Temos:


Naujos įmonės:

Ką karantino metu nuveikėte namuose?
Perdažėme sienas
Atnaujinome baldus
Įsigijome naujos buitinės technikos
Atnaujinome aplinką
Pakeitėme grindisart

Straipsniai

 

Elektrinio vamzdžių šildymo projektavimas ir montavimas
2012-01-16 Šaltinis: Ensto Finland OY

Elektrinio vamzdžių šildymo projektavimas ir montavimas,

1.1. Vamzdžių apsauga nuo užšalimo.

 

1.  Bendrai.

Vandentiekio vamzdžių apsaugai nuo užšalimo naudojami savireguliuojantys Optiheat šildymo kabeliai. Savireguliuojantis Optiheat 9 (9W/m) kabelis skirtas 16Ø - 32Ø vamzdžių apsaugai nuo užšalimo, kai izoliacijos sluoksnis 20 - 30mm. kevalas. Šitas kabelis gali būti sumontuotas geriamojo vandens vamzdžio viduje, nes jo fluoropolimero izoliacija nesąveikauja su vandeniu ir yra nekenksminga. Optiheat 15/30 kabelis skirtas montuoti didesnio diametro vamzdžių išorėje arba viduje jei skysčiai tekantys tais vamzdžiais neskirti maistui.


Elektrinio vamzdžių šildymo projektavimas ir montavimas title=

Savireguliuojantys šildymo kabeliai gali būti montuojami tiek plastikinių, daugiasluoksnių, metalinių bei kitokios struktūros vamzdžių apaugai nuo užšalimo. Pačiose blogiausiose sąlygose testuoti kabeliai (uždaroje izoliuotoje erdvėje, kai neturėjo galimybės atiduoti savo šilumos šildomam objektui) neviršijo 84°C temperatūros. Realybėje tokių sąlygų nebūna ir kabelis neviršija 65°C.

 

Bet kokiu atveju būtinai reikalinga termoizoliacija ant vamzdžio. Tik tai užtikriną patikimą vamzdžio apsauga nuo užšalimo, bei taupo energiją. Izoliacijos storis priklauso nuo vamzdžio diametro bei žemiausios galimos aplinkos temperatūros. Vamzdžio izoliacijos parinkimas paaiškintas 4-oje lentelėje.

 

SVARBU: Kai savireguliuojantis kabelis įjungiamas šaltu metu, jis pradeda dirbti maksimaliu pajėgumu ir galimas energijos sunaudojimo šuolis, kol prasidės šildymo procesas. Tai turi būti numatyta parenkant automatinį išjungėją (C tipas).

 

SVARBU: Jei galimas žmogaus prisilietimas prie šildymo kabelio, jis jungiamas per 30mA ar mažesnės srovės nuotėkio relę.


1.     Vandentiekio vamzdžių apsauga nuo užšalimo naudojant Optiheat savireguliuojantį kabelį.

 

Paskaičiuoti vamzdžio apsaugai nuo užšalimo reikalingą Optiheat savireguliuojantį kabelį yra labai nesudėtinga. Pagrindinis šių kabelių privalumas yra tas, kad juos galima parinkti ir atkirpti bet kokio ilgio, o šildymo efektyvumas visu kabelio ilgiu išlieka nepakitęs. Gali būti ribojamas tik maksimalus kabelio ilgis (2 lentelė).

 

1. Reikiamo galingumo ir modelio Optiheat šildymo kabelio parinkimas

 

Pagal 4 lentelę galima parinkti reikalinga kabelio tipą pagal reikalingą galingumą. Priklausomai nuo vamzdžio šilumos nuostolių pasirenkamas Optiheat 9 ar Optiheat 15/30 kabelis. Jeigu vamzdžio diametras ir šilumos nuostoliai yra didesni negu 15W/m, tai įsivedamas kabelio ilgio koeficientas kuris ir nurodys reikiamą galingumą bei kabelio ilgį.

 

2. Šildymo kabelio ilgio parinkimas

 

Savireguliuojantys kabeliai gali būti karpomi bet kokio ilgio, turėdami ta patį galingumą tiesiniam metrui. Kabeliai gali susiliesti tarpusavyje, persikloti, ar būti skirtingos temperatūros aplinkoje. Kabelio ilgis dažniausiai atitinka vamzdžio ilgį, pridėjus, priklausomai nuo sklendžių kiekio ir jų dydžio, papildomą kabelio ilgį (apie 10-15%). Sklendės ir čiaupai paprastai apsukami šildymo kabeliu kryžmai. Jeigu pagal vamzdžio diametrą reikia daugiau galingumo, gali būti instaliuojami du šildymo kabelio ilgiai arba kabelis ant vamzdžio montuojamas spirale (2; 3 pav.).

 

Pavyzdys: Turime 100m vamzdį 168Ø, izoliacija 50mm. Pagal 4-ają lentelę paskaičiuojame, kad su šiomis techninėmis sąlygomis bei žemiausia aplinkos temperatūra -25°C reikalingas galingumas vamzdžio apsaugai nuo užšalimo, įvertinus temperatūros nuostolio koeficientą bus 19,74W/m. Padauginę šį skaičių iš vamzdžio ilgio ir padalinę iš kabelio galios (15W/m) gausime kad minėtam vamzdžiui reikalingą ~132m Optiheat 15/30 kabelio. Visas kabelis ant vamzdžio sumontuojamas spirale ar kitu patogiu būdu (3 pav.).

 

SVARBU: Ribojamas maksimalus savireguliuojančio kabelio ilgis. Jis neturi viršyti 2-oje lentelėje nurodytų reikšmių. Ilgis priklauso nuo kabelio instaliavimo ir eksploatavimo sąlygų.

 

1. Optiheat kabelio prijungimas

 

Optiheat kabeliai gali būti jungiami tiesiogiai prie paskirstymo dėžutės, naudojant EFPLP2 jungiamųjų movų, arba tiesiog prie jungiamojo elektros kabelio, naudojant EFPLP1 jungiamųjų movų komplektą. Movų komplekte taip pat yra šildymo kabelio galo užbaigimo mova.

 

1.     Šildymo kabelio instaliavimas geriamojo vandens vandentiekyje.

 

SVARBU: montuojant ir projektuojant vadovautis “Elektros saugos taisyklių” (EST), “Vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių “ (EET) ir “Elektros įrenginių įrengimo taisyklių” (EĮĮT) reikalavimais. Elektros instaliavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.

 

Optiheat 9 šildymo kabelis vamzdyje montuojamas vandens spaudimui atsparios įvorės EFPLV1 pagalba (1 pav.) Įvorė prie vamzdžio jungiama 1 arba ¾ colių sriegiu.

 

Temperatūros daviklis montuojamas vamzdžio paviršiuje po termoizoliacija (2 pav.).

1pav

1 pav.   EFPLV1 įvorė kabelio Optiheat 9 instaliavimui vamzdyje. 1 - fiksuojanti veržlė (23 mm sriegis), 2 - guminę įvorę įtvirtinančios poveržlės, 3 – guminė įvorė, 4 - įvorės lizdas ¾ colio išorinio  sriegio (23 mm sriegis), 5 – 1 colio išorinio sriegio perėjimas (27 mm sriegis), 6 - galinė kabelio mova, 7 –T-formos jungtis (komplekte nėra).

2pav el sildymas

2 pav.   Optiheat 9 kabelio montavimas vamzdyje. Temperatūros daviklis montuojamas vamzdžio viršuje. 1 – Optiheat 9 kabelis, 2- Temperatūros daviklis.

 

1.     Šildymo kabelio instaliavimas ant vamzdžio.

 

Šildymo kabelis visada montuojamas apatinėje vamzdžio dalyje, kad šiluma per vamzdį tolygiai sklistų į vidų. Kabelis turi būti truputį pakreiptas įstrižai nuo vamzdžio centro, kad nebūtų šildomi galimi nešvarumai susikaupę vamzdžio dugne. Temperatūros daviklis montuojamas priešingoje negu kabelis pusėje, kad nejaustų klaidingos temperatūros būdamas per arti kabelio.

3pav sildymas

3 pav.   Vieno arba dviejų šildymo kabelių instaliavimas ant vamzdžio. 1- temperatūros daviklis, 2 – šildymo kabelis, 3 – aliuminė lipni juosta, 4 - termoizoliacija.

 

Visada rekomenduojama termoizoliacija ant vamzdžio, o kabelis ir temperatūros daviklis montuojami po izoliacija. Temperatūros daviklį rekomenduojama montuoti plastikiniame instaliaciniame vamzdelyje, kad prireikus būtų galima jį pakeisti.

 

Kad kabelis tolygiai liestųsi prie vamzdžio, jis lipnia aliuminio juosta ALU 50 tvirtinamas per visą vamzdžio ilgį, kad visa šiluma persiduotų vamzdžiui.

4pav syldymas

1.     Vandentiekio vamzdžių apsaugos nuo užšalimo valdymas.

Geriausia tam tinka termostatas ECO500, komplektuojamas su temperatūros davikliu. Temperatūros daviklis yra 4 m ilgio, ir gali būti prailginami iki 25 m, taip kad termostatas gali būti montuojamas ir toliau nuo vamzdžio.

 

Temperatūros daviklis visada montuojamas vamzdžio viršuje, priešingoje šildymo kabelio pusėje (2 ir 3 Pav.), kuo toliau nuo šildymo kabelio.

 

Termostatas ECO500 sumontuotas virštinkinio montavimo montažinėje dėžutėje. Jis turi IP55 apsaugos klasę, taigi gali būti montuojamas lauko sąlygomis, prie pat šildomojo objekto. Jeigu reikalingas termostatas montavimui į skydelį, tam naudojamas ECO910 modelis. Žemiausia darbinė aplinkos temperatūra -30°C.

 

ECO500 temperatūros reguliavimo ribos +2…+35°C. Kai termostatas naudojamas vandentiekio vamzdžių apsaugai nuo užšalimo, termostatas darbui nustatomas nuo +2°C.

 

5 pav sildymas

4 pav.   ECO500 termostato jungimo schema.

TECHNINIAI DUOMENYS, PAVYZDŽIAI.

 

1 lentelė.    Atitinkamos spalvos savireguliuojantys Optiheat šildymo kabeliai. Optiheat 9, 15/30 kabeliai turi vandeniui nelaidų ir mechaniškai tvirtą išorinį izoliacinį sluoksnį, užtikrinantį kabelio patikimumą. Optiheat 15/30 yra atsparus UV spinduliavimui. Žemiausia įjungimo temperatūra   –30 °C.

lent sildymas1

Kabelių techninės charakteristikos:

Optiheat 9 - nominali galia 9W/m prie +10°C

Konstrukcija:

  • Alavuoti variniai laidininkai,  0,56mm2 skerspjūvio
  • Savireguliuojantis šildomasis elementas
  • Polyolefino izoliacinis apvalkalas
  • Alavuotas carinis įžeminimo šarvas 2,44 mm2 skerspjūvio
  • Fluoropolimero išorinė izoliacija

spec sildymas 1

Optiheat 15/30 - nominali galia 15W/m prie +10°C

Konstrukcija:

  • Alavuoti variniai laidininkai,  1,00mm2 skerspjūvio
  • Savireguliuojantis šildomasis elementas
  • Polyolefino izoliacinis apvalkalas
  • Alavuotas carinis įžeminimo šarvas
  • Polyolefino išorinė izoliacija

spec sildymas 2

2 Lentelė.    Maksimalus leistinas Optiheat kabelių instaliavimo ilgis, priklausomai nuo montavimo būdo ir kabelio įjungimo temperatūros, kuri atitinka aplinkos temperatūrą.

lent sildymas2

3 Lentelė.   ECO500 termostato, vamzdžių apsaugai nuo užšalimo, techniniai duomenys.

lent sildymas3

4 Lentelė.   Vamzdžio temperatūros nuostoliai (W/vamzdžio metrui). 1ame stulpelyje – vamzdžio išorinis skersmuo. 2 ame stulpelyje vamzdžio termoizoliacijos storis. Kituose stulpeliuose norimos vamzdžio ir galimos aplinkos temperatūros skirtumas; t.y. norint, kad vamzdis neužšaltų prie -25°C, reikia pasirinkti 30°C stulpelį. Gauta reikšmė dauginama iš temperatūros nuostolio koeficiento 1,4. Taip gaunama vamzdžio temperatūros nuostolių reikšmė W/vamzdžio metrui, kuri atitinka pasirenkamo šildymo kabelio galingumą W/kabelio metrui. Skaičiavimai prie izoliacijos temperatūros laidumo koeficiento 0,035 W/mK (mineralinė vata prie +10°C).

 

Pavyzdys: Išorinis plastikinio vamzdžio diametras yra 50 mm, numatomas izoliacijos storis 50 mm, temperatūrų skirtumas 30°C. Tada temperatūros nuostoliai 5,9W/m. Optimaliai pasirenkamas koeficientas 1,4, kuris padeda surasti reikiamą apsaugai nuo užšalimo metro galingumą 5,9 x 1,4 = 8,26 W. Pasirenkamas Optiheat 9 šildymo kabelis.

lent sildymas4

lentele tesenis

fomule

 

 

Išsamią techninę informaciją galite rasti adresu http://www.ensto.com
El. paštas gintaras.gardauskas@gmail.com
Mob.: +370 699 25156


Pagarbiai
Ensto Finland OY
Building Technology
Įgaliotasis atstovas Lietuvoje
Gintaras Gardauskas

 
Kiti teminiai straipsniai:
 
Vardas:
El. paštas:
 
Statyba -> Super namų projektai, Mūrinių namų projektai, Karkasinių namų projektai, Rąstinių namų projektai, Pirčių projektai, Kiti projektai, Mūriniai namai, Namai iš blokelių, Plytiniai namai, Gelžbetoniai namai, Rąstiniai namai, Rankų darbo namai, Klijuoto tašo namai, Tekintų rąstų namai, Frezuotų rąstų namai, Karkasiniai namai, Skydiniai namai, Moduliniai namai, Šiaudiniai namai, Pasyvūs namai, Fasadai, Langai, Plastikiniai langai, Mediniai langai, Langai iš aliuminio, Stoglangiai, Durys, Lauko durys, Vidaus durys, Stogai,stogo dangos, Čerpiniai, čerpių stogai, Skiedriniai stogai, Nendriniai stogai, Žemių stogai, Plieninės dangos, Bituminės dangos, Pastatų šiltinimas, Izoliacinės medžiagos, Impregnantai, Technologijos, įrankiai, Pamatai, Juostiniai pamatai, Seklieji pamatai, Gręžtiniai pamatai, Sraigtiniai pamatai, Pamatų statymas Įrengimas -> Klijai ir glaistai Dažai, Sienų ir lubų apdaila, Grindys, grindų dangos, Šildymas, Skysto kuro katilai, Geoterminis Šildymas, Grindinis šildymas, Kieto kuro katilai, Joniniai katilai, IR šildymas, Saulės energija, Dujiniai katilai, Vonios įranga, Gipso kartono sistemos, Marmuras ir granitas, Vėdinimas, Kaminai, Elektros sistemos, Namų valdymo sistemos, Metaliniai katilai , Vonios įrangos statymas , Dažai sienoms
Interjeras -> Baldai, aksesuarai, Interjero kūrimas, Židiniai, krosnelės, Laiptai, laiptų įrengimas, Žaliuzės, roletai, Užuolaidos, Buitinė technika, Užuolaidos miegamajame, Židinių apdailos medžiagos, Laiptų kaina
Aplinka -> Pirtys, pirčių įranga, Aplinkos tvarkymas, Tvoros, vartai, Kubilai, Lieptai, Lauko baldai, pavėsinės, Baseinai, fontanai, Pirčių įrengimo kaina , Tvoros vartai , Pavėsinių gamyba , Baseinų technologijos
2009-2020 Visos teisės saugomos © UAB "Super namai", Lazdynų g. 21-111 , Vilnius , tel.: (8~614) 1444 2, info@supernamai.lt