Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindis


news
Naujienos

 

Šiauliai dėl šildymo teršia orą
2012-11-20 Šaltinis: Skrastas.lt

Pra­si­dė­jo šil­dy­mo se­zo­nas ir pa­di­dė­jo Šiau­lių mies­to oro tar­ša. Ke­lias praė­ju­sios sa­vai­tės die­nas bu­vo vir­šy­ta pa­ros di­džiau­sia leis­ti­na kie­tų­jų da­le­lių kon­cent­ra­ci­ja ap­lin­kos ore. Pag­rin­di­nės prie­žas­tys – pri­va­čių na­mų sa­vi­nin­kai, šil­dy­da­mi sa­vo na­mus, de­gi­na įvai­rias at­lie­kas: se­nus bal­dus, imp­reg­nuo­tas me­die­nos at­lie­kas, plas­ti­ki­nę pa­kuo­tę ir net ne­tin­ka­mas to­li­mes­niam nau­do­ji­mui pa­dan­gas.


Šiauliai dėl šildymo teršia orą
Nuotr. Fotolia

Ka­dan­gi in­di­vi­dua­lių na­mų ka­mi­nai nė­ra aukš­ti, o de­gi­mo tem­pe­ra­tū­ra bui­ty­je nau­do­ja­muo­se šil­dy­mo ka­ti­luo­se ne­di­de­lė, at­lie­kos juo­se su­de­ga ne­pil­nai, kar­tu su dū­mais iš­me­ta­mos į ap­lin­ką ir pa­sklin­da ne­to­lie­se. Taip už­ter­šia­mos pa­čių sa­vi­nin­kų ir kai­my­nų te­ri­to­ri­jos, dar­žai, o per juos ir au­gi­na­mi vai­siai ir dar­žo­vės, ku­rias val­go tiek ter­šė­jai, tiek są­ži­nin­gi žmo­nės.

Už­terš­ta­me ore yra la­bai pa­vo­jin­gų žmo­nių svei­ka­tai che­mi­nių me­džia­gų jun­gi­nių: ang­lies mo­nok­si­do, azo­to diok­si­do, sie­ros diok­si­do, smul­kių­jų kie­tų­jų da­le­lių, ozo­no, ben­ze­no, švi­no, ku­rie su­ke­lia kvė­pa­vi­mo ta­kų, plau­čių li­gas, vė­ži­nius su­si­rgi­mus ir ypač pa­vo­jin­gi vai­kams, pa­gy­ve­nu­siems žmo­nėms ir ser­gan­tiems bron­chi­ne ast­ma, šir­dies ir krau­ja­gys­lių, kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ap­lin­kos oro ap­sau­gos įsta­ty­mas drau­džia pra­mo­ni­niuo­se ka­ti­luo­se ir bui­ti­nė­se kros­ny­se nau­do­ti ki­tą ku­rą, ne­gu įra­šy­tas įren­gi­nio pa­se (bui­ti­nė­se kros­ny­se tu­ri bū­ti nau­do­ja­ma na­tū­ra­li me­die­na, ku­ro bri­ke­tai ar ki­toks na­tū­ra­lus ku­ras), o pa­gal LR ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­są, už šių rei­ka­la­vi­mų ne­pai­sy­mą, nu­ma­ty­tos bau­dos iki 400 li­tų.

 
Kitos teminės naujienos:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt