Kaip užbaigti namo statybą ir tam skirti dokumentai

https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
https://www.supernamai.lt/ 8~614 1444 2 Lazdynų g. 21-111 , Vilnius Įmonės kodas: 302333597 Įmonės PVM kodas: LT100004691313
2013 m. per bankroto administratorių įsigijome bankrutavusios įmonės turtą – žemės sklypą su gyvenamuoju namu. Jokių dokumentų, susijusių su namo statyba, negavome. Kreipėmės į Registrų centrą, iš kurio gavome Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, Namo kadastrinį planą, Namų valdos žemės sklypo ribų planą, Pažymą apie nebaigtą statyti statinį, Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje gavome Leidimo vykdyti statybos darbus, išduoto 1998 m. buvusiam savininkui, kopiją. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta gyvenamojo namo būklė – nebaigtas statyti, baigtumo procentas – 85%, statybos pradžios metai –1998, statybos pabaigos metai – 2006.

Prašome paaiškinti, kokių dokumentų reikia ir kur kreiptis tam, kad galėtume užbaigti statybą.

Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 punkte nustatyta:

 

„Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį (išskyrus leidimą statyti naują ypatingą ar neypatingą statinį pajūrio juostoje [5.3] ir leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe, į kurį Lietuvos Respublika turi išimtines teises), rekonstruoti nesudėtingą statinį į neypatingą ar ypatingą statinį, pagal atitinkamą patvirtintą pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas (Reglamento 1 priedas), Statybos įstatymo 23 straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte) projekto sprendiniams.

 

Statybos, rekonstravimo ar pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – projektas) popierinį variantą turi sudaryti šios dalys (kai jos privalomos): bendroji, architektūrinė, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, sklypo sutvarkymo, gaisrinės saugos [5.5].<…>“.

Pagal pateiktą papildomą informaciją telefonu, vienbučio gyvenamojo namo statyba neužbaigta.

Apibendrindami manome, kad:

– dabar esama situacija tokia, kad Jūs neturite nei statinio projekto, nei galiojančio statybą leidžiančio dokumento, išduoto ankstesnio statytojo vardu;

– norint tęsti statybą paklausime nurodytu atveju, reikėtų pasirengti statinio projektą ir nustatyta tvarka kreiptis į savivaldybės administraciją, kad būtų išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.