Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news

 

Dažniausios namo projektavimo klaidos. Kaip jų išvengti?
2019-04-26
Dažniausios namo projektavimo klaidos. Kaip jų išvengti?

Apie dažniausiai pasitaikančias pastatų projektavimo klaidas kalbamės su STUDIJOS ZET direktoriumi Martynu Zigaičiu ir su Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos direktoriumi Aidu Vaičiuliu. Specialistai pataria, kaip tokių klaidų išvengti. 

Pastato projektavimo etapo svarba

Pasak M. Zigaičio, pastato projektavimas yra pirmasis statytojo, norinčio įgyvendinti savo vizijas ir lūkesčius, žingsnis. Projektavimo etapas yra labai svarbus, nes užsakovas kartu su architektu turi nuspręsti, kokia bus namo architektūra, koks bus jo planas, kaip statinys įsilies į urbanistinį vietovės karkasą. Analizuojant pirminę medžiagą, svarbu atsižvelgti į teritorijų planavimo reikalavimus, visas inžinerines komunikacijas, kurios kerta sklypą ir ribojasi su sklypo kraštinėmis. Pirminiame etape itin svarbu išanalizuoti gaisrinius reikalavimus, kurie turi įtakos būsimo namo planavimo ir statybos išlaidoms. Namas gali būti gesinamas keliais būdais: jeigu tam tikru atstumu nuo sklypo nėra tvenkinio ar centralizuoto vandentiekio, prie kurio gali būti suprojektuotas hidrantas, kyla problemų. Tokiais atvejais numatomi priešgaisriniai rezervuarai, kurių kaina sudaro nemažą visos sąmatos dalį.

Vienas esminių projektavimo etapo aspektų – nustatyti, kiek lėšų užsakovas gali skirti namo statybai. Šis veiksnys yra vienas svarbiausių, nes jis lemia projekto ir namo statybos įgyvendinimą. Žinodamas biudžetą, kurį galės skirti namo statybai, statytojas privalo pasitarti su architektu, nes nuo to, kiek lėšų planuojama skirti, priklauso namo plotas, aukštis, konstrukciniai sprendiniai, langų dydis, tarpatramių tarp laikančiųjų konstrukcijų kokybė ir kiti esminiai namo sprendimai.

Į ką verta atkreipti dėmesį projektuojant namą?

Pašnekovo teigimu, pasirinkus savo svajonių namo architektą, reikėtų atkreipti dėmesį į būsimo namo statybinę sąmatą, nuspręsti, kiek lėšų bus skirta statybos darbams ir vidaus įrengimui. Neretai užsakovai nežino, kiek pinigų jie galės išleisti. Į šį klausimą privalo padėti atsakyti tiek architektas, tiek namo konstruktorius. Pradėjus projektuoti namą, bet nežinant būsimo jo biudžeto, rezultatas gali būti liūdnas. Pasitaiko atvejų, kai statybos rangovas pateikia statybų sąmatą pagal projektą, kuriam jau yra gautas statybos leidimas. Pamatęs skaičius, užsakovas dažnai nustemba: sąmata gerokai viršija turimą biudžetą, tuomet tenka keisti projektą, pvz., atsisakyti suprojektuoto rūsio, sumažinti namo plotą ar pakeisti stogo formą. Šiuos pakeitimus atlieka projektuotojas pagal atskirą susitarimą.

 Projektuojant patartina atkreipti dėmesį į būsimo namo energinio naudingumo klasę. Šiuo metu nauji namai projektuojami A+ energinės naudingumo klasės, o nuo 2021 metų bus galima projektuoti tik A++ energinės klasės namus. Projektuojant namą labai svarbu parinkti reikiamas izoliacines medžiagas jam apšiltinti, o konstrukciniai mazgai turi būti teisingai įrengti, kad, priduodant namą statybų pabaigoje, būtų atlikti visi reikiami testai ir namas tikrai atitiktų suprojektuotą naudingumo klasę. Parinkta šildymo ir vėdinimo sistema lemia, kiek kainuos namą išlaikyti per metus, todėl, projektuojant namą, labai svarbu atkreipti dėmesį ne tik į tai, kiek kainuos statyba, bet ir į tai, kokios bus metinės namo išlaikymo sąnaudos.

Svarbus užsakovo ir projektuotojo bendradarbiavimas

Architekto ir užsakovo bendradarbiavimas – neatsiejama projektavimo dalis. Projektuojantis namą architektas privalo suprasti visus užsakovo poreikius. Jis turi suvokti ir sudėlioti statytojo pateiktą namo projekto mozaiką. Pasak pašnekovo, dažnas užsakovas tiksliai nežino, kiek ir kokių patalpų jis nori, kaip geriau išdėstyti tam tikras patalpas pasaulio šalių atžvilgiu. Pirminiame projektavimo etape užpildoma statytojo techninė užduotis namo projektui. Užduotyje pateikiami klausimai, susiję su namo statyba ir įrengimu. Tai vienas pagrindinių dokumentų, kuriuo remdamasis architektas projektuoja namą užsakovui. Projektuojant namą dažnai atsiranda probleminių klausimų, kuriuos reikia spręsti kartu su užsakovu, todėl tiek užsakovas, tiek architektas tiesiogiai priklauso vienas nuo kito ir privalo stengtis kiek įmanoma labiau suprasti vienas kitą.

