Temos:


Naujos įmonės:

Ar turi šildymui būti taikomas 0 PVM tarifas?
Ne
Taip, bet tik tada kai kainos kyla keliais kartais
Taip, visada
Neaktualu

news
Naujienos

 

Aukščiausi ir prabangiausi gyvenamieji dangoraižiai
2014-07-28 Šaltinis: Šiauliai plius

2014-ai­siais, po ket­ve­rių me­tų in­ten­sy­vios sta­ty­bos, ati­da­ry­tas aukš­čiau­sias gy­ve­na­ma­sis dan­go­rai­žis Niu­jor­ke (JAV). Nors „One57“ pa­va­di­ni­mą ga­vu­sio dan­go­rai­žio aukš­tis „tik“ 306 met­rai, šis pa­sta­tas pui­kuo­ja­si aukš­čiau­sio gy­ve­na­mo­jo pa­sta­to ti­tu­lu Šiau­rės Ame­ri­kos že­my­ne. Tie­sa, ne jis pa­ts aukš­čiau­sias pa­sau­ly­je.


Aukščiausi ir prabangiausi gyvenamieji dangoraižiai
Nuotr. skyscrapercenter.com

Ame­ri­kos aukš­čiau­si

306 met­rų aukš­čio „One57“ bu­vo pa­sta­ty­tas Cent­ri­nia­me Niu­jor­ko par­ke. Įdo­mu tai, kad vos pra­dė­jus pre­kiau­ti pra­ban­giais ir itin ne­pi­giais bu­tais, jų iš­kart bu­vo par­duo­ta apie 70 pro­cen­tų. Dan­go­rai­žio sta­ty­ba at­siė­jo tai­po­gi ne­pi­giai – dau­giau nei 90 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių (apie 65 mi­li­jo­nus eu­rų). Ta­čiau už šiuos pi­ni­gus aukš­čiau­sia­me gy­ve­na­ma­ja­me dan­go­rai­žy­je Niu­jor­ke ne­trūks­ta įvai­riau­sių pa­to­gu­mų.

Pa­vyz­džiui, pir­mą kar­tą 30-ty­je iš 94 aukš­tų įreng­ti pra­ban­gūs ap­žval­gos bokš­tai, tur­tin­ges­nių būs­tų sa­vi­nin­kams, ku­rie ne va­ži­nė­ja au­to­mo­bi­liu, o skrai­do sraig­tas­par­niais, įreng­tos sraig­tas­par­nių nu­tū­pi­mo aikš­te­lės, gy­ven­to­jai le­pi­na­mi aukš­čiau­sio ly­gio pa­tie­ka­lais, ku­riuos čia pat ga­mi­na ge­riau­si vir­tu­vės še­fai ir kt.

Ta­čiau il­gai „One57“, grei­čiau­siai, ne­bus aukš­čiau­sias gy­ve­na­ma­sis dan­go­rai­žis Man­he­te­ne, nes pra­ban­ga Niu­jor­ke yra itin ma­din­ga. Jau da­bar pra­dė­ti sta­ty­bos dar­bai ki­to di­džiu­lio gy­ve­na­mo­jo dan­go­rai­žio, ku­ris tu­rė­tų bū­ti baig­tas 2015 me­tais. Pla­nuo­ja­ma, kad jis bus net 120 met­rų aukš­tes­nis už „One57“, tad bū­tent nau­ja­sis sta­ti­nys tu­rė­tų tap­ti aukš­čiau­siu gy­ve­na­muo­ju pa­sta­tu Va­ka­rų pus­ru­tu­ly­je.

Di­džiau­sias pa­sau­ly­je

Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų mies­te Du­ba­ju­je yra ir pa­ts aukš­čiau­sias pa­sau­ly­je gy­ve­na­ma­sis pa­sta­tas – 107 aukš­tų dan­go­rai­žio „The Prin­cess To­wer“ aukš­tis sie­kia 414 met­rų. Aukš­tų pa­sta­tų ir mies­to ap­lin­kos ta­ry­ba jau pri­pa­ži­no „The Prin­cess To­wer“ pa­čiu aukš­čiau­siu pa­sau­ly­je gy­ve­na­muo­ju pa­sta­tu ir įtrau­kė jį į Gi­ne­so pa­sau­lio re­kor­dų kny­gą. Dan­go­rai­žis tu­ri 107 aukš­tus ir šim­tą po­že­mi­nių ly­gių. Įdo­mu ir tai, kad „The Prin­cess To­wer“ vai­ni­kuo­ja de­ko­ra­ty­vi­nis stie­bas, pa­ga­min­tas iš 110 to­nų stik­lo ir aliu­mi­nio.

„The Prin­cess To­wer“ uži­ma 37,4 tūks­tan­čio kvad­ra­ti­nių met­rų že­mės plo­tą. Ja­me yra 763 pres­ti­ži­niai bu­tai, taip pat įreng­tos 957 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos, o apa­ti­nia­me pa­sta­to aukš­te įsi­kū­rė aš­tuo­nios par­duo­tu­vės.
 

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
Į Belgiją su siuskpigiau.lt ->
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt