bei Lazdijų meno mokyklai.

Šventėje viešėjęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Bagdonas taip pat sveikino jubiliejines sukaktis švenčiantį Lazdijų karšo muziejų, visus jo darbuotojus bei gausiai į šventę susirinkusius Lazdijų krašto gyventojus. Muziejaus darbuotojams už nuoširdų darbą rūpinantis istorijos saugojimu Lazdijų krašto muziejaus 20-ečio proga  jis įteikė Kultūros ministro Simono Kairio padėkas.

Apdovanojimai įteikti: muziejininkei-edukatorei, laikinai einančiai direktoriaus pareigas Daivai Andruškevičienei, vyr. muziejaus rinkinių kuratorei Jūratei Samuolienei, muziejininkei-administratorei Liucijai Klimaitei, muziejininkams  Skaistei Katrynai KasparavičieneiGuodai Talandienei bei Rolandui Čėplai, muziejininkui-fotografui Aldui Liaukui, vyr. muziejininkėms  Inetai Buoželienei ir Jūratei Paciukonienei bei muziejininkei-edukatorei  Dalei Juknevičienei.  

Lazdijų krašto muziejus

Šventėje – daug dovanų, dainų ir vaišių

Renginio dalyvius linksmino Vytauto Kernagio atminimui skirtas dainuojamosios poezijos koncertas „Gitarų pavasaris“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto folkloro ansamblis „Kupolė“,  pristatęs Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Elė Radzevičiūtė-Andriuškevičienė – tautos lakštingala“: skambėjo jos sukurtos arba užrašytos partizanų dainos, ištraukos iš jos atsiminimų…

Šioje gimtadienio šventėje svečių laukė ypatingos vaišės: du tortai, skirti dviem muziejaus gimtadieniams.

Lazdijų savivaldybė