Itin svarbi projektuotojo patirtis

Renkantis projektuotoją, reikėtų įsitikinti, kad specialistas yra atestuotas ir gali vykdyti tokią veiklą. Tik atestuoti specialistai yra gerokai daugiau susipažinę su galiojančiais Lietuvoje statybų reglamentais ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais visą projektavimo procesą ir statybą. Atestuoti architektai ir konstruktoriai privalo kartkartėmis atnaujinti savo profesines žinias, kitaip jų atestatai panaikinami. Renkantis projektuotoją svarbu atkreipti dėmesį, ar jis yra atestuotas ir ar atestatas galioja.

 

Kitas svarbus aspektas – su kokiais projektais dirba architektas. Jeigu planuojama statyti vienbutį ar dvibutį gyvenamąjį namą, būtų tikslinga orientuotis ir ieškoti būtent tokius namus projektuojančio architekto. Kadangi yra daug skirtingų statinių grupių, dažnai vienų projektuotojų specializacija – daugiabučių namų projektavimas, o kitų – vienbučių ir dvibučių. Architektas, kuris dažniau projektuoja vienbučius namus, turės daugiau patirties ir gerų sprendimų bei patarimų šeimininkui, norinčiam statyti namą vienai šeimai.

 Dažniausiai pasitaikančios namo projektavimo klaidos

Pasak pašnekovo, labai dažnai rengiamas techninis darbo projektas statybos leidimui gauti. Tokiuose projektuose dažniausiai numatomi standartiniai mazgai, konstrukcijos ir kiti sprendiniai, kurie naudoti ankstesniuose projektuose. Klaidų pasipila statybos aikštelėje, kur statybos rangovas, peržiūrėjęs tokį projektą, randa neatitikimų brėžiniuose, tekstuose ir aprašymuose. Brėžiniai ir konstrukciniai mazgai yra vieno projekto, tekstai palikti iš kito projekto, o matmenys likę nuo trečio. Tada prasideda tokio projekto korektūra, kainuojanti nemažai laiko. Statybos darbų rangovas negali dirbti pagal tokius brėžinius, o už prastovas moka užsakovas, nes jis pateikė realybės neatitinkantį projektą.

 

Kita didelė problema ta, kad, ruošiant konstrukcijų dalį, konstruktoriai nebendradarbiauja tiesiogiai su statybos rangovais. Pasitaiko, kad konstruktorius ruošia konstrukcinę dalį, prieš tai nė karto nebuvęs statybos aikštelėje. Turima patirtis yra tik „popieriuje“ ir konstrukciniai mazgai nėra iki galo išspręsti. Tokiose vietose atsiranda šalčio tiltų. Gavęs tokius sprendinius, nepatyręs statybos darbų rangovas vykdo namo statybą iki galo. Priduodant namą atliekami sandarumo testai ir dažnai dėl tokių klaidų suprojektuota naudingumo klasė nėra pasiekiama, todėl, rengiant konstrukcinę projekto dalį, statybos darbų rangovas privalo analizuoti iš užsakovo gautą projektą.

Ar įmanoma ištaisyti projektavimo etape padarytas klaidas?

M. Zigaitis sako, kad visas klaidas įmanoma ištaisyti, jeigu jos pastebimos pirminiuose projektavimo etapuose. Išvengti tokių klaidų galima tarpusavyje bendradarbiaujant visiems specialistams. Architektas, konstruktorius ir statybos rangovas privalo tarpusavyje kalbėtis. Tam tikrų sričių specialistai vienas kitą papildo.

 

Rengdamas projektą statybos leidimui gauti, užsakovas jau turėtų pradėti rūpintis, kas atliks statybos rangovo pareigas. Idealiausias variantas, jeigu projektą rengia ir statybą vykdo viena organizacija. Taip bendradarbiaujant taupomi užsakovo pinigai ir laikas. Projektas parengiamas pagal visus užsakovo pageidavimus, architektas ir konstruktorius paruošia tokius brėžinius ir sprendinius, kuriuos statybos rangovas lengvai įgyvendina ir kurie neprieštarauja statybos reglamentui.

Kaip projektavimo klaidos veikia pastato kokybę?

