Dalyvio paraiška

Papildoma informacija dalyvių katalogui:

Asmuo kontaktams:

Mokėtojas

SVARBU. Laiku nesumokėjus dalyvio registracijos bei avansinio mokesčio, dalyvio paraiška netvirtinama ir stendui rezervuotas plotas gali būti skirtas kitam dalyviui.