Statybos sektorius karantino sąlygomis – teisės aktų pakeitimai ir rekomendacijos

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
Aplinkos ministerija inicijavo teisės aktų pakeitimus, skirtus statybos sektoriui prisitaikyti prie karantino, paskelbto šalyje dėl koronaviruso plitimo grėsmės, sąlygų, ir išplatino parengtas rekomendacijas visuomenei ir skirtinguose sektoriuose veikiantiems subjektams, ypač skatindama naudotis šiuolaikinėmis technologijomis būtiniems sprendimams priimti.

Teritorijų planavimo ir statinių projektinių pasiūlymų dokumentų viešinimo procedūroms skirtos ir išplatintos rekomendacijos numato, kad šias procedūras galima organizuoti ir jose dalyvauti nuotoliniu būdu. Pavyzdžiui, organizuojant internetinę vaizdo transliaciją ir pan. Šią galimybę jau numato patikslinti viešinimo procedūras reglamentuojantys teisės aktai.

Siekiant nestabdyti statybų, keičiamas statybos užbaigimo procedūras reglamentuojantis statybos techninis reglamentas. Jis numatys tvarką, kaip šios procedūros atliekamos visuotinio karantino metu, ir įteisins galimybę jas vykdyti nuotoliniu būdu.

Karantino sąlygomis itin aktualus daugiabučių namų laiptinių dezinfekavimas. Jam užtikrinti keičiamas statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarkai skirtas statybos techninis reglamentas. Numatoma prievolė imtis būtinų sanitarijos ir higienos priemonių, paskelbus šalyje karantiną ar ekstremalią situaciją. Šie privalomieji darbai turi būti vykdomi griežtai laikantis Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų, kurios yra jau išplatintos. Jose nurodyta laiptines ar kitas bendrojo naudojimo patalpas periodiškai vėdinti, valyti tik drėgnu būdu, dažniausiai liečiamas vietas dezinfekuoti specialiais skysčiais ir pan.

Praėjusią savaitę Aplinkos ministerija ir Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) išplatino rekomendacijas, skirtas nuotolinėms priemonėms taikyti įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Kitą savaitę bus priimti reikiami teisės aktų pakeitimai, kad karantino laikotarpiu būtų užtikrintas jau parengtų ar rengiamų daugiabučių renovacijos projektų įgyvendinimas, mažinama proceso dalyvių administracinė našta ir projektų įgyvendinimo terminai. Šiuo tikslu numatoma sudaryti galimybę statybos rangos darbus pirkti kartu su techninio projekto parengimo paslaugomis. Tai leistų greičiau renovuoti nedidelius, iki 1500 kvadratinių metrų, daugiabučius namus, kurių šiuo metu yra apie 450.

Be to, numatoma atsisakyti fizinio valstybės paramos sutarties pasirašymo ir nustatyti, kad tokia sutartis laikoma sudaryta, jeigu su paraiška pateiktas daugiabučio modernizavimo projektas įtrauktas į BETA sudaromą einamaisiais metais finansuojamų projektų sąrašą. Priimant paraiškas galiotų nuostata, kad pareiškėjas yra susipažinęs su sutarties sąlygomis, jas pripažįsta ir įsipareigoja jų laikytis. Tai leistų bent 5-6 savaitėmis pagreitinti projektų įgyvendinimą.

Gyventojų interesų apsaugai siūloma rekomenduoti finansų įstaigoms karantino laikotarpiu neskaičiuoti delspinigių už suteiktus lengvatinius kreditus, taip pat vėluojantiems sumokėti įmokas butų savininkams.