Suklydus būna liūdnų pasekmių, kai projekte yra A+ klasė, tačiau, priduodant ir atliekant visus testus, paaiškėja, kad namas visiškai neatitinka nurodytos klasės. Tokiu atveju prasideda naujo namo remonto darbai. Pašnekovas rekomenduoja sandarumo matavimus atlikti dar prieš padarant visą apdailą, nes taip bus lengviau sutvarkyti nesandarias vietas, jei paaiškėtų, kad tokių pastate yra. Šiais atvejais sunku nuspręsti, kas kaltas dėl nekokybiškai atliktų darbų.

 

Statybos darbų rangovas tikina, kad darbus atliko pagal projektą, kurį jam parengė projektuotojas. Projektuotojas teigia, kad viskas atlikta pagal techninį reglamentą: ir statybos leidimas gautas, ir projektas patvirtintas visų institucijų. Tada prasideda ilgas teisminis procesas, kurio metu reikia išsiaiškinti, kas kaltas ir kas turi atsakyti už esamą situaciją. Galiausiai viskas užtrunka gerokai ilgiau, negu buvo planuota, o biudžetas gerokai viršija planuotas sumas. Norint išvengti klaidų, visi proceso dalyviai turėtų nuo pat pradžių bendradarbiauti: užsakovas, projektuotojas ir statybos darbų rangovas, todėl idealiausias variantas, kad užsakovas visą paslaugų paketą užsisakyti iš vienos įmonės.

Namo ilgaamžiškumas priklauso nuo projekto kokybės

Pasak A. Vaičiulio, atsparumas (tvarumas) labiausiai priklauso nuo to, kaip pastatas suprojektuotas ir įgyvendintas. Pastato kokybė labai priklauso nuo užsakovo norų, todėl pirmiausia užsakovas turi žinoti, ko jis nori: kokio objekto, kokio statinio, o tada suformuoti pirminę užduotį kartu su projektuotoju.

 

Nuo to, kaip tiksliai užsakovas suformuoja užduotį, labai priklauso pastato ilgalaikiškumas. „Čia labai aiški takoskyra tarp to, kaip pastatą naudosime, ir to, kaip įvardysime ilgalaikiškumo garantiją. Visame pasaulyje priimtos sertifikavimo schemos, kurios dažniausiai yra trečiosios – nepriklausomos – šalies. Pavyzdžiui, planuojant statyti pasyvųjį namą, jau pirmajame užsakovo ir projektuotojo susitikime aptariama, ko bus siekiama ir kas bus suprojektuota. Todėl jeigu užsakovas nežino, ką užsakyti, gali gauti netinkamą rezultatą“, – sako A. Vaičiulis.

 Pasak pašnekovo, projekto kokybė ir pastato ilgalaikiškumas taip pat labai priklauso nuo projektuotojo kompetencijos: nuo to, kokia jo patirtis, kokie gebėjimai. Taip pat nuo to, ar projektuotojas prisiima projekto vadovo funkciją, ar atlieka konkrečią užduotį ir projekto vadovu tampa pats užsakovas.

Kalbant apie individualių namų statybas, problemų kyla dėl to, kad dažnai architektas projektuotojas neprisiima vadovo funkcijos ir vengia valdyti visą projektą. Šią funkciją jis perduoda pačiam užsakovui, o šis neretai tai įvertina kaip galimybę sutaupyti. Tačiau iš tiesų tokia situacija, kai nėra vieno atsakingo specialisto, gali sumažinti pastato energinį efektyvumą ir, aišku, ilgalaikiškumą. Yra tikimybė, kad užsakovas, kuris nėra specialistas, priverstinai tapęs projekto vadovu, neturės reikiamų kompetencijų ir projektas nebus kokybiškas.

Kodėl reikia tikrinti?

Visiškai pabaigus projektą, laukia kitas etapas – jo projekto kokybės tikrinimas. Jeigu projekto kokybė nėra nustatoma, yra tikimybė, kad pagal nesuderintą projektą pastatytas pastatas neatitiks tam tikrų reikalavimų. Vėliau, jau statant, ištaisyti netinkamai suprojektuotą pastatą gali būti labai brangu.

 

Pavyzdžiui, jeigu projektuojant nesujungtos atskiros dalys, o nesklandumų atsiranda, kai jau vykdomi darbai, galimos papildomos išlaidos. Užsakovas turėtų suprasti, kad projektavimo etapas yra toks pat svarbus kaip ir statybos. Projektas turi būti tikrinamas, nes nuo jo kokybės priklauso ir atsparumas, ir energinis efektyvumas visą pastato gyvavimo laiką. Jeigu visi šie kriterijai netinkamai apgalvoti pateikiant pirminę užduotį, tikėtina, kad projektas bus nesuderintas ir netinkamas.

 

Irena Dirgėlienė, žurnalas "SUPERNAMAI"

 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
Į Belgiją su siuskpigiau.lt ->
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt