Viešiems pastatams atnaujinti – papildomai 10 mln. eurų

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Šiuo metu biudžetinių įstaigų įgyvendinamiems viešųjų pastatų atnaujinimo projektams, kuriems, įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, nepakanka lėšų projektų tikslams pasiekti dėl padidėjusių statybos darbų rinkos kainų, papildomai skirta 10 mln. eurų iš Klimato kaitos programos lėšų.

Tai numato energetikos ministro įsakymas, kuriuo patvirtintas Papildomo finansavimo skyrimo iš Klimato kaitos programos lėšų centrinės valdžios viešiesiems pastatams atnaujinti tvarkos aprašas.

„Ši papildoma subsidija leis biudžetinėms įstaigoms sėkmingai atnaujinti viešuosius pastatus, pagerinant jų energinį efektyvumą ir darbo sąlygas juose. Tikimės, kad panaudojus minėtas Klimato kaitos programos lėšas bus užbaigtas apie 30 pastatų atnaujinimas, kuriuose kasmet bus sutaupoma iki 40 proc. energijos sąnaudų, ir sumažės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai“, – sako energetikos ministras D. Kreivys.

Skiriama papildomo finansavimo suma gali būti ne didesnė kaip 75 proc. nuo projekto finansavimo sutartyje nustatytos rangos darbų sumos projektui įgyvendinti ir ne didesnė kaip 2 mln. eurų vienam projektui.

Projektus administruojanti UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) jau paskelbė kvietimą teikti paraiškas papildomam finansavimui gauti. Paraiškas VIPA priims ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 31 d. arba kol bus paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas skirta 10 mln. eurų suma.

Paraiškas galės teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka nėra suteikta teisė skolintis, pagal su VIPA anksčiau pasirašytas sutartis įgyvendinančios viešųjų pastatų atnaujinimo projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“, tačiau dėl rangos darbų pabrangimo projektų vykdytojams nepakanka lėšų įgyvendinti projektus.